Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1997 - 2002 Doktora

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye

 • 1990 - 1993 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye

 • 1985 - 1990 Lisans

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2002 Doktora

  Edebi Yönden Hazif Üslubu (Eksiltili İfadeler)

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

 • 1993 Yüksek Lisans

  Ebu’l-İkram Muhammed b. İsmail el-Bekari’nin hayatı ve Ğunyetu’t-Talibin ve Munyetu’r-Rağibin adlı eserinin tahkiki

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

 • C1 İleri Arapça