Publications & Works

Articles Published in Other Journals

1-3 YAŞ PSİKO-SOSYAL GELİŞİM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

The Journal of Academic Social Science, vol.9, no.114, pp.241-251, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI EBEVEYN KAYGI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

The Journal of Academic Social Sciences, vol.111, no.111, pp.417-432, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul öncesi öğretmenlerinin rehberlik yeterlilikleri ile sınıf yönetimi becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Journal of Early Childhood Studies, vol.3, no.2, pp.478-492, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

6-9 Yaş Çocuklarının Hareket Gelişimleri İle Akıl Yürütme Yeteneği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.1, pp.24-34, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Development of A Preschool Teacher’s Guidance Qualifications Scale and Its Psychometric Properties

journal of Education and Training Studies, vol.5, pp.83-93, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul öncesi öğretmenlerin öğretmenlik tutumları ve sınıf yönetimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

EĞİTİM VE TOPLUM Araştırmalaları Dergisi, vol.4, pp.114-126, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Okul öncesi öğretmen adaylari rehberlik yeterlilikleri ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özellikleri

Journal of Human Sciences, vol.12, pp.278-292, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

A study on the development of the learning styles scale for 5 6 year old children

Elementary Education Online, vol.11, pp.480-490, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

5-6 yaş çocukları için öğrenme stilleri ölçek geliştirme çalışması

İlköğretim Online, vol.11, pp.480-490, 2012 (Other Refereed National Journals)

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Öğretmenlik Tutumlarının İncelenmesi

Ulusal Eğitim Sempozyumu Bildirileri. MU Atatürk Eğitim Fakültesi, pp.108-119, 1996 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Çocuklar için uygun yaşama ortamları

Eğitim Bilimleri Dergisi, pp.135-143, 1996 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Anksiyete Bozuklukları (Okul Korkusu/Ayrılık Korkusu)

1. Uluslararası Uzman Katılımlı Çocuk Gelişimi ve Psikopatolojisi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 10 - 11 May 2019

A Program Study For Development Of Guidance Qualifications Of Pre-School Teacher Candidates

5th International Curriculm and Instruction Congress, Muğla, Turkey, 26 - 28 October 2017

Enhancing Guidance Competencies of Preschool Teachers

XI. European Confererence on Social and Behavioral Science, Roma, 1 - 04 September 2016

Guidance Program to Develop Preschool Teacher Candidates Guidance Proficiencies

VIII: International Congress of Educational Research, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eğitim Etkinliklerinde Kullandıkları Öğretim Yöntemlerinin İncelenmesi

II. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 27 October 2007

Marmara Gelişim Ölçeğinin Geliştirilmesi (3-6 yaş için)

Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi Sempozyumu-Geleceğe Bakış, Ankara, Turkey, 17 - 18 October 2002

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretmenlik Tutumlarının İncelenmesi

II. Ulusal Eğitim Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 18 - 20 September 1996

Çocuk Mekan İlişkisi

II. Uluslarası Habitat Kongresi-T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul, Turkey, 15 May 1996

Books & Book Chapters

Davranış Gelişiminde Ailenin Rolü

in: Erken Çocukluk Döneminde Çocuğun Davranışını Anlama ve Yönlendirme, Dilan Bayındır, Fatma Özge Ünsal, İbrahim Hakkı Acar, Editor, Hedef, Ankara, pp.59-73, 2022

Okul Öncesi Eğitimde Rehberlik Çalışmaları

in: Okul Öncesi Eğitimde Program Temel Bileşenler ve Uygulamalar, Mehmet Toran, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.157-176, 2021

Erken Çocukluk Eğitiminde Sınıf Ortamının Hazırlanması ve Fiziksel Mekan

in: Erken Çocukluk Eğitiminde Sınıf Yönetimi, Gülden Uyanık Balat, Hülya Bilgin, Editor, Anı, Ankara, pp.31-48, 2018

Erken Çocukluk Eğitiminde Aile Katılımının Sınıf Yönetimine Etkisi

in: Erken Çocukluk Eğitiminde Sınıf Yönetimi, Gülden Uyanık Balat,Hülya Bilgin, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.225-240, 2018

Enhancing Guidance Competencies of Pre-Service Preschool Teachers

in: Recent Developments in Sociology and Social Work, Georgeta Rata, Mehmet Ali Icbay, Hasan Arslan, Editor, IASSR, Bialystok, pp.265-274, 2017

Okul Öncesi Eğitimde Aile ile İletişim ve Ailelere Rehberlik

in: Okul Öncesi Eğitime Giriş, Gülden Uyanık Balat, Editor, Nobel, Ankara, pp.223-234, 2015

Okul Öncesi Eğitimde Fiziksel Mekanın Düzenlenmesi

in: Okul Öncesi Eğitimde Sınıf Yönetimi, Gülden Uyanık Balat, Hülya Bilgin, Editor, Eğiten Kitap, İstanbul, pp.151-166, 2011

Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılımının Sınıf Yönetimine Etkisi

in: Okul Öncesi Eğitimde Sınıf Yönetimi, Hülya Bilgin- Gülden Uyanık Balat, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.111-121, 2011

Okul Öncesi Eğitimde Aile ile İletişim ve Rehberlik

in: Okul Öncesi Eğitime Giriş, Gülden Uyanık Balat, Editor, PegemA, Ankara, pp.208-221, 2010

0-14 Yaş Çocuğunun Gelişim Özellikleri

in: Evin Okula Yakınlaşması ve Değişen Anne Baba Rolleri, Halis Ayhan, Yurdagül Mehmedoğlu, Hülya Bilgin, Editor, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, pp.139-149, 2003

Okul öncesi çocuğunun gelişim özellikleri

in: Marmara üniversitesi anaokulu/anasınıfı el kitabı, , Editor, YaPa, İstanbul, pp.11-18, 1999