Assoc. Prof.

HAKKI HAKAN ERKİNER


Faculty of Law

Public Law

Department of International Law

Biography

Hakkı Hakan Erkiner, ortaöğrenimini Galatasaray Lisesi’nde (Türkçe-Matematik 1993 mezûnu) gördükten sonra yükseköğrenimde ilk öğrencileri arasında girdiği Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden (Fransızca Sosyal Bilimler Eğitim-Öğretim yılı 1993-1994 dâhil 1993-1999) mezun olmuştur. Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programı Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimini (1999-2002) tamamlamış (Tez: Devletin Uluslararası Sorumluluğunun Kaynağı ve Sonuçları - Birleşmiş Milletler Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun Çalışmaları ve Uluslararası Yargı Kararları Işığı Altında, 2002, Tez Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Emin Çağıran) ve 2003 yılında Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda Doktora derslerini tamamladıktan sonra Araştırma Görevlisi olarak görev yaptığı (Kadroya Atanma 2000) Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda geçiş yaptığı Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programı Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda Doktora Yeterlilik sınavını (2004) vermiş ve 2008 yılında Doktora tezini tamamlamıştır (Tez: Devletin Haksız Fiilden Kaynaklanan Milletlerarası Sorumluluğu, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programı Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2008, Tez Danışmanı Prof. Dr. Ferit Hakan Baykal). Askerlik görevinden sonra (Ağustos 2008 - Ağustos 2009, Kasım 2008 Asteğmen, Temmuz 2009 Teğmen, Kasım 2008 - Ağustos 2009 Manisa Askerlik Şubesi Başkanlığı II’nci Kısım Âmiri) 2010 yılında Doktora tezini kitaplaştırmıştır (Bilimsel Kitap: Hakkı Hakan Erkiner, Devletin Haksız Fiilden Kaynaklanan Uluslararası Sorumluluğu, On İki Levha, İstanbul, 2010, Sayfa Sayısı 403, ISBN:9786055865962). 2011 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent kadrosunda Öğretim Üyesi olarak atanmıştır. Hâlihazırda aynı fakültede kadrolu öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve görevlendirme ile de bir başka fakültede milletlerarası hukuk dersleri vermekte,  akademik programlara ya da seminer programlarına uluslararası hukuk ya da kamu hukuku öğretim üyesi olarak iştirak etmektedir. 2009 yılından beri evli ve 2014 yılından beri bir kız çocuk babasıdır. 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılından itibâren Hukuk Fakültesinde, Milletlerarası Hukuk ve ilgili derslerinde Öğretim Üyesi sıfatıyla Lisans dersleri; Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Milletlerarası Hukuk ile ilgili olarak Yüksek Lisans ve Doktora dersleri vermektedir. Hâlihazırda okuttuğu derslerden bazıları, Lisans seviyesinde Milletlerarası Hukuk (Uluslararası Hukuk - Devletler Umûmî Hukuku), Yüksek Lisans seviyesinde Uluslararası Hukukun Târihi / Uluslararası Hukuk ve Güvenlik; Doktora seviyesinde Uluslararası Sorumluluk Hukuku / Uluslararası Hukuk ve Uluslararası Terörizmle Mücâdele'dir. Yüksek Lisans ve Doktora tez danışmanlıkları görevlerini de sürdürmektedir. Özellikle çalıştığı konular Uluslararası Sorumluluk Hukuku, Uluslararası Hukukun Târihi, Diplomasi Târihi, Uluslararası Deniz Kamu Hukuku, Uluslararası Güvenlik Hukuku, Uluslararası Terörizm ile Mücâdele Hukuku’dur. Çeşitli defâlar ve sürelerde, muhtelif kurumlarda, bilimsel literatüre ilişkin akademik araştırmalar ve çalışmalar yapmak için Fransa’da (Paris, Strazburg), Belçika’da (Bürüksel) ve Avusturya’da (Viyana) bulunmuştur. 2020 yılında, Uluslararası Terörizme Karşı Meşrû Müdâfaa adlı kitabını yayımlamıştır (Bilimsel Kitap: Hakkı Hakan Erkiner, Uluslararası Terörizme Karşı Meşrû Müdâfaa, Ankara, Seçkin, 2020, Sayfa Sayıs 495, ISBN:9789750260452). Bilimsel Kitap çalışmalarına devam etmektedir. ÜAK Milletlerarası Hukuk Doçentliği 16.12.2020. Yayınladığı çalışmalarını ya da ayrıntılı özgeçmişini okumak için bkz.: https://marmara.academia.edu/HakkıHakanErkiner

Education Information

2002 - 2008

2002 - 2008

Doctorate

Marmara University, Institute of Social Sciences, Turkey

1999 - 2002

1999 - 2002

Postgraduate

Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Yl) (Tezli), Turkey

1993 - 1999

1993 - 1999

Undergraduate

Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr. (Fransızca), Turkey

Dissertations

2008

2008

Doctorate

Devletin haksız fiilden kaynaklanan milletlerarası sorumluluğu

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2002

2002

Postgraduate

Devletin uluslararası sorumluluğunun kaynağı ve sonuçları (Birleşmiş Milletler Uluslararası Hukuk Komisyonu’xxnun çalışmaları ve uluslararası yargı kararları ışığı altında)

Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

C2 Mastery

C2 Mastery

French

Certificates, Courses and Trainings

2008

2008

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Personel Asteğmen Okulu

Security

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Personel Asteğmen Okulu

2003

2003

Öğretimde Planlama Ve Değerlendirme Kursu

Measurement and Evaluation

Marmara Üniversitesi

2003

2003

Gelişim ve Öğrenme Kursu

Education Management and Planning

Marmara Üniversitesi

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Law, International Law

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Associate Professor

Marmara University, Faculty Of Law, Public Law

2021 - Continues

2021 - Continues

Associate Professor

Istanbul Aydin University, Faculty Of Law, Department Of Publıc Law

2018 - 2021

2018 - 2021

Assistant Professor

Istanbul Aydin University, Faculty Of Law, Department Of Publıc Law

2018 - 2021

2018 - 2021

Assistant Professor

Marmara University, Faculty Of Law, Public Law

2011 - 2018

2011 - 2018

Assistant Professor

Marmara University, Faculty Of Law, Public Law

2000 - 2011

2000 - 2011

Research Assistant

Marmara University, Faculty Of Law, Public Law

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Mazeret Komisyonu Başkanı

Marmara University, Faculty Of Law, Public Law

2011 - 2021

2011 - 2021

Spor Komisyonu Başkanı

Marmara University, Faculty Of Law, Public Law

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Devletler Umumi Hukuku

Postgraduate

Postgraduate

Uluslararası Sorumluluk Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Deniz Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Deniz Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

European Union Law

Undergraduate

Undergraduate

Milletlerarası Hukuk II

Postgraduate

Postgraduate

Uluslararası Hukukun Tarihine Giriş

Doctorate

Doctorate

Uluslararası Hukuk ve Terörizmle Mücadele

Doctorate

Doctorate

Uluslararası Sorumluluk Hukuku

Doctorate

Doctorate

Uluslararası Sorumluluk Hukukuna Giriş

Postgraduate

Postgraduate

Uluslararası Sorumluluk Hukukuna Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Avrupa Birliği Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Deniz Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Deniz Hukuku

Doctorate

Doctorate

Uluslararası Sorumluluk Hukuku

Postgraduate

Postgraduate

Silahlı Çatışma Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Avrupa Birliği Hukuku

Postgraduate

Postgraduate

Uluslararası Terörizm-Kuvvet Kullanma-Meşru Müdafaa

Undergraduate

Undergraduate

Milletlerarası Hukuk-I

Postgraduate

Postgraduate

Uluslararası Barış ve Güvenlik Hukuku

Postgraduate

Postgraduate

Uluslararası Sorumluluk Hukukuna Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Milletlerarası Hukuk-I

Undergraduate

Undergraduate

Deniz Hukuku

Postgraduate

Postgraduate

Uluslararası Hukuk ve Güvenliğe Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Devletler Umumi Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Devletler Umumi Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Devletler Umumi Hukuku

Doctorate

Doctorate

Uluslararası Hukuk ve Terörizmle Mücadele

Postgraduate

Postgraduate

Uluslararası Hukukun Tarihi

Postgraduate

Postgraduate

Uluslararası Hukuk ve Güvenlik

Undergraduate

Undergraduate

Milletlerarası Hukuk I

Undergraduate

Undergraduate

Devletler Umumi Hukuku II

Undergraduate

Undergraduate

Devletler Umumi Hukuku II

Doctorate

Doctorate

Uluslararası Sorumluluk Hukukuna Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Devletler Umumi Hukuku I

Undergraduate

Undergraduate

Devletler Umumi Hukuku I

Postgraduate

Postgraduate

Uluslararası Hukukun Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Devletler Umumi Hukuku II

Undergraduate

Undergraduate

Devletler Umumi Hukuku II

Undergraduate

Undergraduate

Devletler Umumi Hukuku I

Undergraduate

Undergraduate

Devletler Umumi Hukuku I

Doctorate

Doctorate

Türkiye'nin Uluslararası Hukuki Meseleleri

Postgraduate

Postgraduate

Deniz Alanlarının Hukuki Rejimi

Postgraduate

Postgraduate

Deniz Alanlarının Hukuki Rejimleri II

Postgraduate

Postgraduate

Uluslararası İnsancıl Hukuk

Postgraduate

Postgraduate

Uluslararası Sorumluluk Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Deniz Hukuku II

Undergraduate

Undergraduate

Deniz Hukuku I

Designed Lessons

Postgraduate

Postgraduate

Silahlı Çatışma Hukuku

Erkiner H. H.

Postgraduate

Postgraduate

Uluslararası Hukukun Tarihine Giriş

Erkiner H. H.

Postgraduate

Postgraduate

Uluslararası Barış ve Güvenlik Hukuku

Erkiner H. H.

Doctorate

Doctorate

Uluslararası Sorumluluk Hukuku

Erkiner H. H.

Doctorate

Doctorate

Uluslararası Sorumluluk Hukukuna Giriş

Erkiner H. H.

Postgraduate

Postgraduate

Uluslararası Sorumluluk Hukukuna Giriş

Erkiner H. H.

Masters (Non-Thesis)

Masters (Non-Thesis)

Uluslararası Sorumluluk Hukukuna Giriş

Erkiner H. H.

Postgraduate

Postgraduate

Uluslararası Terörizm-Kuvvet Kullanma-Meşru Müdafaa

Erkiner H. H.

Doctorate

Doctorate

Uluslararası Hukuk ve Terörizmle Mücadele

Erkiner H. H.

Postgraduate

Postgraduate

Uluslararası Hukuk ve Güvenliğe Giriş

Erkiner H. H.

Doctorate

Doctorate

Uluslararası Hukuk ve Terörizmle Mücadele

Erkiner H. H.

Postgraduate

Postgraduate

Uluslararası Hukukun Tarihi

Erkiner H. H.

Postgraduate

Postgraduate

Uluslararası Hukukun Tarihine Giriş

Erkiner H. H.

Doctorate

Doctorate

Uluslararası Hukuk Sorunları

Erkiner H. H.

Postgraduate

Postgraduate

Uluslararası Hukuk ve Güvenlik

Erkiner H. H.

Postgraduate

Postgraduate

Uluslararası Sorumluluk Hukukuna Giriş

Erkiner H. H.

Doctorate

Doctorate

Uluslararası Sorumluluk Hukuku

Erkiner H. H.

Doctorate

Doctorate

Uluslararası Sorumluluk Hukuku

Erkiner H. H.

Postgraduate

Postgraduate

Uluslararası Hukukun Tarihi

Erkiner H. H.

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Evaluation of the Genocide Claims and the Ottoman Armenians Genocide Allegation in terms of the Issue of Attribution in International Law

Erkiner H. H.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.27, no.1, pp.247-303, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

2021

2021

Human Security as Final Cause of Political Society

Erkiner H. H.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.27, no.1, pp.211-246, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

2021

2021

La Sécurité Humaine Comme Cause Finale De La Société Politique

Erkiner H. H.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, no.1, pp.67-117, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

2017

2017

Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı Kararlarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Aracılığıyla Uygulatılması

Erkiner H. H.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.23, pp.87-102, 2017 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

2017

2017

Bir Uluslararası Örgütün Hukuka Aykırı Bir Davranışından Ötürü Bir Üye Devletin Uluslararası Sorumluluğu

Erkiner H. H.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.23, pp.61-86, 2017 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

2013

2013

Yirmi Birinci Yüzyılda, Birleşmiş Milletler’in “Hukuk Devleti” ve “Hukukun Üstünlüğü” Yaklaşımı ve Bunun Uluslararası Hukuk Bakımından Yeri ve Değeri

Erkiner H. H.

