Arş.Gör.Dr.

İSKENDER DEMİRBİLEK


Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

Sigortacılık Bölümü

Sigortacılık Anabilim Dalı

Biyografi

Dr. İskender Demirbilek, 1980 Adana doğumlu olup lisans eğitimini 2002 senesinde Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu’nda Sigortacılık Bilim Dalında tamamlamıştır.

Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Sigortacılık Anabilim Dalında tamamlamış; bu dönemde The University College of West Flanders’ta "DigitalMarketing&Logistics" üzerine Uluslararası Eğitim Sertifikası almıştır.

2008 senesinde Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı Temel Sigortacılık ve Kaza Sigortaları Uzmanlık Sertifika Programını tamamlamıştır. 2014 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalında doktora programını tamamlamıştır.

Halen Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Sigortacılık Bölümünde Öğretim Görevlisi Doktor olarak görev almaktadır.

Temel Sigortacılık, Sigortacılıkta Risk Yönetimi, Sigorta İşletme Yönetimi, Türk Sigorta Sektöründe Güncel ve Ekonomik Yorumlar, Özel Emeklilik Fonları ve Bireysel Emeklilik Sistemi, Finansal Yatırım ve Risk Yönetimi, Sigortacılıkta Satış ve Müzakere Teknikleri, AB'de Sigortacılık, Sigorta İşletmelerinde Risk Yönetimi, Sigorta İşlemleri, Sektörel Uygulamalar, İşletmeye Giriş, Yönetim ve Organizasyon, derslerini anlatmakta ve bu derslere katkı sağlamaktadır.

Marmara Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi ve Türk Sigorta Enstitüsü Vakfında eğitimlere destek olan ve eğitim kadrosunda yer alan Dr. İskender Demirbilek’in eğitimlerine katkıda bulunduğu şirketler arasında Mapfre Sigorta, ING Emeklilik, MetlifeEmeklilik ve Hayat, Anadolu Hayat Emeklilik, Acıbadem Sağlık ve Hayat Emeklilik, Aksigorta şirketleri bulunmaktadır.

4 yıldır sigortacılık alanında bilirkişilik yapmaktadır.

Dünya ve Türk sigorta sektöründe güncel gelişmeler,  bilgisayar ve bilişim teknolojileri, sağlıklı yaşam, kişisel gelişim konuları ilgi alanlarındandır. Dr. İskender Demirbilek evli olup İstanbul’da ikamet etmektedir.

Eğitim Bilgileri

2009 - 2015

2009 - 2015

Doktora

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler (Dr), Türkiye

1998 - 2012

1998 - 2012

Lisans

Marmara Üniversitesi, Bankacılık Ve Sigortacılık Yüksekokulu, Sigortacılık Bölümü, Türkiye

2014 - 2007

2014 - 2007

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Bankacılık Ve Sigortacılık Enstitüsü, Sigortacılık Anabilim Dalı, Türkiye

Yaptığı Tezler

2015

2015

Doktora

Türk sigorta sektörünün kurumsal itibarının Repman modeli ile ölçülmesi: Finansal performans ve itibar ilişkisi

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler (Dr)

2007

2007

Yüksek Lisans

Avrupa Birliği Sigorta Sektörü ve Türk Sigorta Sektörünün Sorumluluk Sigortaları Açısından İncelenmesi ve Karşılaştırmalı Analizi

Marmara Üniversitesi, Bankacılık Ve Sigortacılık Enstitüsü, Sigortacılık Anabilim Dalı

