Res. Asst. PhD

İSKENDER DEMİRBİLEK


School of Banking and Insurance

Insurance

Department of Insurance

Education Information

2009 - 2015

2009 - 2015

Doctorate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Halkla İlişkiler (Dr), Turkey

1998 - 2012

1998 - 2012

Undergraduate

Marmara University, School Of Banking And Insurance, Insurance, Turkey

2014 - 2007

2014 - 2007

Postgraduate

Marmara University, Institute Of Banking And Insurance, Department Of Insurance, Turkey

Dissertations

2015

2015

Doctorate

Türk sigorta sektörünün kurumsal itibarının Repman modeli ile ölçülmesi: Finansal performans ve itibar ilişkisi

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler (Dr)

2007

2007

Postgraduate

Avrupa Birliği Sigorta Sektörü ve Türk Sigorta Sektörünün Sorumluluk Sigortaları Açısından İncelenmesi ve Karşılaştırmalı Analizi

Marmara Üniversitesi, Bankacılık Ve Sigortacılık Enstitüsü, Sigortacılık Anabilim Dalı

Certificates, Courses and Trainings

2018

2018

ULAKBİM Dergi Sistemleri Eğitimi

Vocational Training

TÜBİTAK

2018

2018

Vizyoneks Entegre Sigortacılık Paketi Uygulamalı Eğitimi

Vocational Training

Marmara Üniversitesi

2017

2017

Bilirkişilik Temel Eğitimi

Vocational Training

İstanbul Teknik Üniversitesi

2016

2016

Ulakbim Dergi Sistemleri Kullanıcı Eğitimi

Vocational Training

TÜBİTAK

2016

2016

International Semester Digital Business Management

Vocational Training

Hogeschool West-Vlaanderen-Vlaamse autonome hogeschool

2015

2015

Temel Ekonometri I

Vocational Training

İstanbul Teknik Üniversitesi

2014

2014

ITHENTICATE İntihal Programı Eğitimi

Vocational Training

Marmara Üniversitesi

2013

2013

Sigorta Acenteleri Teknik Personel Eğitimi Eğitimcinin Eğitimi

Vocational Training

Marmara Üniversitesi

2012

2012

Açık Erişim ve Akademik Performans Maksimizasyonu Semineri

Vocational Training

Mikro Bilgi

2011

2011

Banka Bilançosunun Analizi ve Değerlendirmesi

Vocational Training

Türkiye Bankalar Birliği

2008

2008

Temel Sigorta Muhasebesi ve Tek Düzen Hesap Planı (Tdhp)

Vocational Training

Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı

2008

2008

Kredi Sigortaları

Vocational Training

Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı

2008

2008

Temel Sigortacılık ve Sigorta Mevzuatı

Vocational Training

Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı

2008

2008

Sigortacılıkta Modern Pazarlama

Vocational Training

Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı

2008

2008

Sigorta Poliçelerinin Hasara Etkisi-Doğru Poliçe Düzenleme

Vocational Training

Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı

2008

2008

Temel Sigortacılık Eğitim Programı Kaza Sigortaları Branşı

Vocational Training

Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı

2005

2005

Genel İngilizce Dil Eğitimi

Vocational Training

Marmara Üniversitesi

Academic Titles / Tasks

2002 - Continues

2002 - Continues

Research Assistant

Marmara University, School Of Banking And Insurance, Insurance

Managerial Experience

2018 - 2019

2018 - 2019

M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Y. Muafiyet Komisyonu Üyeliği

Marmara University, School of Banking and Insurance, Insurance

2015 - 2018

2015 - 2018

M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Y. Staj Komisyonu Üyeliği

Marmara University, School of Banking and Insurance, Insurance

Courses

Associate Degree

Associate Degree

Bireysel Emeklilik Sistemi

Associate Degree

Associate Degree

Bireysel Emeklilik Sistemi

Associate Degree

Associate Degree

Risk Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Sektör Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Özel Emeklilik Sistemleri

Undergraduate

Undergraduate

Sigortacılıkta Risk Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Güvenlik Sistemleri

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Güvenlik Sistemleri

Associate Degree

Associate Degree

Sigorta İşlemleri II

Associate Degree

Associate Degree

Sigorta İşlemleri I

Articles Published in Other Journals

2020

2020

TÜRK SİGORTA ŞİRKETLERİNDE ÇALIŞANLARIN PROAKTİF KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN BAĞLAMSAL VE GÖREV PERFORMANSLARINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

DEMİRBİLEK İ. , ERDİLEK KARABAY M. , Görmüş İ.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.13, no.28, pp.101-118, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Türk Sigorta Sektöründe Eğitim

Demirbilek İ.