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY LAW FACULTY-HUKUK FAKULTESI MECMUASI, vol.71, pp.353-380, 2013 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

2012

2012

Grotius Öncesinde İlk Modern Uluslararası Hukuk Düşüncesinin Oluştuğu Tarihsel Koşullar Ve Erken Klasik Dönemdeki Öğreti

Erkiner H. H.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.18, pp.51-146, 2012 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

2010

2010

Uluslararası Topluluk Kavramı

Erkiner H. H.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.16, pp.39-75, 2010 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

2010

2010

Uluslararası Hukukta Uluslararası Topluluk Kavramının Başlıca Görünümleri

Erkiner H. H.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.16, pp.77-133, 2010 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

2007

2007

Devletin Haksız Fiilden Dolayı Uluslararası Sorumluluğunda Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun Tespit Ettiği İsnat Kuralları

Erkiner H. H.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.13, pp.145-180, 2007 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

The Right Of Self-Defense Against International Terrorism

Erkiner H. H.

7. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi: Barış, Güvenlik ve İşbirliği, İstanbul, Turkey, 19 - 20 September 2021 Sustainable Development

2021

2021

Uluslararası Terörizme Karşı Meşrû Müdâfaanın Hukuka Uygunluk Unsurları

Erkiner H. H.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Uluslararası Güvenlik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 26 March 2021, vol.1, pp.18-24 Creative Commons License Sustainable Development

2017

2017

Uluslararası Gerçeklik ve Anayasa

Erkiner H. H.

Uluslararası Gerçeklik ve Anayasa Paneli, İstanbul, Turkey, 24 March 2017

Books & Book Chapters

Expert Reports

2019

2019

Milletlerarası Hukuk ve Vatandaşlık

Erkiner H. H.

İstanbul Anadolu Adliyesi, pp.20, İstanbul, 2019

Supported Projects

2020 - 2020

2020 - 2020

Kültürel Hukuk Atölyesi

Culture and Tourism Ministry

(Project Abstract)
Erkiner H. H. , İslamoğlu A.(Executive)

Activities in Scientific Journals

2021 - Continues

2021 - Continues

The Journal of Security Strategies

Advisory Committee Member

2021 - Continues

2021 - Continues

İstanbul Rumeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Publication Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2021 - Continues

2021 - Continues

Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği

Member

2020 - Continues

2020 - Continues

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Derneği

Member

2015 - Continues

2015 - Continues

Galatasaray Eğitim Vakfı

Member of the Board of Trustees

Scientific Refereeing

October 2021

October 2021

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

October 2021

October 2021

Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Dergisi

Other Journals

October 2021

October 2021

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

October 2021

October 2021

Kent Akademisi

Other Journals

September 2021

September 2021

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

September 2021

September 2021

Kara Harp Okulu Bilim Dergisi

National Scientific Refreed Journal

September 2021

September 2021

Legal Hukuk Dergisi

National Scientific Refreed Journal

September 2021

September 2021

Terazi Hukuk Dergisi

National Scientific Refreed Journal

July 2021

July 2021

İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Other Journals

July 2021

July 2021

Academia Letters

Other journals

May 2021

May 2021

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

May 2021

May 2021

Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Other Journals

April 2021

April 2021

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

April 2021

April 2021

Sakarya Hukuk Dergisi

Other Journals

April 2021

April 2021

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

April 2021

April 2021

İstanbul hukuk mecmuası

National Scientific Refreed Journal

March 2021

March 2021

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Other Journals

March 2021

March 2021

Sakarya Hukuk Dergisi

Other Journals

March 2021

March 2021

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2021

March 2021

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

January 2021

January 2021

Uluslararası Hukuk ve Sosyal Bilim Araştırmaları Dergisi

Other Journals

January 2021

January 2021

Terazi Hukuk Dergisi

National Scientific Refreed Journal

November 2020

November 2020

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

July 2020

July 2020

İstanbul hukuk mecmuası

National Scientific Refreed Journal

June 2020

June 2020

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2020

June 2020

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Istanbul University, Turkey

May 2020

May 2020

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

May 2020

May 2020

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

April 2020

April 2020

İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Other Journals

February 2020

February 2020

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Other Journals

January 2020

January 2020

Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi

National Scientific Refreed Journal

April 2018

April 2018

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

Tasks In Event Organizations

Eylül 2021

Eylül 2021

Uluslararası Hukukun Güncel Sorunları Konferansı

Scientific Congress

Erkiner H. H.
İstanbul, Turkey


Edit Congress and Symposium Activities

2021

2021

Contemporary Issues of International Law Conference

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

2021

2021

Blue Black Sea International Congress

Moderator

İstanbul-Turkey

2021

2021

Blue Black Sea International Congress

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

2021

2021

İstanbul Rumeli Üniversitesi Uluslararası Güvenlik Sempozyumu 25-26 Mart 2021

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

2020

2020

Karadeniz 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Invited Speaker

Ordu-Turkey

2018

2018

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi

Invited Speaker

Antalya-Turkey

2018

2018

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi

Invited Speaker

Antalya-Turkey

Invited Talks

October 2021

October 2021

Uluslararası Terörizme Karşı Meşru Müdafaa

Conference

Milli Savunma Üniversitesi-Turkey

October 2021

October 2021

Uluslararası Hukuk ve Kuvvet Kullanma

Conference

Marmara Üniversitesi-Turkey

September 2021

September 2021

The Right Of Self-Defense Against International Terrorism

Conference

Blue Black Sea International Congress-Turkey

September 2021

September 2021

Contemporary Issues of International Law Conference

Conference

Marmara Üniversitesi-Turkey

March 2021

March 2021

Uluslararası Hukuk - Uluslararası Güvenlik - Uluslararası Terörizm

Conference

Marmara Üniversitesi-Turkey

January 2021

January 2021

Uluslararası Hukuk Bağlamında Terörizm ile Mücadele ve Türk - Yunan İlişkilerine Yansımaları

Seminar

Rumeli - Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi-Turkey

January 2021

January 2021

Uluslararası Hukuk Açısından Uluslararası Terörizm ve Türkiye'nin Uluslararası Terörizmle Mücadelesi

Conference

İstanbul Aydın Üniversitesi-Turkey

December 2020

December 2020

Uluslararası Hukuk Bağlamında Uluslararası Terörizm ve Türkiye'nin Uluslararası Terörizmle Mücadelesi

Conference

İstanbul Üniversitesi-Turkey

April 2020

April 2020

Uluslararası Deniz Hukuku: 9

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

April 2020

April 2020

Yargı Kararlarıyla Güvenlik ve Uluslararası Hukuk: 12

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

April 2020

April 2020

Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma Yasağının Kişi Bakımından (Ratione Personae), Yer Bakımından (Ratione Loci) ve Konu Bakımından (Ratione Materiae) Uygulanabilirliği