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2018

2018

ULAKBİM Dergi Sistemleri Eğitimi

Mesleki Eğitim

TÜBİTAK

2018

2018

Vizyoneks Entegre Sigortacılık Paketi Uygulamalı Eğitimi

Mesleki Eğitim

Marmara Üniversitesi

2017

2017

Bilirkişilik Temel Eğitimi

Mesleki Eğitim

İstanbul Teknik Üniversitesi

2016

2016

Ulakbim Dergi Sistemleri Kullanıcı Eğitimi

Mesleki Eğitim

TÜBİTAK

2016

2016

International Semester Digital Business Management

Mesleki Eğitim

Hogeschool West-Vlaanderen-Vlaamse autonome hogeschool

2015

2015

Temel Ekonometri I

Mesleki Eğitim

İstanbul Teknik Üniversitesi

2014

2014

ITHENTICATE İntihal Programı Eğitimi

Mesleki Eğitim

Marmara Üniversitesi

2013

2013

Sigorta Acenteleri Teknik Personel Eğitimi Eğitimcinin Eğitimi

Mesleki Eğitim

Marmara Üniversitesi

2012

2012

Açık Erişim ve Akademik Performans Maksimizasyonu Semineri

Mesleki Eğitim

Mikro Bilgi

2011

2011

Banka Bilançosunun Analizi ve Değerlendirmesi

Mesleki Eğitim

Türkiye Bankalar Birliği

2008

2008

Temel Sigorta Muhasebesi ve Tek Düzen Hesap Planı (Tdhp)

Mesleki Eğitim

Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı

2008

2008

Kredi Sigortaları

Mesleki Eğitim

Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı

2008

2008

Temel Sigortacılık ve Sigorta Mevzuatı

Mesleki Eğitim

Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı

2008

2008

Sigortacılıkta Modern Pazarlama

Mesleki Eğitim

Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı

2008

2008

Sigorta Poliçelerinin Hasara Etkisi-Doğru Poliçe Düzenleme

Mesleki Eğitim

Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı

2008

2008

Temel Sigortacılık Eğitim Programı Kaza Sigortaları Branşı

Mesleki Eğitim

Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı

2005

2005

Genel İngilizce Dil Eğitimi

Mesleki Eğitim

Marmara Üniversitesi

Akademik Unvanlar / Görevler

2002 - Devam Ediyor

2002 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, Bankacılık Ve Sigortacılık Yüksekokulu, Sigortacılık Bölümü

Yönetimsel Görevler

2018 - 2019

2018 - 2019

M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Y. Muafiyet Komisyonu Üyeliği

Marmara Üniversitesi, Bankacılık Ve Sigortacılık Yüksekokulu, Sigortacılık Bölümü

2015 - 2018

2015 - 2018

M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Y. Staj Komisyonu Üyeliği

Marmara Üniversitesi, Bankacılık Ve Sigortacılık Yüksekokulu, Sigortacılık Bölümü

Verdiği Dersler

Ön Lisans

Ön Lisans

Bireysel Emeklilik Sistemi

Ön Lisans

Ön Lisans

Bireysel Emeklilik Sistemi

Ön Lisans

Ön Lisans

Risk Yönetimi

Lisans

Lisans

Sigortacılıkta Risk Yönetimi

Lisans

Lisans

Sosyal Güvenlik Sistemleri

Ön Lisans

Ön Lisans

Sigorta İşlemleri II

Lisans

Lisans

Sektör Uygulamaları

Lisans

Lisans

Sosyal Güvenlik Sistemleri

Lisans

Lisans

Özel Emeklilik Sistemleri

Ön Lisans

Ön Lisans

Sigorta İşlemleri I

Lisans

Lisans

Özel Emeklilik Sistemleri

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Türk Sigorta Sektöründe Eğitim

Demirbilek İ.

Sigortacı, ss.20-21, 2019 (Hakemsiz Dergi)

2009

2009

Türk Sigorta Sektöründe Rekabet Gücü ve Yapısal Analiz

Akpınar Ö. , Demirbilek İ. , Işıl G.

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, cilt.1, ss.1-11, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Türk Sigorta Sektöründe Ön-lisans Eğitimi: Sigorta Acenteleri Bağlamında Bir Değerlendirme

DEMİRBİLEK İ.

V. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCHES CONGRESS, Gostivar, Makedonya, 28 - 31 Ağustos 2019

2017

2017

Sigortacılıkta Kurumsal İtibar

DEMİRBİLEK İ.

II. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017

2005

2005

Sigorta Sektöründe Ölçek Ekonomileri ve Pazar Hakimiyeti

TEZERGİL S. , ÇETİN M. , KÖSE A. , AKHİSAR İ., DEMİRBİLEK İ. , AKPINAR Ö.

Uluslararası Finans Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 9 - 10 Haziran 2005, ss.489-498

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

State Supported Agriculture Insurance In Turkey : Case Studies

DEMİRBİLEK İ. , ÖZEL T.

Researches in Economics, Econometrics Finance, Hilal Yıldız Ahmet Sedat Aybar, Editör, IJOPEC Publication Limited, London, ss.47-58, 2019

2017

2017

Sigortacılıkta Kurumsal İtibar

Demirbilek İ.