Sigortacı, no.70, pp.20-21, 2019 (National Non-Refereed Journal)

2011

2011

Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası ve Türkiye Uygulaması

ARICAN E., AKPINAR Ö. , DEMİRBİLEK İ.

farmaskop, pp.64-66, 2011 (National Non-Refereed Journal)

2009

2009

Türk Sigorta Sektöründe Prim Üretimi İle Ekonomik Büyüme Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisi (1981-2008)

Köse A. , Akpınar Ö. , Demirbilek İ.

Sigorta Araştırmaları Dergisi, no.6, pp.3-15, 2009 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2009

2009

Türk Sigorta Sektöründe Rekabet Gücü ve Yapısal Analiz

Akpınar Ö. , Demirbilek İ. , Işıl G.

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-11, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Cyber Risks in Banking and Insurance Sector: Current Practices

Demirbilek İ. , Taş S.

International CEO (Communication, Economics, Organization)Social Sciences Congress, Gorazhde, Bosnia And Herzegovina, 18 - 19 December 2020, pp.1-243 Creative Commons License

2019

2019

Türk Sigorta Sektöründe Ön-lisans Eğitimi: Sigorta Acenteleri Bağlamında Bir Değerlendirme

DEMİRBİLEK İ.

V. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCHES CONGRESS, Gostivar, Macedonia, 28 - 31 August 2019

2017

2017

Sigortacılıkta Kurumsal İtibar

DEMİRBİLEK İ.

II. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Antalya, Turkey, 28 September - 01 October 2017

2005

2005

Sigorta Sektöründe Ölçek Ekonomileri ve Pazar Hakimiyeti

TEZERGİL S. , ÇETİN M. , KÖSE A. , AKHİSAR İ., DEMİRBİLEK İ. , AKPINAR Ö.

Uluslararası Finans Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 9 - 10 June 2005, pp.489-498

Books & Book Chapters

2019

2019

State Supported Agriculture Insurance In Turkey : Case Studies

DEMİRBİLEK İ. , ÖZEL T.

in: Researches in Economics, Econometrics Finance, Hilal Yıldız Ahmet Sedat Aybar, Editor, IJOPEC Publication Limited, London, pp.47-58, 2019

2017

2017

Sigortacılıkta Kurumsal İtibar

Demirbilek İ.

in: Sosyo Ekonomik Stratejiler I: Ekonomi ~ Maliye ~ Finans ~ Kamu Yönetimi, Özgür Çatıkkaş,Hamza Kahriman,Ayhan Yatbaz, Editor, IJOPEC Publication Limited, London, pp.258-269, 2017 Sustainable Development

2014

2014

Sigortacılıkta İtibar Yönetimi

Demirbilek İ.

in: İtibar Yönetimi Reputation Management, Prof.Dr. Haluk Sümer,Prof.Dr. Helmut Pernsteiner, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.1-440, 2014 Creative Commons License

2014

2014

Sigortacılık Sektöründe İtibar Yönetimi

ÇATIKKAŞ Ö. , DEMİRBİLEK İ.

in: İtibar Yönetimi, Sumer, Haluk Pernsteiner, Helmut, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, pp.383-402, 2014

2014

2014

Sorumluluk Sigortaları

Altıntaş T., DEMİRBİLEK İ.

in: Sigortacılık Uygulamaları, İlyas Akhisar, Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, pp.2-19, 2014

2014

2014

Tarım Sigortaları

ÖZEL T., DEMİRBİLEK İ.