Conference

Karadeniz 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi-Turkey

April 2020

April 2020

Yargı Kararlarıyla Güvenlik ve Uluslararası Hukuk: 9

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

April 2020

April 2020

Yargı Kararlarıyla Güvenlik ve Uluslararası Hukuk: 10

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

April 2020

April 2020

Yargı Kararlarıyla Güvenlik ve Uluslararası Hukuk: 11

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

April 2020

April 2020

Uluslararası Deniz Hukuku: 12

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

April 2020

April 2020

Uluslararası Deniz Hukuku: 10

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

April 2020

April 2020

Uluslararası Deniz Hukuku: 11

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

March 2020

March 2020

Uluslararası Deniz Hukuku: 6

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

March 2020

March 2020

Uluslararası Deniz Hukuku: 8

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

March 2020

March 2020

Yargı Kararlarıyla Güvenlik ve Uluslararası Hukuk: 8

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

March 2020

March 2020

Uluslararası Deniz Hukuku: 7

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

March 2020

March 2020

Yargı Kararlarıyla Güvenlik ve Uluslararası Hukuk: 5

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

March 2020

March 2020

Yargı Kararlarıyla Güvenlik ve Uluslararası Hukuk: 6

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

March 2020

March 2020

Uluslararası Deniz Hukuku: 5

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

March 2020

March 2020

Yargı Kararlarıyla Güvenlik ve Uluslararası Hukuk: 4

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

March 2020

March 2020

Yargı Kararlarıyla Güvenlik ve Uluslararası Hukuk: 7

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

February 2020

February 2020

Uluslararası Deniz Hukuku: 2

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

February 2020

February 2020

Uluslararası Deniz Hukuku: 3

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

February 2020

February 2020

Yargı Kararlarıyla Güvenlik ve Uluslararası Hukuk: 3

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

February 2020

February 2020

Yargı Kararlarıyla Güvenlik ve Uluslararası Hukuk: 1

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

February 2020

February 2020

Yargı Kararlarıyla Güvenlik ve Uluslararası Hukuk: 2

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

February 2020

February 2020

Uluslararası Deniz Hukuku: 1

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

February 2020

February 2020

Uluslararası Deniz Hukuku: 4

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

December 2019

December 2019

Uluslararası Sorumluluk Hukuku II. Modül - Uluslararası Örgütler: 9

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

December 2019

December 2019

Uluslararası Sorumluluk Hukuku I. Modül - Devletler: 9

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

December 2019

December 2019

Uluslararası Sorumluluk Hukuku II. Modül - Uluslararası Örgütler: 10

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

December 2019

December 2019

Uluslararası Sorumluluk Hukuku I. Modül - Devletler: 10

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

December 2019

December 2019

Diplomasi Tarihi: 14

Seminar

TÜGVA Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı -Turkey

December 2019

December 2019

Diplomasi Tarihi: 13

Seminar

TÜGVA Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı -Turkey

November 2019

November 2019

Uluslararası Sorumluluk Hukuku I. Modül - Devletler: 7

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

November 2019

November 2019

Uluslararası Sorumluluk Hukuku I. Modül - Devletler: 8

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

November 2019

November 2019

Uluslararası Sorumluluk Hukuku II. Modül - Uluslararası Örgütler: 8

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

November 2019

November 2019

Diplomasi Tarihi: 11

Seminar

TÜGVA Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı -Turkey

November 2019

November 2019

Uluslararası Sorumluluk Hukuku II. Modül - Uluslararası Örgütler: 7

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

November 2019

November 2019

Uluslararası Sorumluluk Hukuku II. Modül - Uluslararası Örgütler: 6

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

November 2019

November 2019

Diplomasi Tarihi: 10

Seminar

TÜGVA Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı -Turkey

November 2019

November 2019

Diplomasi Tarihi: 12

Seminar

TÜGVA Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı -Turkey

November 2019

November 2019

Uluslararası Sorumluluk Hukuku I. Modül - Devletler: 6

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

November 2019

November 2019

Uluslararası Sorumluluk Hukuku II. Modül - Uluslararası Örgütler: 5

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

November 2019

November 2019

Diplomasi Tarihi: 9

Seminar

TÜGVA Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı -Turkey

November 2019

November 2019

Uluslararası Sorumluluk Hukuku I. Modül - Devletler: 5

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

October 2019

October 2019

Uluslararası Sorumluluk Hukuku I. Modül - Devletler: 4

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

October 2019

October 2019

Diplomasi Tarihi: 7

Seminar

TÜGVA Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı-Turkey

October 2019

October 2019

Uluslararası Sorumluluk Hukuku II. Modül - Uluslararası Örgütler: 2

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

October 2019

October 2019

Uluslararası Sorumluluk Hukuku II. Modül - Uluslararası Örgütler: 4

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

October 2019

October 2019

Uluslararası Sorumluluk Hukuku I. Modül - Devletler: 1

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

October 2019

October 2019

Uluslararası Hukukun Tarihi ve Teorik Temelleri: Devamlılık ve Kırılmalar

Conference

İstanbul Üniversitesi-Turkey

October 2019

October 2019

Uluslararası Sorumluluk Hukuku II. Modül - Uluslararası Örgütler: 1

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

October 2019

October 2019

Diplomasi Tarihi: 8

Seminar

TÜGVA Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı -Turkey

October 2019

October 2019

Uluslararası Sorumluluk Hukuku I. Modül - Devletler: 2

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

October 2019

October 2019

Diplomasi Tarihi: 5

Seminar

TÜGVA Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı -Turkey

October 2019

October 2019

Uluslararası Sorumluluk Hukuku I. Modül - Devletler: 3

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

October 2019

October 2019

Uluslararası Sorumluluk Hukuku II. Modül - Uluslararası Örgütler: 3

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

October 2019

October 2019

Diplomasi Tarihi: 6

Seminar

TÜGVA Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı-Turkey

September 2019

September 2019

Diplomasi Tarihi: 4

Seminar

TÜGVA Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı -Turkey

September 2019

September 2019

Diplomasi Tarihi: 3

Seminar

TÜGVA Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı -Turkey

September 2019

September 2019

Diplomasi Tarihi: 1

Seminar

TÜGVA Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı -Turkey

September 2019

September 2019

Diplomasi Tarihi: 2

Seminar

TÜGVA Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı -Turkey

May 2019

May 2019

Diplomasi Tarihi: 14

Seminar

TÜGVA Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı -Turkey

May 2019

May 2019

Diplomasi Tarihi: 13

Seminar

TÜGVA Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı-Turkey

April 2019

April 2019

Diplomasi Tarihi: 9

Seminar

TÜGVA Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı -Turkey

April 2019

April 2019

Diplomasi Tarihi: 10

Seminar

TÜGVA Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı -Turkey

April 2019

April 2019

Diplomasi Tarihi: 11

Seminar

TÜGVA Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı -Turkey

April 2019

April 2019

Diplomasi Tarihi: 12

Seminar

TÜGVA Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı -Turkey

March 2019

March 2019

Diplomasi Tarihi: 8

Seminar

TÜGVA Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı -Turkey

March 2019

March 2019

Diplomasi Tarihi: 6

Seminar

TÜGVA Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı-Turkey

March 2019

March 2019

Diplomasi Tarihi: 7

Seminar

TÜGVA Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı -Turkey

March 2019

March 2019

Diplomasi Tarihi: 5

Seminar

TÜGVA Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı -Turkey

February 2019

February 2019

Diplomasi Tarihi: 1

Seminar

TÜGVA Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı-Turkey

February 2019

February 2019

Diplomasi Tarihi: 3

Seminar

TÜGVA Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı -Turkey

February 2019

February 2019

Diplomasi Tarihi: 4

Seminar

TÜGVA Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı -Turkey

February 2019

February 2019

Diplomasi Tarih: 2

Seminar

TÜGVA Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı -Turkey

January 2019

January 2019

Birleşmiş Milletler, Güvenlik, Uluslararası Hukuk: 9

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

January 2019

January 2019

Birleşmiş Milletler, Güvenlik, Uluslararası Hukuk: 10

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

December 2018

December 2018

Birleşmiş Milletler, Güvenlik, Uluslararası Hukuk: 7

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

December 2018

December 2018

Birleşmiş Milletler, Güvenlik, Uluslararası Hukuk: 8

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

December 2018

December 2018

Birleşmiş Milletler, Güvenlik, Uluslararası Hukuk: 5

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

December 2018

December 2018

Birleşmiş Milletler, Güvenlik, Uluslararası Hukuk: 6

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

November 2018

November 2018

Birleşmiş Milletler, Güvenlik, Uluslararası Hukuk: 4

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

November 2018

November 2018

Birleşmiş Milletler, Güvenlik, Uluslararası Hukuk: 2

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

November 2018

November 2018

Birleşmiş Milletler, Güvenlik, Uluslararası Hukuk: 3

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

November 2018

November 2018

Birleşmiş Milletler, Güvenlik, Uluslararası Hukuk: 1

Seminar

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi-Turkey

November 2018

November 2018

With in The Framework Of United Nations İnternational Law Commission, Article 21 Declares The Responsibility Of The State About Self-Defence And Law Convenience Agreement

Conference

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi-Turkey

November 2018

November 2018

United Nations İnternational Law Commission’s Article Review On Responsibility Of The States Compliance With Peremptory Norms And Self-defence İn Accordance With Article 26

Conference

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi-Turkey

July 2018

July 2018

Uluslararası Örgütler Hukukuna Giriş

Conference

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi-Turkey

March 2017

March 2017

Uluslararası Gerçeklik ve Anayasa

Conference

Marmara Üniversitesi-Turkey

Jury Memberships

September-2021

September 2021

Committee Of Expert

Committee Of Expert - Milli Savunma Üniversitesi

September-2021

September 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

August-2021

August 2021

Committee Of Expert

Committee Of Expert - Marmara Üniversitesi

August-2021

August 2021

Committee Of Expert

Committee Of Expert - Marmara Üniversitesi

June-2021

June 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Marmara Üniversitesi

June-2021

June 2021

Committee Of Expert

Committee Of Expert - Milli Savunma Üniversitesi

June-2021

June 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Hacettepe Üniversitesi

May-2021

May 2021

Post Graduate

Post Graduate - Marmara Üniversitesi

February-2021

February 2021

Academic Staff Examination

Academic Staff Examination - Milli Savunma Üniversitesi

January-2021

January 2021

Doctorate

Doctorate - Marmara Üniversitesi

December-2020

December 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Marmara Üniversitesi

December-2020

December 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Marmara Üniversitesi

December-2020

December 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Marmara Üniversitesi

December-2020

December 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Marmara Üniversitesi

December-2020

December 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Marmara Üniversitesi

September-2020

September 2020

Post Graduate

Post Graduate - Marmara Üniversitesi

August-2020

August 2020

Academic Staff Examination

Academic Staff Examination - İstanbul Aydın Üniversitesi

August-2020

August 2020

Post Graduate

Post Graduate - Marmara Üniversitesi

November-2019

November 2019

Doctorate

Doctorate - Marmara Üniversitesi

June-2019

June 2019

Post Graduate

Post Graduate - Galatasaray Üniversitesi

October-2018

October 2018

Post Graduate

Post Graduate - Marmara Üniversitesi

May-2018

May 2018

Post Graduate

Post Graduate - Marmara Üniversitesi

December-2017

December 2017

Academic Staff Examination

Academic Staff Examination - Marmara Üniversitesi

May-2016

May 2016

Post Graduate

Post Graduate - Marmara Üniversitesi

May-2016

May 2016

Post Graduate

Post Graduate - Marmara Üniversitesi

July-2015

July 2015

Post Graduate

Post Graduate - Marmara Üniversitesi

January-2015

January 2015

Doctorate

Doctorate - Marmara Üniversitesi

November-2013

November 2013

Doctorate

Doctorate - Marmara Üniversitesi

June-2013

June 2013

Post Graduate

Post Graduate - Marmara Üniversitesi

Announcements & Documents

Doç. Dr. Hakkı Hakan Erkiner CV/Rapor Kasım 2021
Report
10/3/2021

Doç. Dr. Hakkı Hakan Erkiner CV/Rapor Kasım 2021

ilovepdf_merged (1).pdf Creative Commons License

Doç. Dr. Hakkı Hakan Erkiner CV - Rapor - Ekim 2021
Report
9/26/2021

Doç. Dr. Hakkı Hakan Erkiner CV - Rapor - Ekim 2021

ilovepdf_merged.pdf Creative Commons License

Uluslararası Hukuk Atıf Arşivi - Doç. Dr. Hakkı Hakan Erkiner - Alınan Atıflar
Report
9/25/2021

ULUSLARARASI HUKUK ATIF ARŞİVİ

DOÇ. DR. HAKKI HAKAN ERKİNER - ALINAN ATIFLAR

Doç. Dr. Hakkı Hakan Erkiner İçin Alınan Uluslararası Hukuk Atıf Arşivi

Uluslararası Hukuk Atıf Arşivi - Doç. Dr. Hakkı Hakan Erkiner - Alınan Atıflar

A: LİSTE

Doç. Dr. Hakkı Hakan ERKİNER

ALDIĞIM ATIFLAR (28.08.2021) (KENDİNE ATIFLAR HARİÇ) Ayrıntılı Liste

1. ATIF

17. Ve 18. Yüzyıllarda Doğal Hukukun Pozitif Hukuka Ve Siyaset Felsefesine Etkileri

The effects of natural law on positive law and political philosophy in the 17 th and 18 th centuries

Murat Sultan Özkan, Doktora Tezi, 2016, Tez No 429668, Atatürk Üniversitesi

https://www.lexpera.com.tr/literatur/tezler/17-ve-18-yuzyillarda-dogal-hukukun-pozitif-hukuka-ve-siyaset-felsefesine-etkileri-h-grotius-b

2. ATIF

1828-1829 Osmanlı Rus Harbi'nden Sonra Erzurum'a Göç Eden Ahıskalı Türkler

Muhammed Yasin Taşkesenlioğlu, Tam Metin Bildiri, 2019, İstanbul

 https://avesis.atauni.edu.tr/yayin/75d8e011-6db4-4f2f-9461-234c85cad468/1828-1829-osmanli-rus-harbinden-sonra-erzuruma-goc-eden-ahiskali-turkler

https://www.academia.edu/41472670/1828_1829_Osmanl%C4%B1_Rus_Harbinden_Sonra_Erzuruma_G%C3%B6%C3%A7_Eden_Ah%C4%B1skal%C4%B1_T%C3%BCrkler

3. ATIF

24 Kasım 2015 Tarihli Uçak Krizinin Türkiye-Rusya İlişkilerine Etkileri

The effects of the aircraft crisis of 24 th november 2015 on Turkey-Russia relations

Numan Aslan, Yüksek Lisans Tezi, 2017, Tez No 480680, Nişantaşı Üniversitesi

https://tezarsivi.com/24-kasim-2015-tarihli-ucak-krizinin-turkiye-rusya-iliskilerine-etkileri

4. ATIF

ABD'nin Ulusal Güvenlik Doktrinleri'nin Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanımı Bağlamında İrdelenmesi

National security doctrines of the United States in the context of the USE of force in international law

Hasan Tümay, Yüksek Lisans Tezi, 2020, Tez No 638773,  İnönü Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=IJODMtJBbjCRG7Ov-Tr3AQ&no=lJYrTXkCkFkavEwaILBmYw

5. ATIF

Açık Denizlerde Devletlerin Müdahale Yetkileri: Mavi Marmara Örneği

States jurisdiction over ships on the high seas: Example of Mavi Marmara

Şenol Usanmaz, Yüksek Lisans Tezi, 2012, Tez No 325153, Akdeniz Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=npvUljt2cgdmBmhWmZyClQ&no=fl0tFCU8DyP5u66djgBZmQ

6. ATIF

Anayasa Hukuku Açısından Yüksek Yargı Kurulları Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Örneği

Higher judicial councils from the perspective of Constitutional Law and the Cyprus case

Bezar Eylem Ekinci, Doktora Tezi, 2015, Tez No 413787, Ankara Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=l4SCeYwe1wkWFtmXDBgijw&no=fCsU3bnd369ihj_Vr3Cz3A

7. ATIF

Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Anayasal Vergilendirme İlkeleri

Caner Koyuncu, KİTAP, Ekin Kitabevi Yayınları, 2016 https://www.kitapyurdu.com/kitap/anayasa-mahkemesi-kararlari-isiginda-anayasal-vergilendirme-ilkeleri/410492.html

8. ATIF

Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Anayasal Vergilendirme İlkeleri

The principles of constitutional taxation in the light of Constitutional Court decisions

Caner Koyuncu, Yüksek Lisans Tezi, 2016, Tez No 428235, Bülent Ecevit Üniversitesi

https://www.lexpera.com.tr/literatur/tezler/anayasa-mahkemesi-kararlari-isiginda-anayasal-vergilendirme-ilkeleri

9. ATIF

Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuruda, Hak İhlâline Yol Açan Kamu Gücü Faaliyetinin, Yürütme Organı Bakımından Türkiye Cumhuriyeti Devletine Atfedilebilmesi Sorunu

The Issue Of Attribution To The Republic Of Turkey In Terms Of Executive Branch, Related To The Public Power Activities, Which Causes Violation Of Rights In The Individual Application Process To The Constitutional Court

Süleyman Sırrı Terzioğlu, MAKALE, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl: 2016 Cilt: 2016 Sayı: 127 ISSN: 1304-2408 Sayfa Aralığı: 45 - 72

https://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpBMU16RXpNdz09/anayasa-mahkemesi-ne-bireysel-basvuruda-hak-ihlaline-yol-acan-kamu-gucu-faaliyetinin-yurutme-organi-bakimindan-turkiye-cumhuriyeti-devletine-atfedilebilmesi-sorunu

https://app.trdizin.gov.tr/dokuman-goruntule?ext=pdf&path=CrnWZGRsXTjRjLjWxD978OSUAL2jXitizhVYmCxNvH7xx4SlKySwftFYeM-E_TbZCCDyYov5OTfOHVYBJpa5mCPg8kag7VIWMO1WNL780SYXCS_f_fJobfyeQUjPlTxljSqRETLEpoqKneBaUVDF6vh3wiJQXVFnH3IU5m6_vRncevQ3srLnSZFQRnlrGxNy868L7u0bTQteAELUugbKeZcs28iA9vfiPfFMErdoZLQ=&contentType=application/pdf

10. ATIF

Arap Baharının Kriz Yönetimi Bağlamında Değerlendirilmesi: Mısır Arap Cumhuriyeti Örneği

Evaluation of Arab Spring in the context of crisis management: Example of Egypt Arab Republic

Fatma Nur Özdemir, Yüksek Lisans Tezi, 2020, Tez No 617588, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=QtGbvrgWPn9gMcswDcbfSw&no=VDw5ykk-YDbbibW0OuLRIw

11. ATIF

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Hakkaniyete Uygun Tatmin

Recep Ersel Erge, KİTAP, On İki Levha Yayıncılık, 2016, İstanbul https://www.lexpera.com.tr/literatur/kitaplar/KI801Y2016N9786051524368 https://www.hukukmarket.com/avrupa-insan-haklari-mahkemesi-kararlarinda-hakkaniyete-uygun-tatmin.html

12. ATIF

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Hakkaniyete Uygun Tatmin

Just satisfaction in the judgments of the European Court of Human Rights

Recep Ersel Erge, Yüksek Lisans Tezi, 2016, Tez No 446267, Atatürk Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=qpTPDwsvBPxXoHzd6BB7FA&no=UehTBnPfTwUjoS5jIih0eA

13. ATIF

Avrupa Uygarlık Eşiğinde Bâbıâli: 1856 Paris Andlaşması Temelinde Uluslararası Hukuk Ve Osmanlı İmparatorluğu İlişkisine Avrupalıların Gözüyle Bir Bakış

Habip Ünyılmaz, MAKALE, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 2, Sayfalar 418 - 437

https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuhfd/issue/46923/571998

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/828375

14. ATIF

Ayrılıkçı Hareketlerin Ulusal Kurtuluş Hareketi Statüsü Kazanması: Hukuki Ve Siyasi Boyutlar

Ümmühan Elçin Ertuğrul, Tuğba Sarıkaya Güler, MAKALE, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Cilt: 29 Sayı:129 Mart 2017 ISSN: 1304-2408 Sayfa: 321-346

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2017-129-1649

15. ATIF

Bir Dengeleme Sanatı Olarak Uluslararası Hukuk: Uluslararası Yatırım Hukuku Örneği

Gökhan Albayrak, Tam Metin Bildiri, 7. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı, 21.10 https://www.academia.edu/17275499/_Bir_Dengeleme_Sanat%C4%B1_Olarak_Uluslararas%C4%B1_Hukuk_Uluslararas%C4%B1_Yat%C4%B1r%C4%B1m_Hukuku_%C3%96rne%C4%9Fi_7_Uluda%C4%9F_Uluslararas%C4%B1_%C4%B0li%C5%9Fkiler_Konferans%C4%B1_21_10_2015_Bursa.2015, Bursa

16. ATIF

Birleşmiş Milletler'in Yaptırım Kararları Ve Rusya Federasyonu'nun Yaptırım Konusundaki Politikası

The sanction decisions of the United Nations and the sanctions policy of the Russian Federation

Rushan Salikhov, Yüksek Lisans Tezi, 2013, Tez No 330887, Ankara Üniversitesi

https://www.academia.edu/45240202/Birle%C5%9Fmi%C5%9F_Milletlerin_yapt%C4%B1r%C4%B1m_kararlar%C4%B1_ve_Rusya_Federasyonunun_yapt%C4%B1r%C4%B1m_konusundaki_politikas%C4%B1

17. ATIF

Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Haluk N. Nomer, KİTAP, Beta Yayınevi, 2020, İstanbul

https://yetkin.com.tr/borclar-hukuku-genel-hukumler-295

18. ATIF

Covid-19 Salgını Çerçevesinde Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) Hakkında Kısa Bir Değerlendirme

Berkay Karakaş, Yazı, 2020

https://www.academia.edu/43442606/COVID_19_SALGINI_%C3%87ER%C3%87EVES%C4%B0NDE_ULUSLARARASI_SA%C4%9ELIK_T%C3%9CZ%C3%9C%C4%9E%C3%9C_2005_HAKKINDA_KISA_B%C4%B0R_DE%C4%9EERLEND%C4%B0RME

19. ATIF

Covid-19 Salgını Sebebiyle Milletlerarası Yatırım Tahkimine Konu Olabilecek İddia Ve Savunmalar

Baver Mazlum Mert, MAKALE, Public and Private International Law Bulletin, 2020

https://iupress.istanbul.edu.tr/tr/journal/ppil/article/covid-19-salgini-sebebiyle-milletlerarasi-yatirim-tahkimine-konu-olabilecek-iddia-ve-savunmalar

https://cdn.istanbul.edu.tr/file/JTA6CLJ8T5/AF3F3C34D486439196F91A44711693E0

20. ATIF

Dağlık Karabağ Sorununda Ermenistan’ın Rolü Ve Sorumluluğu

Cavid Abdullahzade, MAKALE, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2020, Cilt 69, Sayı 4, Sayfalar 1541 - 1568

https://dergipark.org.tr/tr/pub/auhfd/issue/61349/898498

21. ATIF

Davetle Müdahale Doktrinin Modern Uygulamaları: Yemen Ve Gambiya Örnekleri

Adem Özer, Tam Metin Bildiri, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, 2018, Trabzon

https://www.academia.edu/49123452/Davetle_M%C3%BCdahale_Doktrinin_Modern_Uygulamalar%C4%B1_Yemen_Ve_Gambiya_%C3%96rnekleri

22. ATIF

Devlet Görevlilerinin Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Yabancı Ceza Yargılamasından Bağışıklığı

Bilge Nur Erson Asar, Doktora Tezi, 2013, İstanbul Kültür Üniversitesi

https://openaccess.iku.edu.tr/bitstream/handle/11413/1756/BilgiNurErsonAsarDOKTez.pdf?sequence=3&isAllowed=y

23. ATIF

Devlet-Dışı Aktörlere Karşı Meşru Savunmada "İsteksiz Veya Aciz" Doktrini

The 'Unwilling or Unable' doctrine of self-defense against non-state actors

Selami Kuran, Hande Gür, MAKALE, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Yıl 2017, Cilt 23 , Sayı 1, Sayfalar 57 - 88

https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruhad/issue/30773/332715

24. ATIF

Devlet-Dışı Aktörlere Karşı Meşru Savunmada "İsteksiz Veya Aciz" Doktrini

The 'Unwilling or Unable' doctrine of self-defense against non-state actors

Hande Gür, Yüksek Lisans Tezi, 2016, Marmara Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=3dvVc4airOZi5Q-S8NKLbA&no=wxtbc73rw1C8EPKaTlsssQ

25. ATIF

Devletin Askeri Faaliyetlerinde Yargı Bağışıklığı

Firdes Şeyda Türkay, KİTAP, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2013 https://www.seckin.com.tr/kitap/524543116

26. ATIF

Devletin Askeri Faaliyetlerinde Yargı Bağışıklığı

Jurisdictional immunity in military operations

Firdes Şeyda Türkay, Yüksek Lisans Tezi, 2013, Marmara Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=8zrmmx1EfU-FfFelCbh9tQ&no=CewUEuPJm-20z_9oPYbHGw

27. ATIF

Devletin Uluslararası İnsancıl Hukukun İhlalinden Doğan Sorumluluğu

Kenan Dülger, KİTAP, Beta, İstanbul, 2015

https://www.hukukmarket.com/devletin-uluslararasi-insancil-hukukun-ihlalinden-dogan-sorumlulugu.html

Atıf: Erkiner Hakkı Hakan, “Devletin Haksız Fiilden Dolayı Uluslararası Sorumluluğunda Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun Tespit Ettiği İsnat Kuralları”, MÜHF-HAD, C. XII, No. 3-4, 2007, ss. 145-180

28. ATIF

Devletin Uluslararası İnsancıl Hukukun İhlalinden Doğan Sorumluluğu

Kenan Dülger, KİTAP, Beta, İstanbul, 2015

https://www.hukukmarket.com/devletin-uluslararasi-insancil-hukukun-ihlalinden-dogan-sorumlulugu.html

Atıf: Erkiner Hakkı Hakan, Devletin Haksız Fiilden Kaynaklanan Uluslararası Sorumluluğu, İstanbul, On İki Levha, 2010

29. ATIF

Devletin Uluslararası İnsancıl Hukukun İhlalinden Doğan Sorumluluğu

State responsibility for violations of International Humanitarian Law

Kenan Dülger, Doktora Tezi, 2014, İstanbul Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=p0cZIScnlkZM0PKBzHrOhw&no=B-z3Re_IzOg1Az9VU8rE3Q

30. ATIF

Devletin Uluslararası Sorumluluğunun Doğması

The conditions of state responsibility in international law

Ali Bal, Yüksek Lisans Tezi, 2006, Dokuz Eylül Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=1ddGhnDyfbrjM5DXbqL7gw&no=lrs0b7ANVdgOA5e9aAMeug

31. ATIF

Devletlerin İnsancıl Hukuk Kurallarının İhlâli Nedeniyle Sorumluluğu

Hatice Geyik, MAKALE, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2016, Cilt 24, Sayı 2, Sayfalar 57 - 91

https://dergipark.org.tr/tr/pub/suhfd/issue/27024/284380

32. ATIF

Düz Esas Hatların Belirlenmesinde Adaların Rolü: Adalar Saçağı Bilmecesi

Düz Esas Hatların Belirlenmesinde Adaların Rolü: Adalar Saçağı Bilmecesi

Deniz Tekin Apaydın, MAKALE, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Yıl 2019, Cilt 25, Sayı 2, Sayfalar 565 - 589

https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruhad/issue/51063/665402

33. ATIF

Egemen Eşitlik Prensibine Modern Uluslararası Hukuk Açısından Bir İstisna Hali Olarak Yaklaşma

Selman Öğüt, MAKALE, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2013, Cilt: 19, Sayı: 3, Sayfa Aralığı: 147 - 162

http://dspace.marmara.edu.tr/bitstream/handle/11424/5987/4-Selman%20______t%20_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

34. ATIF

Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’ın İşgalinden Doğan Uluslararası Sorumluluğu

Tuğçe Isayev, MAKALE, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 1, Sayfalar 19 - 35

https://dergipark.org.tr/tr/pub/klujfeas/issue/36643/394093

Atıf: Erkiner, H. H. (2007). Devletin Haksız Fiilden Dolayı Uluslararası Sorumluluğunda Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun Tespit Ettiği İsnat Kuralları. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 13(3), 145-180.

35. ATIF

Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’ın İşgalinden Doğan Uluslararası Sorumluluğu

Tuğçe Isayev, MAKALE, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 1, Sayfalar 19 - 35

https://dergipark.org.tr/tr/pub/klujfeas/issue/36643/394093

Atıf: Erkiner, H. H. (2010). Devletin Haksız Fiilden Kaynaklanan Uluslararası Sorumluluğu. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.

36. ATIF

Haklı Savaş Kavramına Post-Modern Bir Yaklaşım Olarak M. Hardt Ve A. Negri'nin İmparatorluk Tezi

Halil Çakır, MAKALE, HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 2016, Cilt 4 , Sayı 8, Sayfalar 31 - 46

https://dergipark.org.tr/tr/pub/humanitas/issue/26342/277534

37. ATIF

Hoshinmaru Davası; Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesinde Gemi Ve Mürettebatın Gecikmesizin Serbest Bırakılması

Ümmühan Elçin Ertuğrul, MAKALE, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Yıl 2017, Cilt , Sayı 31, Sayfalar 411 - 440

https://dergipark.org.tr/tr/pub/taad/issue/52656/693906

38. ATIF

Hugo Grotius Anlayışının Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözüm Yollarına Etkileri

F. Şeyda Türkay Kahraman, MAKALE, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Yıl 2019, Cilt 25 , Sayı 2, Sayfalar 925 - 947

https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruhad/issue/51063/665469

Atıf: ERKİNER, Hakkı, Hakan, Grotius Öncesinde İlk Modern Uluslararası Hukuk Düşüncesinin Oluştuğu Tarihsel Koşullar ve Erken Klâsik Dönemdeki Öğreti, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi – HAD, Cilt: 18, Sayı: 1

39. ATIF

Hugo Grotius Anlayışının Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözüm Yollarına Etkileri

F. Şeyda Türkay Kahraman, MAKALE, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Yıl 2019, Cilt 25 , Sayı 2, Sayfalar 925 - 947

https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruhad/issue/51063/665469

Atıf: ERKİNER, Hakkı, Hakan, Uluslararası Hukuk Düşüncesinde Klasik Öğretinin Kuruluşu: Hugo Grotius ve Postgrotien Yazarlar Samuel von Puffendorf, Richard Zouche, Cornelius van Bynkershoek ve Samuel Rachel’e İlişkin İnceleme ve Değerlendirme, Marmara Üniversitesi Hukuk araştırmaları Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 3, 2012

40. ATIF

Hugo Grotius'un Siyaset Felsefesinde Devlet Ve Birey İlişkisi

The relationship between state and individual in political philosophy of Hugo Grotius

Metehan Bekleviş, Yüksek Lisans Tezi, 2019, Kırıkkale Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=AnQLh9Ds3N67eOG576Br5A&no=WCD8IzirUI35xv7uI2GccQ

41. ATIF

Hukukçu Kimliği Üzerine Felsefi Bir Analiz: "Hukukçunun Hukuku" Ve "Hukuk Aristokrasisinin Gerçek Hayattan Kopukluğu"

Ayşe Ümütlü, MAKALE, Adalet Dergisi, Yıl 2021, Cilt , Sayı 66, Sayfalar 473 - 495

https://dergipark.org.tr/tr/pub/adaletdergisi/issue/62377/940436

42. ATIF

Hukuki Yönleriyle Dağlık Karabağ Sorunu

Cavid Abdullahzade, KİTAP, Adalet Yayınevi, 2014

https://www.adaletyayinevi.com.tr/9786051464299

43. ATIF

Hukukun Üstünlüğü Bakımından Türkiye’nin Avrupa Birliği Karnesi: 10-11 Aralık 1999 Helsinki Zirvesi Sonrası Dönem Üzerine Bir İnceleme

Yahya Demirkanoğlu, MAKALE, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 2020, Cilt 8 , Sayı İktisadi ve İdari Bilimler, Sayfalar 161 - 174

https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/58192/761614

44. ATIF

ILC Maddeleri Kapsamında Devletin Uluslararası Yatırım Tahkiminde Sorumluluğu

State responsibility in international investment arbitration within the context of the ILC articles

Miray Azaklı Köse, Doktora Tezi, 2019, İstanbul Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=TcElj2uaWU9XgPIQL_ItiA&no=3yXK7U2fJgTezYcolwjMMg

45. ATIF

ILC’nin “Yabancıların Sınırdışı Edilmesine İlişkin 2014 Taslak Kuralları”nın Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanunu Hükümleriyle Mukayesesi Ve Bu Kuralların Türkçe Tercümesi

Nuray Ekşi, MAKALE, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl 2013, Cilt 33, Sayı 1, Sayfalar 1 - 30

https://dergipark.org.tr/tr/pub/iumhmohb/issue/23903/254737

46. ATIF

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin Ülke Dışındaki Askeri Faaliyetlerde Değişen Yetki Değerlendirmesi

The varying assessment of the European Court of Human Rights in relation to extra - territorial military operations

Yeşim Yıldız, Yüksek Lisans Tezi, 2016, Marmara Üniversitesi

http://openaccess.marmara.edu.tr/handle/11424/37519

47. ATIF

İnsancıl Müdahale Ve Koruma Sorumluluğu

Sercan Reçber, KİTAP, On İki Levha Yayıncılık, 2016, İstanbul

https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=191

48. ATIF

İnsancıl Müdahale Ve Koruma Sorumluluğu

Humanitarian intervention and responsibility to protect

Sercan Reçber, Doktora Tezi, 2015, Marmara Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=ueTBYlhSdz8r9hY15q2OlA&no=nupH9yas7G2Df6ASo4iEqA

49. ATIF

İnsani Müdahale Üzerine Tartışmalar Ve Darfur Sorunu

Discussion on humanitarian intervention and Darfur case

Ali Hamurcu, Yüksek Lisans Tezi, 2018, Erciyes Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=voUcC0KaWJqqtae55Lk3lg&no=KLUgf2KzINw76KaQdeqFkw

50. ATIF

İsrail'in Gazze Ablukası Ve Mavi Marmara Saldırısı

Ahmet Topal, MAKALE, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl 2012, Cilt 32 , Sayı 1, Sayfalar 103 - 154

https://dergipark.org.tr/tr/pub/iumhmohb/issue/9401/117769

51. ATIF

Kadına Yönelik Şiddette Devletin Hukuki Sorumluluğu

The legal responsibility of the state at the violence against women

Sibel Bolevin, Yüksek Lisans Tezi, 2016, Yaşar Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=18vGCOvF8QgljRMF2O117A&no=--w42nIMznTSL2gQmA28Wg

52. ATIF

Kanun-İ Esâsî’de Egemenlik Anlayışı

Sovereignity concept in 1876 Ottoman Constutituon

Seval Kılıç, Yüksek Lisans Tezi, 2014, Marmara Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=x-eYGN9rZ9r24G96_wCHHQ&no=46pKpEBrirrgKoM17NNZhQ

53. ATIF

Karolenj Krallığı

Carolingian Kingdom

Gamze Bozkurt Dalgan, Yüksek Lisans Tezi, 2016, Harran Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=OtMT4l4iS8kjWtbrvo1YhA&no=TxQSNm8ZteoSKu-oSU3Lig

54. ATIF

Kovid-19 Olgusu Çerçevesinde, Bir Salgın Hastalığın Menşei Olan Devletin Uluslararası Sorumluluk Hukuku Kuralları Bakımından Durumu

Esra Katıman, MAKALE, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2020, Cilt 11 , Sayı 2, Sayfalar 436 - 454

Atıf: ERKİNER, Hakkı Hakan: “Bir Uluslararası Örgütün Uluslararası Hukuka Aykırı Bir Davranışından Ötürü Bir Üye Devletin Uluslararası Sorumluluğu”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 32(2), 2017, s.61-86.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuhfd/issue/55727/743778

55. ATIF

Kovid-19 Olgusu Çerçevesinde, Bir Salgın Hastalığın Menşei Olan Devletin Uluslararası Sorumluluk Hukuku Kuralları Bakımından Durumu

Esra Katıman, MAKALE, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2020, Cilt 11 , Sayı 2, Sayfalar 436 - 454

Atıf: ERKİNER, Hakkı Hakan: Devletin Haksız Fiilden Kaynaklanan Uluslararası Sorumluluğu, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2010.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuhfd/issue/55727/743778

56. ATIF

Kutsal Toprakların Kutsal Olmayan Fethi: 1. Haçlı Seferi’nden Haçlı Krallıklarına

Zeynep Arıkanlı, Tam Metin Bildiri, 2021, Galatasaray Üniversitesi

https://www.researchgate.net/publication/350845012_KUTSAL_TOPRAKLARIN_KUTSAL_OLMAYAN_FETHI_1_HACLI_SEFERI%27NDEN_HACLI_KRALLIKLARINA

57. ATIF

Kuvvet Kullanma Yasağı Kapsamında Devletlerin Bireysel Meşru Müdafaa Hakkı

Cem Ümit Beyoğlu, KİTAP, Seçkin, 2018, Ankara

https://www.hukukmarket.com/kuvvet-kullanma-yasagi-kapsaminda-devletlerin-bireysel-mesru-mudafaa-hakki.html

58. ATIF

Kuvvet Kullanma Yasağı Kapsamında Devletlerin Bireysel Meşru Müdafaa Hakkı

The right of individual self-defence of states within the scope of the prohibition of use of force

Cem Ümit Beyoğlu, Yüksek Lisans Tezi, 2016, Akdeniz Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=YMkojGwLv9Ena3hxXNZ37Q&no=iF2jSvEUF7IIK7gA8TqVyg

59. ATIF

Küreselleşmenin Hukuki Boyutları Ve Birleşmiş Milletler İhtisas Kuruluşları İle Uluslararası Adalet Divanı’nın Devletlerin Egemenliği Üzerindeki Etkisi

Abdülkadir Gülçür, MAKALE, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Yıl 2019, Cilt 25, Sayı 2, Sayfalar 808 - 832

https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruhad/issue/51063/665454

60. ATIF

Marcus Tullius Cicero’da Ve Hugo Grotius’ta Doğal Hukuk Düşüncesi

The thougt of natural law in Marcus Tullius Çicero and Hugo Grotius

Muhammed İbrahim Ertuğrul, Yüksek Lisans Tezi, 2020, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Atıf 1: ERKİNER Hakkı Hakan, ‘‘Grotius Öncesinde İlk Modern Uluslararası Hukuk Düşüncesinin Oluştuğu Tarihsel Koşullar ve Erken Klasik Dönemdeki Öğreti’’, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, c. 1, S. 1, 2012

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=rg_9QSxDpZRPmmINnervqQ&no=w3-pB8oai18gDkUphb5kUg

61. ATIF

Marcus Tullius Cicero’da Ve Hugo Grotius’ta Doğal Hukuk Düşüncesi

The thougt of natural law in Marcus Tullius Çicero and Hugo Grotius

Muhammed İbrahim Ertuğrul, Yüksek Lisans Tezi, 2020, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Atıf 2: ERKİNER Hakkı Hakan, ‘‘Uluslararası Hukuk Düşüncesinde Klâsik Öğretinin Kuruluşu: Hugo Grotius ve Postgrotien Yazarlar Samuel Von Pufendorf, Richard Zouche, Cornelius Van Bynkershoek ve Samuel Rachel’e İlişkin İnceleme ve Değerlendirme’’, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, c. 18, S. 3, İstanbul 2012

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=rg_9QSxDpZRPmmINnervqQ&no=w3-pB8oai18gDkUphb5kUg

62. ATIF

Milletlerarası Andlaşmaların Evrimsel Yorumlanması

Ümit Barış Bayındır, KİTAP, On İki Levha Yayıncılık, 2021, İstanbul

https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=12179

63. ATIF

Milletlerarası Andlaşmaların Evrimsel Yorumlanması

Ümit Barış Bayındır, Yüksek Lisans Tezi, 2020, Galatasaray Üniversitesi

https://avesis.marmara.edu.tr/baris.bayindir/yayinlar

64. ATIF

Milletlerarası Hukukta Diplomatik Himaye

Diplomatic protection in International Law

Ufuk Dal, Yüksek Lisans Tezi, 2013, İstanbul Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=mW5bkrXYi7hELWfQHch-Qw&no=NSI_CKXFb0dITiDYEsLFCQ

65. ATIF

Milletlerarası Sorumluluk Hukukunda Zaruret Hali

State of necessity in The Law of International Responsibility

Miray Azaklı Köse, Yüksek Lisans Tezi, 2013, İstanbul Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=eHir0Xmn7ql8xs8v2cxR4A&no=Omk3ptFxGUlyy1UeA0ninw

66. ATIF

Milletlerarası Yatırım Hukukunda Dolaylı Kamulaştırma

Hümeyra Zeynep Nalçacıoğlu Erden, KİTAP, On İki Levha Yayıncılık, 2015, İstanbul

https://www.seckin.com.tr/kitap/567882274

67. ATIF

Milletlerarası Yatırım Hukukunda Dolaylı Kamulaştırma

The indirect expropriation in international investment law

Hümeyra Zeynep Nalçacıoğlu Erden, Doktora Tezi, 2015, İstanbul Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=EFqUrrwcCuvNHb1W7-pUqw&no=31re-1dWT7AoEZpap4vPyg

68. ATIF

Osmanlı Gazetesi Işığında Balkanlar (1880-1881)

The Balkans in consideration of Ottoman Newspaper (1880-1881)

Yusuf Özbudak, Yüksek Lisans Tezi, 2019, Trakya Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=Ck-TnsNaPGS4GjtMMDkGHA&no=DhOka0ArS8ZcdqLx84pjPg

69. ATIF

Önleme Yükümlülüğü Bağlamında Uluslararası Hukukta Devletin Tehlike Sorumluluğu

International risk liability of states in international law in the context of liability to prevent

Tuğçe Isayev, Doktora Tezi, 2018, Ankara Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=gV596HkU7dS_M54JTBEPPw&no=KRELWSmbf9jScVC9_blHnw

70. ATIF

Sınıraşan Boru Hatlarının Üçüncü Kişilere Verdiği Zararlardan Doğan Sorumluluk

Yamaç Güneyli, KİTAP, Adalet Yayınevi, 2012

https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=1204

71. ATIF

Sınıraşan Boru Hatlarının Üçüncü Kişilere Verdiği Zararlardan Doğan Sorumluluk

Liability for harm to third parties caused by transboundary pipelines

Yamaç Güneyli, Yüksek Lisans Tezi, 2011, Başkent Üniversitesi

https://docplayer.biz.tr/55365749-Sinirasan-boru-hatlarinin-ucuncu-kisilere-verdigi-zararlardan-dogan-sorumluluk-yuksek-lisans-tezi.html

72. ATIF

Siber Savaş Hukuku Ve Uygulanma Sorunsalı

Şeyda Türkay, MAKALE, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Yıl 2013, Cilt 71, Sayı 1, Sayfalar 1177 - 1227

https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuhfm/issue/9188/115210

73. ATIF

Silahlı Çatışma Ve İç Karışıklık Sonrası Dönemlerde İnsan Haklarının Korunmasında Birleşmiş Milletler'in Rolü

Mustafa Erçakıca, KİTAP, On İki Levha Yayıncılık,  2020, İstanbul

Atıf: Hakkı Hakan Erkiner, “Bir Uluslararası Örgütün Uluslararası Hukuka Aykırı Bir Davranışından Ötürü Bir Üye Devletin Uluslararası Sorumluluğu”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt 23, Sayı 2, Yıl 2017, Sayfalar 61-86

http://www.onikilevha.com.tr/yayin/1661/silahli-catisma-ve-ic-karisiklik-sonrasi-doenemlerde-insan-haklarinin-korunmasinda-birlesmis-milletlerin-rolue

74. ATIF

Silahlı Çatışma Ve İç Karışıklık Sonrası Dönemlerde İnsan Haklarının Korunmasında Birleşmiş Milletler'in Rolü

Mustafa Erçakıca, KİTAP, On İki Levha Yayıncılık,  2020, İstanbul

Atıf: Hakkı Hakan Erkiner, “Yirmi Birinci Yüzyılda Birleşmiş Milletler’in Hukuk Devleti ve Hukukun Üstünlüğü Yaklaşımı ve Bunun Uluslararası Hukuk Bakımından Yeri ve Değeri”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 71, Sayı 1, Yıl 2013, Sayfalar 353-381

http://www.onikilevha.com.tr/yayin/1661/silahli-catisma-ve-ic-karisiklik-sonrasi-doenemlerde-insan-haklarinin-korunmasinda-birlesmis-milletlerin-rolue

75. ATIF

Silahlı Çatışma Ve İç Karışıklık Sonrası Dönemlerde İnsan Haklarının Korunmasında Birleşmiş Milletler'in Rolü

The role of United Nations in the protection of human rights in the post armed conflict and internal disorder situations

Mustafa Erçakıca, Doktora Tezi, 2019, Galatasaray Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp

76. ATIF

Silahlı Devlet-Dışı Aktörlerin Uluslararası İnsancıl Hukuk Sorumluluğu

The responsibility of armed non-state actors within the context of international humanitarian law

Gonca Ünal, Yüksek Lisans Tezi, 2017, Ankara Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=iorAFDL_TSVzDZF_FBtSbg&no=3USeZkSNIpjMBk82qHZfIQ

77. ATIF

Soğuk Savaş Sonrası Fransa'nın Uluslararası Müdahale Pratiğinin Mali Müdahalesi Özelinde İncelenmesi

Mücahid Gürbüz, Yüksek Lisans Tezi, 2015, İstanbul Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=yJn3nsHc8vcWqWBu5SN3nw&no=nNlgmRcWOS4O76NhDc2-yA

78. ATIF

Soğuk Savaş Sonrası Uluslararası Güvenlik Sorunlarının Çözümünde Birleşmiş Milletler'in Rolü

United Nations role in solving international problems post cold war era

Özlem Al, Yüksek Lisans Tezi, 2014, Beykent Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

79. ATIF

Suriye İç Savaşı Ve Devlet Dışı Silahlı Aktörlerin Sorumluluğu

Nihan Özay, Yüksek Lisans Tezi, 2019, Gazi Üniversitesi

https://www.academia.edu/45257866/Suriye_i%C3%A7_sava%C5%9F%C4%B1_ve_devlet_d%C4%B1%C5%9F%C4%B1_silahl%C4%B1_akt%C3%B6rlerin_sorumlulu%C4%9Fu

80. ATIF

Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Kazanımlar Ve Uluslararası Hukuki Uyuşmazlıklar

Acquis and international legal contradictions towards sustainable development

Abdulkadir Nacar, Yüksek Lisans Tezi, 2018, Marmara Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=q-S8_6ML_4GBthwzRjTEgw&no=d9chIbrLk49GEHc456m4WA

81. ATIF

Uluslararası Andlaşmaların Sona Erdirilmesi Ve Yürürlüğünün Askıya Alınması Veya Çekilme

Fatma Betül Korkmaz, KİTAP, Adalet Yayınevi, 2020

Atıf: Erkiner, Hakkı Hakan, “Uluslararası Hukuk Düşüncesinde Klâsik Öğretinin Kuruluşu: Hugo Grotius ve Postgrotien Yazarlar Samuel Von Pufendorf, Richard Zouche, Cornelius Van Bynkershoek ve Samuel Rachel’e İlişkin İnceleme ve Değerlendirme”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 18, S. 3, 2012.

https://www.adaletyayinevi.com.tr/uluslararasi-andlasmalarin-sona-erdirilmesi-ve-yururlugunun-askiya-alinmasi-veya-cekilme-9789757277303

82. ATIF

Uluslararası Andlaşmaların Sona Erdirilmesi Ve Yürürlüğünün Askıya Alınması Veya Çekilme

Fatma Betül Korkmaz, KİTAP, Adalet Yayınevi, 2020

Atıf: Erkiner, Hakkı Hakan, Uluslararası Topluluk Kavramı, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi-Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 16, S. 1–2, Y. 2010.

https://www.adaletyayinevi.com.tr/uluslararasi-andlasmalarin-sona-erdirilmesi-ve-yururlugunun-askiya-alinmasi-veya-cekilme-9789757277303

83. ATIF

Uluslararası Andlaşmaların Sona Erdirilmesi Ve Yürürlüğünün Askıya Alınması Veya Çekilme

Fatma Betül Korkmaz, Yüksek Lisans Tezi, 2020, İstanbul Üniversitesi

Atıf: Erkiner, Hakkı Hakan, “Uluslararası Hukuk Düşüncesinde Klâsik Öğretinin Kuruluşu: Hugo Grotius ve Postgrotien Yazarlar Samuel Von Pufendorf, Richard Zouche, Cornelius Van Bynkershoek ve Samuel Rachel’e İlişkin İnceleme ve Değerlendirme”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 18, S. 3, 2012.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=bYq5FsReYa6SL8He-tOEJQ&no=YarmVw7qcstLv0oFoECzTg

84. ATIF

Uluslararası Andlaşmaların Sona Erdirilmesi Ve Yürürlüğünün Askıya Alınması Veya Çekilme

Fatma Betül Korkmaz, Yüksek Lisans Tezi, 2020, İstanbul Üniversitesi

Atıf: Erkiner, Hakkı Hakan, Uluslararası Topluluk Kavramı, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi-Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 16, S. 1–2, Y. 2010.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=bYq5FsReYa6SL8He-tOEJQ&no=YarmVw7qcstLv0oFoECzTg

85. ATIF

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Saldırı Suçu Üzerindeki Yargı Yetkisi

The crime of aggression as within the jurisdiction of the International Criminal Court

Muhammet Celal Kul, Yüksek Lisans Tezi, 2012, Galatasaray Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

86. ATIF

Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi: Usul Ve Pratik

The International Tribunal for the Law of the Sea: Procedure and practice

Hilal Cecanpınar, Doktora Tezi, 2018, Marmara Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=Cy8t9OrarS-5ZyIcdD6z6g&no=g45QIa9Lu5DdSh_1_yIusA

87. ATIF

Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesinin Yapısı Ve Yargı Yetkisi

Abdulkadir Gülçür, KİTAP, On İki Levha Yayıncılık, 2017, İstanbul

http://www.onikilevha.com.tr/yayin/951/uluslararasi-deniz-hukuku-mahkemesinin-yapisi-ve-yargi-yetkisi

88. ATIF

Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesinin Yapısı Ve Yargı Yetkisi

The composition and the jurisdiction of the International Tribunal for the Law of the Sea

Abdulkadir Gülçür, Yüksek Lisans Tezi, 2017, Marmara Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=Umb3eWXKI3mC1rh4to4jbg&no=ZBjXZ_cfaN6o7XZOUayZaA

89. ATIF

Uluslararası Güvenlik Sisteminde Değişen Güvenlik Algısı Ve Türk Dış Politikası

The changing security perception in international security system and Turkish foreign policy

Rasime Kırış, Yüksek Lisans Tezi, 2018, Atılım  Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=Ih2JKgP4a-G2Sfowj8IqsQ&no=3alpiu64hgFjd7FLaW4h2A

90. ATIF

Uluslararası Hukuk Açısından Yemen’e Yönelik Davetle Müdahalenin Değerlendirilmesi

Sercan Reçber, MAKALE, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2021, Cilt 29, Sayı 2, Sayfalar 843 - 880

https://dergipark.org.tr/tr/pub/suhfd/issue/62226/833214

91. ATIF

Uluslararası Hukuk Bağlamında İnsani Müdahale: Nato’nun Libya Müdahalesi

International law and politics relations: The interventions of USA in the context of the progressive approach

Mustafa Mutlu, Doktora Tezi, 2019, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=JlItu5hpFWLEfFafzmVHmw&no=RsjvdbN157vz1SRWRqJILA

92. ATIF

Uluslararası Hukuk Ve Siyaset İlişkisi: İyileştirici Yaklaşım Bağlamında ABD Müdahaleleri

International law and politics relations: The interventions of USA in the context of the progressive approach

Mustafa Mutlu, Doktora Tezi, 2019, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=JlItu5hpFWLEfFafzmVHmw&no=RsjvdbN157vz1SRWRqJILA

93. ATIF

Uluslararası Hukuka Aykırılığı Ortadan Kaldıran Haller Bakımından Devletlerin Uluslararası Sorumluluğu Ve Covid-19 Pandemisi Bağlamında Bir Değerlendirme

Ufuk Dal, MAKALE, İstanbul Hukuk Mecmuası, Yıl 2020, Cilt 78 , Sayı 2, Sayfalar 1047 - 1068

https://dergipark.org.tr/tr/pub/ihm/issue/57316/812475

94. ATIF

Uluslararası Hukukta Atmosferin Korunması Ve Devletlerin Sorumluluğu

Ali Kerem Kayhan, KİTAP, On İki Levha Yayıncılık, 2017, İstanbul

https://www.hukukmarket.com/uluslararasi-hukukta-atmosferin-korunmasi-ve-devletlerin-sorumlulugu.html

95. ATIF

Uluslararası Hukukta Atmosferin Korunması Ve Devletlerin Sorumluluğu

Protection of the atmosphere and state responsibility in International Law

Ali Kerem Kayhan, Doktora Tezi, 2016, İstanbul Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

96. ATIF

Uluslararası Hukukta Deniz Yatağı Faaliyetlerinden Kaynaklı Deniz Kirliliği Ve Devletlerin Sorumluluğu

Figen Tabanlı, Doktora Tezi, 2021, Hacettepe Üniversitesi

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/24947/k%C3%BCt%C3%BCphaneye%20y%C3%BCklenecek.pdf?sequence=1&isAllowed=y

97. ATIF

Uluslararası Hukukta Devletin Sorumluluğu Ve İç Savaş: Yemen Ve Libya Örnekleri

Responsibility of state in international law and civil war: Yemen and Libya

Ferda Vuslat Bostan, Yüksek Lisans Tezi, 2019, Yalova Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=NOHo-oSQ16WGwWq4qSE-tA&no=C6z61mi0kRBiwP0E7e1jYg

98. ATIF

Uluslararası Hukukta Diplomatik Dokunulmazlık Ve Ayrıcalıklar

Diplomatic immunity and priviliges in International Law

Esra Ata, Yüksek Lisans Tezi, 2017, Karadeniz Teknik Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=6G3h9gmgn8pakcOGK8NkIw&no=m8ctb8pmtyjICfBFMospng

99. ATIF

Uluslararası Hukukta Diplomatik Koruma

Lale Hesenova, Yüksek Lisans Tezi, 2018, Akdeniz Üniversitesi

https://www.academia.edu/45258132/Uluslararas%C4%B1_hukukta_diplomatik_koruma

100. ATIF

Uluslararası Hukukta İnsani Müdahalenin Kaynakları Ve Sorunları: Libya Ve Suriye Örnekleri

Gül Seda Acet, Doktora Tezi, 2017, Selçuk Üniversitesi

https://www.academia.edu/45258526/Uluslararas%C4%B1_Hukukta_insani_m%C3%BCdahalenin_kaynaklar%C4%B1_ve_sorunlar%C4%B1_Libya_ve_Suriye_%C3%B6rnekleri

101. ATIF

Uluslararası Hukukta Karşı Önlemler

Tuna Görgünoğlu, Yazı, 2021, Academia

https://www.academia.edu/41915408/ULUSLARARASI_HUKUKTA_KAR%C5%9EI_%C3%96NLEMLER_Countermeasures_In_International_Law

102. ATIF

Uluslararası Hukukta Kuvvetler Statüsü Anlaşmaları

Muhammet Celal Kul, KİTAP, Seçkin Yayınevi, 2020, Ankara

https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=10594

103. ATIF

Uluslararası Hukukta Kuvvetler Statüsü Anlaşmaları

Muhammet Celal Kul, Doktora Tezi, 2019, Marmara Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

104. ATIF

Uluslararası Hukukta Küresel Anayasacılık Tartışması

Gökhan Albayrak, MAKALE, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl: 2014Cilt: 0Sayı: 113ISSN: 1304-2408Sayfa Aralığı: 19 - 40

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2014-113-1394

105. ATIF

Uluslararası Hukukta Manevi Zarar

Ceren Zeynep Pirim, MAKALE,Türkiye Barolar Birliği Dergisi,  Sayı 127,  ss. 339-374,  (2016).

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2016-127-1619

106. ATIF

 Uluslararası Hukukta Orantılılık İlkesi

Süleyman Dost, MAKALE, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Yıl: 2018 Cilt: 1Sayı: 12ISSN: 2147-8376 / 2149-7966Sayfa Aralığı: 361 - 399

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/596206

107. ATIF

Uluslararası Hukukta Özel Hassas Deniz Alanları Ve Türk Sularına Uygulanması

Particularly sensitive sea areas in International Law and application to Turkish waters

Alp Eren Tanyeri, Yüksek Lisans Tezi, 2018, Marmara Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=cyosqQEMnwPaun1HSVg48A&no=PFyf718i_3vJzXJUm816aQ

108. ATIF

Uluslararası Hukukta Restitutio In Integrum İlkesi

The principle of restitutio in integrum in International Law

Fehmi Kerem Bilgin, Doktora Tezi, 2015, İstanbul Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=i5MOEuKyiuINm611y-PPWg&no=fhXHMD3QtCV-3PpDlliH9Q

109. ATIF

Uluslararası Hukukta Saldırı Suçu

Crime of aggression in international law

Eymir Albal, Yüksek Lisans Tezi, 2018, İstanbul Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=ZhFkzrHobgYyivY-Qsvp_w&no=rc-ei9i3msk-l6VwdSPJhw

110. ATIF

Uluslararası Hukuku Çalışmak Ve Öğretmek: Türkiye’de Erken Cumhuriyet Döneminde Uluslararası Hukuk Eğitimi Ve Literatürünün Analizi (1923-1945)

Studying and teaching international law: An analysis of international law education and literature in early Republican Turkey (1923-1945)

Sevgi Tansu Yavuz, Yüksek Lisans Tezi, 2020, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=Hgzmc6YFp3z55Fc-kmKNIQ&no=LqudnWNMbxGJ7EAWwBnTDQ

111. ATIF

Uluslararası Hukukun Anayasalaşması

Constitutionalization of international law

İrem Alpözen, Yüksek Lisans Tezi, 2020, Hacettepe Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=PNCOA2WWYX0ROfj-yJcxSw&no=B8JeDKVXiKYhIPWRwt5Dmw

112. ATIF

Uluslararası Nitelikte Olmayan Silahlı Çatışmalarda Devletin Sorumluluğu

State responsibility in non-international armed conflicts

Melike Tugartimur, Yüksek Lisans Tezi, 2015, İstanbul Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=db6KqZn9c1WMwoBnkwbCEw&no=JLC8MbW5AwJqoGERtKP7yg

113. ATIF

Uluslararası Silahlı Çatışmalar Hukukunda Hastanelerin, Tıbbi Personelin Ve Tedavi Görenlerin Korunması

Alper Işık, MAKALE, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Yıl 2017, Cilt 23 , Sayı 1, Sayfalar 159 - 193

https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruhad/issue/30773/332719

114. ATIF

Uluslararası Sorumluluk Hukukunda Devletlerin Ağırlaştırılmış Sorumluluğu: Kuramsal Bir Değerlendirme

Ceren Zeynep Pirim, MAKALE, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni,  Yıl: 32, Sayı: 2,  ss. 147-183,  (2012).

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/411071

115. ATIF

Uluslararası Sorumluluk Hukukunda Uluslararası Hukuka Aykırı Eylemin Devlete Atfedilmesi

The attribution of internationally wrongful acts to state in the law of state responsibility

Ufuk Dal, Doktora Tezi, 2019, İstanbul Üniversitesi

https://tezarsivi.com/uluslararasi-sorumluluk-hukukunda-uluslararasi-hukuka-aykiri-eylemin-devlete-atfedilmesi

116. ATIF

Uluslararası Terörizme Karşı Kuvvet Kullanma: ABD, Rusya Ve Türkiye'nin Suriye'ye Müdahalesi Örneği

Use of force against international terrorism: the cases of USA, Russia and Turkey's Syria interventions

Ali Atalay, Yüksek Lisans Tezi, 2019, Milli Savunma Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

117. ATIF

Uluslararası Toplum Ve Koruma Sorumluluğu: Libya Ve Suriye Örnekleri

International society and responsibility to protect: Cases of Libya and Syria

Asiye Gün Güneş Gülal,  Doktora Tezi, 2019, Akdeniz Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=M5RqcYMAbBp_nrtf7e1SwQ&no=R_5W1a-eNdj8ZYjC_08Rgw

118. ATIF

Uluslararası Yatırım Hukukuna Küresel Anayasacılık Yaklaşımı

Gökhan Albayrak, KİTAP, On İki Levha Yayınevi, 2018

http://www.onikilevha.com.tr/yayin/1073/uluslararasi-yatirim-hukukuna-kueresel-anayasacilik-yaklasimi

119. ATIF

Uluslararası Yatırım Hukukuna Küresel Anayasacılık Yaklaşımı

Global constitutionalism approach to international investment law

Gökhan Albayrak, Doktora Tezi, 2017, Gazi Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

120. ATIF

Uzaya İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşmaları İle Öngörülen Rejimin Uluslararası Hukuk Açısından Değerlendirilmesi

An analysis of the outer space regime set forth by the United Nations treaties in the context of the International Law

Merve Erdem, Yüksek Lisans Tezi , 2011, Ankara Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=2hgsompV-NJqMGCZDVuHDQ&no=sRkyc9_-Xmfcs5cS5tfBvA

121. ATIF

Ülke Dışındaki Askeri Faaliyetlerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Genişleyen Yetki Alanı: Jaloud/Hollanda Kararı

Ülke Dışındaki Askeri Faaliyetlerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Genişleyen Yetki Alanı: Jaloud/Hollanda Kararı

Meltem Sarıbeyoğlu Skalar, MAKALE, Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı’ya Armağan Ankara : Ankara Üniversitesi, 2015.

https://www.academia.edu/45407745/%C3%9Clke_D%C4%B1%C5%9F%C4%B1ndaki_Askeri_Faaliyetlerde_Avrupa_%C4%B0nsan_Haklar%C4%B1_Mahkemesinin_Geni%C5%9Fleyen_Yetki_Alan%C4%B1_Jaloud_Hollanda_Karar%C4%B1

http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:2255649/ada?qu=Siyaset+--+Avrupa&ic=true&ps=300

122. ATIF

Yabancı Yatırımların Korunmasında Uluslararası Hukukun Rolü

Ali Osman Karaoğlu, KİTAP, On İki Levha Yayıncılık, 2019, İstanbul

https://www.hukukmarket.com/yabanci-yatirimlarin-korunmasinda-uluslararasi-hukukun-rolu.html

123. ATIF

Yabancı Yatırımların Korunmasında Uluslararası Hukukun Rolü

The role of international law in protection of foreign investments

Ali Osman Karaoğlu, Doktora Tezi, 2019, İstanbul Şehir Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

124. ATIF

Zeytindalı Harekatında Zarar Görenler Ve Şehit Yakınları Teröre Destek Veren Devletlere Karşı Dava Açabilir Mi?

Süleyman Dost, Tam Metin Bildiri, IV Uluslararası AsosCongress Hukuk Sempozyumu Tam Metin Kitabı, Asos Yayınevi, Elazığ, 2018, ss. 186-201;

http://kayit.asoscongress.com/files/Hukuk_Ozet_kitapcigi.pdf

125. ATIF

İdari Yargıda Hukuka Uygunluk ve Yerindelik Denetimi

Aysema Pelin Özyurt, Yüksek Lisans Tezi, 2014, Gazi Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=Ud8I6cuYvb64ID0JgVFQaA&no=rXKzAO1Buh4ugluZTf9tpQ

126. ATIF

NATO’nun Kosova’ya Müdahalesi ve İnsani Müdahale Kavramından Koruma Sorumluluğu’na Geçiş

Zeynep Selin Acar, Yüksek Lisans Tezi, 2015, Ege Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=WIZg-rfJx-JaDEj0R2lVyQ&no=o6WVvhpWFFvCsvB6Ppt7Vg

127. ATIF

Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma ve Yenilebilir Enerji Kaynakları

Oğuzhan Batı, Doktora Tezi, 2013 Marmara Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=OUt_5EBLSNA5JOQ481DXbA&no=k-4aauh6mnaE_3ms-GhJdA

128. ATIF

Uluslararası Hukukun Esasları

Melda Sur, KİTAP, Beta, İstanbul, 2019

https://www.filizkitabevi.com/uluslararasi-hukukun-esaslari

129. ATIF

Avrupa Birliği Müktesebatı'nın Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı Çerçevesinde Türk Hukuku'nda Radyoaktif Maddelerin Demiryoluyla Taşınmasından Doğan Taşıyıcı Sorumlulukları

Liabilities of the railway radioactive material carrier in Turkish law within the scope of the national programme for the adoption of the acquis communautaire

Esra Şeker, Yüksek Lisans Tezi, 2019, Dokuz Eylül Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=vw1mydxRXOQr4bySMb5miQ&no=4MhG1VV3irdT0y3p5B3PTA

130. ATIF

Uluslararası Hukuk Temel Ders Kitabı

Yücel Acer, İbrahim Kaya, KİTAP, Seçkin, Ankara, 2019

https://www.seckin.com.tr/kitap/489768713

131. ATIF

Uluslararası Ceza Hukuku

Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, Murat Önok, , KİTAP, Seçkin, Ankara, 2019

https://www.seckin.com.tr/kitap/939879216

132. ATIF

Uluslararası Temel Bilgiler

İslam Safa Kaya, KİTAP, Adalet, Ankara, 2017

https://www.adaletyayinevi.com.tr/uluslararasi-hukuk-temel-bilgiler-9786257277112

133. ATIF

Uluslararası Yatırım Hukuku

Şaban Kayıhan, Etem Kara, KİTAP, Seçkin, Ankara, 2017

https://www.seckin.com.tr/kitap/428854437

134. ATIF

Devletlerin Uzay Faaliyetlerinden Doğan Sorumluluğu

Mustafa Serhat Kaşıkara, KİTAP, Adalet, Ankara, 2017

https://www.adaletyayinevi.com.tr/devletlerin-uzay-faaliyetlerinden-dogan-sorumlulugu-9786053001126

135. ATIF

Savaşa Varmayan Zorlama Yolu Olarak Zararla Karşılık ve Bazı Uygulamalar

Süleyman Dost, Zehra Korkmaz, MAKALE, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, 2015, ss. 111-157

https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/22952/245662

136. ATIF

Uluslararası Hukukta İkincil Yaptırımlar Açısından Amerika’nın Hasımlarıyla Mücadele Yasası

