Education Information

Education Information

 • 2003 - 2008 Doctorate

  Mimar Sinan Fine Arts University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

 • 2001 - 2003 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Turkic Studies, Turkey

 • 1997 - 2001 Undergraduate

  Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Turkish And Social Science Education, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  Altın Orda-Rus ilişkileri ve Altın Orda’xxnın Rusya’xxya etkileri (Altın Orda Devleti’xxnin yıkılışı ve Çarlık Rusyası’xxnın kuruluş sürecinde)

  Mimar Sinan Fine Arts University, Instıtute Of Socıal Scıences

 • 2003 Postgraduate

  Altın Ordu - İlhanlı münasebetleri

  Marmara University, Institute Of Turkic Studies

Foreign Languages

 • C2 Mastery Russian