in: Sigortacılık Uygulamaları, İlyas Akhisar, Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, pp.2-21, 2014

2013

2013

Bireysel Emeklilik Sistemi Yasal Mevzuatı

DEMİRBİLEK İ.

in: Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi, Fuat Erdal, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.158-178, 2013

2013

2013

Türkiye’de Bireysel Emeklilik Uygulamaları

Demirbilek İ.

in: Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi, Fuat Erdal, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.138-155, 2013

Activities in Scientific Journals

2010 - Continues

2010 - Continues

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

Publication Committee Member

Scientific Refereeing

April 2019

April 2019

OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

December 2017

December 2017

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

Other Indexed Journal

Tasks In Event Organizations

Ekim 2019

Ekim 2019

Uluslararası Finans Sempozyumu 2011

Scientific Congress

Demirbilek İ.
Turkey

Kasım 2012

Kasım 2012

11. Uluslararası Finans Sempozyumu 2012

Scientific Congress

Demirbilek İ.
Turkey

Aralık 2010

Aralık 2010

Uluslararası Finans Sempozyumu 2010

Scientific Congress

Demirbilek İ.
Turkey

Awards

December 2018

December 2018

Teşekkür Belgesi

Marmara Üniversitesi Bankacılık Ve Sigortacılık Yüksekokulu

October 2011

October 2011

"Uluslararası Finans Sempozyumu 2011" Sempozyuma Katkı ve Teşekkür Belgesi

Marmara Üniversitesi Bankacılık Ve Sigortacılık Enstitüsü Ve Yüksekokulu

June 2011

June 2011

“TSEV Sigorta Eğitiminin Niteliğinin Arttırılması Semineri” Teşekkür Belgesi

Çukurova Üniversitesi

January 2011

January 2011

Teşekkür Belgesi

Sigortacılık Eğitim Merkezi

October 2009

October 2009

Teşekkür Belgesi

Marmara Üniversitesi Bankacılık Ve Sigortacılık Enstitüsü

December 2008

December 2008

Teşekkür Belgesi

Marmara Üniversitesi Bankacılık Ve Sigortacılık Yüksekokulu

July 2008

July 2008

Takdir Belgesi

95. Zırhlı Tugay Komutanlığı

September 2006

September 2006

Teşekkür Belgesi

Marmara Üniversitesi Bankacılık Ve Sigortacılık Enstitüsü Ve Yüksekokulu

June 2005

June 2005

Teşekkür Belgesi

Marmara Üniversitesi Bankacılık Ve Sigortacılık Enstitüsü Ve YüksekokuluEdit Congress and Symposium Activities

2020

2020

International CEO (Communication, Economics, Organization)Social Sciences Congress

Attendee

Gorazhde-Bosnia And Herzegovina

2019

2019

IV. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi

Working Group

Gostivar-Macedonia

2017

2017

II. International Strategic Research Congress

Working Group

Antalya-Turkey

2014

2014

iThenticate İntihal Programı Eğitimi

Working Group

İstanbul-Turkey

2012

2012

Açık Erişim ve Akademik Performans Maksimizasyonu

Working Group

İstanbul-Turkey

2012

2012

Working Group

İstanbul-Turkey

2012

2012

Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı

Working Group

İstanbul-Turkey

2011

2011

Uluslararası Finans Sempozyumu 2011

Working Group

İstanbul-Turkey

2011

2011

Türkiye'de Sigortacılık ve Aktüerya Eğitimi ÇAlıştayı

Working Group

İstanbul-Turkey

2010

2010

Uluslararası Finans Sempozyumu 2010

Working Group

İstanbul-Turkey

2009

2009

Uluslararası Finans Sempozyumu 2009

Working Group

İstanbul-Turkey

2008

2008

Uluslararası Finans Sempozyumu 2008

Working Group

İstanbul-Turkey

2007

2007

Uluslararası Finans Sempozyumu 2007

Working Group

İstanbul-Turkey

2006

2006

International Finance Symposium 2006

Working Group

İstanbul-Turkey

2005

2005

Uluslararası Finans Sempozyumu 2005

Working Group

İstanbul-Turkey