Sosyo Ekonomik Stratejiler I: Ekonomi ~ Maliye ~ Finans ~ Kamu Yönetimi, Özgür Çatıkkaş,Hamza Kahriman,Ayhan Yatbaz, Editör, IJOPEC Publication Limited, London, ss.258-269, 2017

2014

2014

Sigortacılıkta İtibar Yönetimi

Demirbilek İ.

İtibar Yönetimi Reputation Management, Prof.Dr. Haluk Sümer,Prof.Dr. Helmut Pernsteiner, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.1-440, 2014 Creative Commons License

2014

2014

Sigortacılık Sektöründe İtibar Yönetimi

ÇATIKKAŞ Ö. , DEMİRBİLEK İ.

İtibar Yönetimi, Sumer, Haluk Pernsteiner, Helmut, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, ss.383-402, 2014

2014

2014

Sorumluluk Sigortaları

Altıntaş T., DEMİRBİLEK İ.

Sigortacılık Uygulamaları, İlyas Akhisar, Editör, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, ss.2-19, 2014

2014

2014

Tarım Sigortaları

ÖZEL T., DEMİRBİLEK İ.

Sigortacılık Uygulamaları, İlyas Akhisar, Editör, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, ss.2-21, 2014

2013

2013

Bireysel Emeklilik Sistemi Yasal Mevzuatı

DEMİRBİLEK İ.

Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi, Fuat Erdal, Editör, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.158-178, 2013

2013

2013

Türkiye’de Bireysel Emeklilik Uygulamaları

Demirbilek İ.

Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi, Fuat Erdal, Editör, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.138-155, 2013

Bilirkişi Raporları

2019

2019

Hukuk Dava Dosyası

Demirbilek İ.

İstanbul 8. Tüketici Mahkemesi, ss.5, İstanbul, 2019

2019

2019

CBS Sorusturma Dosyası

Demirbilek İ.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ss.2, İstanbul, 2019

2019

2019

Hukuk Dava Dosyası

Demirbilek İ.

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, ss.7, İstanbul, 2019

2019

2019

Hukuk Dava Dosyası

Demirbilek İ.

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi, ss.26, İstanbul, 2019

2019

2019

Hukuk Dava Dosyası

Demirbilek İ.

İstanbul Anadolu 5. Tüketici Mahkemesi, ss.2, İstanbul, 2019

2019

2019

Hukuk Dava Dosyası

Demirbilek İ.

İstanbul Anadolu 5. Tüketici Mahkemesi, ss.4, İstanbul, 2019

2019

2019

Hukuk Dava Dosyası

Demirbilek İ.

İstanbul Anadolu 5. Tüketici Mahkemesi, ss.5, İstanbul, 2019

2019

2019

Hukuk Dava Dosyası

Demirbilek İ.

İstanbul Anadolu 5. Tüketici Mahkemesi, ss.4, İstanbul, 2019

2019

2019

Hukuk Dava Dosyası

Demirbilek İ.

İstanbul Anadolu 5. Tüketici Mahkemesi, ss.5, İstanbul, 2019

2019

2019

Hukuk Dava Dosyası

Demirbilek İ.

İstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret Mahkemesi, ss.9, İstanbul, 2019

2019

2019

Hukuk Dava Dosyası

Demirbilek İ.

İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi, ss.3, İstanbul, 2019

2019

2019

Hukuk Dava Dosyası

Demirbilek İ.

İstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret Mahkemesi, ss.5, İstanbul, 2019

2018

2018

Talimat Dosyası

Demirbilek İ.

İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi, ss.4, İstanbul, 2018

2018

2018

Talimat Dosyası

Demirbilek İ.

İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi, ss.2, İstanbul, 2018

2018

2018

Hukuk Dava Dosyası

Demirbilek İ.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, ss.8, İstanbul, 2018

2018

2018

Ceza Dava Dosyası

Demirbilek İ.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, ss.8, İstanbul, 2018

2018

2018

Hukuk Dava Dosyası

Demirbilek İ.

İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi, ss.10, İstanbul, 2018

2018

2018

Hukuk Dava Dosyası

Demirbilek İ.

İstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret Mahkemesi, ss.9, İstanbul, 2018

2018

2018

Hukuk Dava Dosyası

Demirbilek İ.

