Education Information

Education Information

 • 2004 - 2010 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Yönetim Ve Organizasyon (Dr), Turkey

 • 2000 - 2004 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Yönetim Ve Organizasyon (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1995 - 1999 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Technical Education, Electric Education, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Çeşitlendirme stratejisi örgütsel performans ilişkisi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda kayıtlı olan işletmeler üzerine bir araştırma

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Ve Organizasyon (Dr)

 • 2004 Postgraduate

  Örgütsel iletişim açısından bilişim teknolojileri ve bir uygulama

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Ve Organizasyon (Yl) (Tezli)