Education Information

Education Information

 • 2006 - 2012 Doctorate

  Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Physics, Turkey

 • 2003 - 2006 Postgraduate

  Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Physics, Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Trakya University, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  Atomik hedeflerden yüksek-mertebeli harmonik üretimde verim arttırılması: iki renk sürümü, gürültü ve uyarılma etkileri, karboksil asit dimerlerinin ayrışma reaksiyon dinamikleri

  Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü

 • 2006 Postgraduate

  (n1l1)q1 (n2l2)q2 ve (n1l1)q1 (n2l2)q2 (n3l3)q3 şeklinde uyarılmış elektron konfigürasyonlarına sahip atomların oto-iyonlaşma oranlarının açısal integrallerinin açısal momentum grafikleri yardımıyla hesaplanması ve radyal denklemlerin elde edilmesi.

  Marmara University, Fen - Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

 • B1 Intermediate German