İstanbul 5. Tüketici Mahkemesi, ss.3, İstanbul, 2018

2018

2018

Hukuk Dava Dosyası

Demirbilek İ.

İstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret Mahkemesi, ss.4, İstanbul, 2018

2018

2018

Hukuk Dava Dosyası

Demirbilek İ.

İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi, ss.5, İstanbul, 2018

2018

2018

Hukuk Dava Dosyası

Demirbilek İ.

İstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret Mahkemesi, ss.3, İstanbul, 2018

2018

2018

Hukuk Dava Dosyası

Demirbilek İ.

İstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret Mahkemesi, ss.5, İstanbul, 2018

2018

2018

Hukuk Dava Dosyası

Demirbilek İ.

İstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret Mahkemesi, ss.5, İstanbul, 2018

2018

2018

Hukuk Dava Dosyası

Demirbilek İ.

İstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret Mahkemesi, ss.6, İstanbul, 2018

2018

2018

Hukuk Dava Dosyası

Demirbilek İ.

İstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret Mahkemesi, ss.5, İstanbul, 2018

2018

2018

Hukuk Dava Dosyası

Demirbilek İ.

İstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret Mahkemesi, ss.7, İstanbul, 2018

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Nisan 2019

Nisan 2019

OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Ekim 2019

Ekim 2019

Uluslararası Finans Sempozyumu 2011

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Demirbilek İ.
Türkiye

Kasım 2012

Kasım 2012

11. Uluslararası Finans Sempozyumu 2012

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Demirbilek İ.
Türkiye

Aralık 2010

Aralık 2010

Uluslararası Finans Sempozyumu 2010

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Demirbilek İ.
Türkiye

Ödüller

Aralık 2018

Aralık 2018

Teşekkür Belgesi

Marmara Üniversitesi Bankacılık Ve Sigortacılık Yüksekokulu

Ekim 2011

Ekim 2011

"Uluslararası Finans Sempozyumu 2011" Sempozyuma Katkı ve Teşekkür Belgesi

Marmara Üniversitesi Bankacılık Ve Sigortacılık Enstitüsü Ve Yüksekokulu

Haziran 2011

Haziran 2011

“TSEV Sigorta Eğitiminin Niteliğinin Arttırılması Semineri” Teşekkür Belgesi

Çukurova Üniversitesi

Ocak 2011

Ocak 2011

Teşekkür Belgesi

Sigortacılık Eğitim Merkezi

Ekim 2009

Ekim 2009

Teşekkür Belgesi

Marmara Üniversitesi Bankacılık Ve Sigortacılık Enstitüsü

Aralık 2008

Aralık 2008

Teşekkür Belgesi

Marmara Üniversitesi Bankacılık Ve Sigortacılık Yüksekokulu

Temmuz 2008

Temmuz 2008

Takdir Belgesi

95. Zırhlı Tugay Komutanlığı

Eylül 2006

Eylül 2006

Teşekkür Belgesi

Marmara Üniversitesi Bankacılık Ve Sigortacılık Enstitüsü Ve Yüksekokulu

Haziran 2005

Haziran 2005

Teşekkür Belgesi

Marmara Üniversitesi Bankacılık Ve Sigortacılık Enstitüsü Ve YüksekokuluDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

IV. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi

Çalışma Grubu

Gostivar-Makedonya

2017

2017

II. International Strategic Research Congress

Çalışma Grubu

Antalya-Türkiye

2014

2014

iThenticate İntihal Programı Eğitimi

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2012

2012

Açık Erişim ve Akademik Performans Maksimizasyonu

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2012

2012

11. Uluslararası Finans Sempozyumu 2012

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2012

2012

Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2011

2011

Uluslararası Finans Sempozyumu 2011

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2011

2011

Türkiye'de Sigortacılık ve Aktüerya Eğitimi ÇAlıştayı

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2010

2010

Uluslararası Finans Sempozyumu 2010

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2009

2009

Uluslararası Finans Sempozyumu 2009

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2008

2008

Uluslararası Finans Sempozyumu 2008

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2007

2007

Uluslararası Finans Sempozyumu 2007

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2006

2006

International Finance Symposium 2006

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2005

2005

Uluslararası Finans Sempozyumu 2005

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye