General Information

Institutional Information: Faculty Of Law, Public Law, Department Of International Law
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Law, International Law

Names in Publications: H. Hakan Erkiner, Hakan Erkiner, H. H. Erkiner, Hakki Hakan Erkiner, Hakkı H. Erkiner, H. Erkiner

Metrics

Publication

53

Citiation (TrDizin)

2

Project

1

Thesis Advisory

10

Open Access

41
UN Sustainable Development Goals

Biography

Doç. Dr. Hakkı Hakan Erkiner, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesidir. Görevlendirmeler ile başka fakülte ve enstitülerde de ders vermektedir. Galatasaray Lisesi, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü mezunudur. Uluslararası hukuka ilişkin 1) Devletin Haksız Fiilden Kaynaklanan Uluslararası Sorumluluğu, 2) Uluslararası Terörizme Karşı Meşru Müdafaa ve 3) Makaleler ile Uluslararası Hukukun Sosyolojisine ve Uluslararası Hukukun Tarihine Giriş başlıklı üç bilimsel kitabı ve Türkçe, Fransızca ya da İngilizce dillerinde hakemli ulusal ve uluslararası yayında yayımlanmış çok sayıda makale ve bildirisi bulunmaktadır.


Hakkı Hakan Erkiner, ortaöğrenimini Galatasaray Lisesi’nde (Türkçe-Matematik 1993 mezûnu) gördükten sonra yükseköğrenimde ilk öğrencileri arasında girdiği Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden (Fransızca Sosyal Bilimler Eğitim-Öğretim yılı 1993-1994 dâhil 1993-1999) mezun olmuştur. Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programı Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimini (1999-2002) tamamlamış (Tez: Devletin Uluslararası Sorumluluğunun Kaynağı ve Sonuçları - Birleşmiş Milletler Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun Çalışmaları ve Uluslararası Yargı Kararları Işığı Altında, 2002, Tez Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Emin Çağıran) ve 2003 yılında Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda Doktora derslerini tamamladıktan sonra Araştırma Görevlisi olarak görev yaptığı (Kadroya Atanma 2000) Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda geçiş yaptığı Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programı Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda Doktora Yeterlilik sınavını (2004) vermiş ve 2008 yılında Doktora tezini tamamlamıştır (Tez: Devletin Haksız Fiilden Kaynaklanan Milletlerarası Sorumluluğu, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programı Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2008, Tez Danışmanı Prof. Dr. Ferit Hakan Baykal). Askerlik görevinden sonra (Ağustos 2008 - Ağustos 2009, Kasım 2008 Asteğmen, Temmuz 2009 Teğmen, Kasım 2008 - Ağustos 2009 Manisa Askerlik Şubesi Başkanlığı II’nci Kısım Âmiri) 2010 yılında Doktora tezini kitaplaştırmıştır (Bilimsel Kitap: Hakkı Hakan Erkiner, Devletin Haksız Fiilden Kaynaklanan Uluslararası Sorumluluğu, On İki Levha, İstanbul, 2010, Sayfa Sayısı 403, ISBN: 9786055865962). 2011 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent kadrosunda Öğretim Üyesi olarak atanmıştır. Hâlihazırda aynı fakültede kadrolu öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve görevlendirme ile de bir kısım fakülte ve enstitüde uluslararası hukuk dersleri vermekte,  akademik programlara ya da seminer programlarına uluslararası hukuk ya da kamu hukuku öğretim üyesi olarak iştirak etmektedir. 2009 yılından beri evli ve 2014 yılından beri bir kız çocuk babasıdır. 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılından itibâren Hukuk Fakültesinde, Milletlerarası Hukuk ve ilgili derslerinde Öğretim Üyesi sıfatıyla Lisans dersleri; Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Milletlerarası Hukuk ile ilgili olarak Yüksek Lisans ve Doktora dersleri vermektedir. Hâlihazırda okuttuğu derslerden bazıları, Lisans seviyesinde Milletlerarası Hukuk (Uluslararası Hukuk - Devletler Umûmî Hukuku), Yüksek Lisans seviyesinde Uluslararası Hukukun Târihi / Uluslararası Hukuk ve Güvenlik; Doktora seviyesinde Uluslararası Sorumluluk Hukuku / Uluslararası Hukuk ve Uluslararası Terörizmle Mücâdele'dir. Yüksek Lisans ve Doktora tez danışmanlıkları görevlerini de sürdürmektedir. Özellikle çalıştığı konular Uluslararası Sorumluluk Hukuku, Uluslararası Hukukun Târihi, Diplomasi Târihi, Uluslararası Deniz Kamu Hukuku, Uluslararası Güvenlik Hukuku, Uluslararası Terörizm ile Mücâdele Hukuku’dur. Çeşitli defâlar ve sürelerde, muhtelif kurumlarda, bilimsel literatüre ilişkin akademik araştırmalar ve çalışmalar yapmak için Fransa’da (Paris, Strazburg), Belçika’da (Bürüksel) ve Avusturya’da (Viyana) bulunmuştur. 2020 yılında, Uluslararası Terörizme Karşı Meşrû Müdâfaa adlı kitabını yayımlamıştır (Bilimsel Kitap: Hakkı Hakan Erkiner, Uluslararası Terörizme Karşı Meşrû Müdâfaa, Ankara, Seçkin, 2020, Sayfa Sayısı 495, ISBN: 9789750260452. 2. Baskı 2021, 3. Baskı 2022). Uluslararası hukuk hakkındaki üçüncü kitabını 2022 yılında Makaleler ile Uluslararası Hukukun Sosyolojisine ve Uluslararası Hukukun Tarihine Giriş adı altında yayımlamıştır. (Bilimsel Kitap: Hakkı Hakan Erkiner, Makaleler ile Uluslararası Hukukun Sosyolojisine ve Uluslararası Hukukun Tarihine Giriş, Ankara, Seçkin, 2022, Sayfa Sayısı 314, ISBN: 9789750280801). Bilimsel kitap, makale ve bildiri çalışmalarına devam etmektedir. 


ÜAK Milletlerarası Hukuk Doçentliği 16.12.2020. Yayınladığı çalışmalarını ya da ayrıntılı özgeçmişini okumak için bkz.: https://marmara.academia.edu/HakkıHakanErkiner


Assoc. Dr. Hakkı Hakan Erkiner is a faculty member at Marmara University, Faculty of Law, Department of International Law. He also gives lectures at other faculties and institutes with assignments. He is a graduate of Galatasaray High School, Galatasaray University Faculty of Law, Galatasaray University Social Sciences Institute and Marmara University Social Sciences Institute. He has three scientific books titled 1) International Responsibility of the State for Wrongful Act, 2) Self-Defense Against International Terrorism, 3) Introduction to the Sociology of International Law and to the History of International Law with Articles and numerous articles and papers published in Turkish, French or English in peer-reviewed national and international publications.

Contact

Email
herkiner@marmara.edu.tr
Web Page
https://marmara.academia.edu/HakkıHakanErkiner
Address
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı