General Information

Biography

Hüseyin YALTIRIK 1971 yılında Diyarbakır/Silvanda 'da doğmuştur. 1989 yılında Silvan Lisesinden mezun olduktan sonra Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden 1997 yılında mezun olmuştur. 1998 yılında Marmara Üniversitesi Fen Bilimler, Enstitüsünde araştırma görevlisi olarak görev yaptıktan sonra 2011 yılında ÖYP kapsamında Bitlis Eren Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Böümünde Araştırma Görevlisi olarak atanmıştır. Akabinden Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsün'de Araştırma Görevlsi olarak görevlendirilmesi yapılmıştır. 2014 yılında Yüksek Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden tamamlamıştır. 2014 Şubat ayında başladığı doktora eğitimine yine Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde devam etmektedir. Bilgisayar destekli tasarım, Aşırı Plastik Şekil Verme Yöntemleri ve İmalat alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.

Institutional Information

Unit
Faculty of Engineering
Department
Mechanical Engineering
Program
Department of Thermodynamics and Heat