Elvan Çokişler, MAKALE, Uluslararası İlişkiler, Cilt 18, Sayı 69, 2021

https://www.uidergisi.com.tr/yazilar/uluslararasi-hukukta-ikincil-yaptirimlar-acisindan-amerika%E2%80%99nin-hasimlariyla-mucadele-yasasi

137. ATIF

Etkin Otorite Yokluğunda Devlet Dışı Silahlı Aktörlerin İnsan Hakları İhlallerinden Doğan Sorumluluk Halleri

Burak Taş, MAKALE, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 2021, Cilt 79 , Sayı 1, Sayfalar 143 - 175

https://dergipark.org.tr/tr/pub/abd/issue/62406/931393

138. ATIF

Uluslararası Teamül Kurallarının Gelişiminde Uluslararası Yargı Kararlarının Rolü

Saadet Kök Değerli, KİTAP, Adalet, Ankara, 2021

https://www.seckin.com.tr/browser/fa/488913898/kitap/Dr.%20Saadet%20K%C3%B6k%20De%C4%9Ferli

139. ATIF

Uluslararası Teamül Kurallarının Gelişiminde Uluslararası Yargı Kararlarının Rolü

The role of international judicial decisions in the development of customary international law

Saadet Kök Değerli, Doktora Tezi, 2020, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

140. ATIF

Uluslararası Hukukta Kişilik Kavramı ve Uluslararası Örgütlerin Hukuki Kişiliğinin Sonuçları

Nergiz Emir, KİTAP, Yetkin, Ankara, 2021

https://www.hukukmarket.com/uluslararasi-hukukta-kisilik-kavrami-ve-uluslarara.html

141. ATIF

Uluslararası Hukukta Kişilik Kavramı ve Uluslararası Örgütlerin Hukuki Kişiliğinin Sonuçları

The concept of personality in international law and consequences of the legal personality of international organizations

Nergiz Emir, Doktora Tezi, 2020, Hacettepe Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

142. ATIF

Uluslararası Hukukta Kişilik

Gülsüm Kaya, KİTAP, On İki Levha Yayıncılık, 2020, İstanbul

https://www.seckin.com.tr/kitap/599179761

143. ATIF

Uluslararası Hukukta Kişilik

Legal personality in public international law

Gülsüm Kaya, Doktora Tezi, 2020, Bursa Uludağ Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

144. ATIF

Dağlık Karabağ Sorununun Ve ‘Ateşkes’ Andlaşması’nın Uluslararası Hukuk Ve İnsancıl Hukuk Açılarından Değerlendirilmesi

Mustafa Erçakıca, MAKALE, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 47. Sayı, 2021, ss. 287-314

https://yayin.taa.gov.tr/yuklenenler/dosyalar/dergiler/taad/taad-47/taad-47.pdf

145. ATIF

Hobbesyen anlayışın post-moderniteye mirası: Güvenlik devleti

Adem Ersin Bayra, Doktora Tezi, 2019, İstanbul Medipol Üniversitesi

https://acikerisim.medipol.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12511/7506

146. ATIF

İran Yaptırımları

Kemal İnat, Burhanettin Duran, KİTAP, SETA, 2019, İstanbul

https://books.google.com.tr/books?id=xxqvDwAAQBAJ&pg=PT67&dq=%22hakk%C4%B1+hakan+erkiner%22&hl=tr&sa=X&ved=2ahUKEwjvhZDEtt3xAhWag_0HHaZcC3YQ6AEwCXoECCUQAg#v=onepage&q=%22hakk%C4%B1%20hakan%20erkiner%22&f=false

147. ATIF

Diplomatik Ve Konsolosluk Temsilcilerinin Kabul Eden Devlet Tarafından Korunması

Süleyman Dost, Zehre Korkmaz, Tam Metin Bildiri, Innovation and Global Issues 1: Congress Book, 2017

https://books.google.com.tr/books?id=3frKDwAAQBAJ&pg=PA50&dq=%22hakk%C4%B1+hakan+erkiner%22&hl=tr&sa=X&ved=2ahUKEwjvhZDEtt3xAhWag_0HHaZcC3YQ6AEwCnoECCwQAg#v=onepage&q=%22hakk%C4%B1%20hakan%20erkiner%22&f=false

148. ATIF

Devletin Uluslararası Sorumluluğa Ağırlıklı Olarak Diplomatik Himaye Çerçevesinde Başvurması: İç Başvuru Yollarının Tüketilmesi Şartının Uygulanabilirliği

Ali Bal, MAKALE, İstanbul Hukuk Mecmuası, Yıl 2021, Cilt 79 , Sayı 2, Sayfalar 543 - 597

https://dergipark.org.tr/tr/pub/ihm/issue/62388/976213

149. ATIF

Akıllı Şehir Yönetişiminde Toplumun Karar Alma Mekanizmalarına Katılımı: İstanbul Beyaz Masa Örneği

Merve Aygün, Yüksek Lisans Tezi, 2020, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

http://earsiv.medeniyet.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/450/Merve%20Ayg%C3%BCn%20Y%C3%BCksek%20Lisans%20Tez.pdf?sequence=1&isAllowed=y

150. ATIF

Uluslararası Hukuka Çözüm Önerisi: İyileştirici Yaklaşım Bağlamında Bir Değerlendirme

Mehmet Dalar, Mustafa Mutlu, MAKALE, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2020, Cilt 25, Sayı 43, 199 - 237, 10.01.2021

https://dergipark.org.tr/tr/pub/duhfd/issue/59581/857576

B: LİSTE

Doç. Dr. Hakkı Hakan ERKİNER

ALDIĞIM ATIFLAR (28.08.2021) (KENDİME ATIFLAR HARİÇ) Kısa Liste

1. ATIF

17. Ve 18. Yüzyıllarda Doğal Hukukun Pozitif Hukuka Ve Siyaset Felsefesine Etkileri

The effects of natural law on positive law and political philosophy in the 17 th and 18 th centuries

Murat Sultan Özkan, Doktora Tezi, 2016, Tez No 429668, Atatürk Üniversitesi

https://www.lexpera.com.tr/literatur/tezler/17-ve-18-yuzyillarda-dogal-hukukun-pozitif-hukuka-ve-siyaset-felsefesine-etkileri-h-grotius-b

2. ATIF

1828-1829 Osmanlı Rus Harbi'nden Sonra Erzurum'a Göç Eden Ahıskalı Türkler

Muhammed Yasin Taşkesenlioğlu, Tam Metin Bildiri, 2019, İstanbul

 https://avesis.atauni.edu.tr/yayin/75d8e011-6db4-4f2f-9461-234c85cad468/1828-1829-osmanli-rus-harbinden-sonra-erzuruma-goc-eden-ahiskali-turkler

https://www.academia.edu/41472670/1828_1829_Osmanl%C4%B1_Rus_Harbinden_Sonra_Erzuruma_G%C3%B6%C3%A7_Eden_Ah%C4%B1skal%C4%B1_T%C3%BCrkler

3. ATIF

24 Kasım 2015 Tarihli Uçak Krizinin Türkiye-Rusya İlişkilerine Etkileri

The effects of the aircraft crisis of 24 th november 2015 on Turkey-Russia relations

Numan Aslan, Yüksek Lisans Tezi, 2017, Tez No 480680, Nişantaşı Üniversitesi

https://tezarsivi.com/24-kasim-2015-tarihli-ucak-krizinin-turkiye-rusya-iliskilerine-etkileri

4. ATIF

ABD'nin Ulusal Güvenlik Doktrinleri'nin Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanımı Bağlamında İrdelenmesi

National security doctrines of the United States in the context of the USE of force in international law

Hasan Tümay, Yüksek Lisans Tezi, 2020, Tez No 638773,  İnönü Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=IJODMtJBbjCRG7Ov-Tr3AQ&no=lJYrTXkCkFkavEwaILBmYw

5. ATIF

Açık Denizlerde Devletlerin Müdahale Yetkileri: Mavi Marmara Örneği

States jurisdiction over ships on the high seas: Example of Mavi Marmara

Şenol Usanmaz, Yüksek Lisans Tezi, 2012, Tez No 325153, Akdeniz Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=npvUljt2cgdmBmhWmZyClQ&no=fl0tFCU8DyP5u66djgBZmQ

6. ATIF

Anayasa Hukuku Açısından Yüksek Yargı Kurulları Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Örneği

Higher judicial councils from the perspective of Constitutional Law and the Cyprus case

Bezar Eylem Ekinci, Doktora Tezi, 2015, Tez No 413787, Ankara Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=l4SCeYwe1wkWFtmXDBgijw&no=fCsU3bnd369ihj_Vr3Cz3A

7. ATIF

Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Anayasal Vergilendirme İlkeleri

The principles of constitutional taxation in the light of Constitutional Court decisions

Caner Koyuncu, KİTAP, Ekin Kitabevi Yayınları, 2016 https://www.kitapyurdu.com/kitap/anayasa-mahkemesi-kararlari-isiginda-anayasal-vergilendirme-ilkeleri/410492.html

Caner Koyuncu, Yüksek Lisans Tezi, 2016, Tez No 428235, Bülent Ecevit Üniversitesi

https://www.lexpera.com.tr/literatur/tezler/anayasa-mahkemesi-kararlari-isiginda-anayasal-vergilendirme-ilkeleri

8. ATIF

Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuruda, Hak İhlâline Yol Açan Kamu Gücü Faaliyetinin, Yürütme Organı Bakımından Türkiye Cumhuriyeti Devletine Atfedilebilmesi Sorunu

The Issue Of Attribution To The Republic Of Turkey In Terms Of Executive Branch, Related To The Public Power Activities, Which Causes Violation Of Rights In The Individual Application Process To The Constitutional Court

Süleyman Sırrı Terzioğlu, MAKALE, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl: 2016 Cilt: 2016 Sayı: 127 ISSN: 1304-2408 Sayfa Aralığı: 45 - 72

https://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpBMU16RXpNdz09/anayasa-mahkemesi-ne-bireysel-basvuruda-hak-ihlaline-yol-acan-kamu-gucu-faaliyetinin-yurutme-organi-bakimindan-turkiye-cumhuriyeti-devletine-atfedilebilmesi-sorunu

https://app.trdizin.gov.tr/dokuman-goruntule?ext=pdf&path=CrnWZGRsXTjRjLjWxD978OSUAL2jXitizhVYmCxNvH7xx4SlKySwftFYeM-E_TbZCCDyYov5OTfOHVYBJpa5mCPg8kag7VIWMO1WNL780SYXCS_f_fJobfyeQUjPlTxljSqRETLEpoqKneBaUVDF6vh3wiJQXVFnH3IU5m6_vRncevQ3srLnSZFQRnlrGxNy868L7u0bTQteAELUugbKeZcs28iA9vfiPfFMErdoZLQ=&contentType=application/pdf

9. ATIF

Arap Baharının Kriz Yönetimi Bağlamında Değerlendirilmesi: Mısır Arap Cumhuriyeti Örneği

Evaluation of Arab Spring in the context of crisis management: Example of Egypt Arab Republic

Fatma Nur Özdemir, Yüksek Lisans Tezi, 2020, Tez No 617588, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=QtGbvrgWPn9gMcswDcbfSw&no=VDw5ykk-YDbbibW0OuLRIw

10. ATIF

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Hakkaniyete Uygun Tatmin

Just satisfaction in the judgments of the European Court of Human Rights

Recep Ersel Erge, KİTAP, On İki Levha Yayıncılık, 2016, İstanbul https://www.lexpera.com.tr/literatur/kitaplar/KI801Y2016N9786051524368 https://www.hukukmarket.com/avrupa-insan-haklari-mahkemesi-kararlarinda-hakkaniyete-uygun-tatmin.html

Recep Ersel Erge, Yüksek Lisans Tezi, 2016, Tez No 446267, Atatürk Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=qpTPDwsvBPxXoHzd6BB7FA&no=UehTBnPfTwUjoS5jIih0eA

11. ATIF

Avrupa Uygarlık Eşiğinde Bâbıâli: 1856 Paris Andlaşması Temelinde Uluslararası Hukuk Ve Osmanlı İmparatorluğu İlişkisine Avrupalıların Gözüyle Bir Bakış

Habip Ünyılmaz, MAKALE, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 2, Sayfalar 418 - 437

https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuhfd/issue/46923/571998

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/828375

12. ATIF

Ayrılıkçı Hareketlerin Ulusal Kurtuluş Hareketi Statüsü Kazanması: Hukuki Ve Siyasi Boyutlar

Ümmühan Elçin Ertuğrul, Tuğba Sarıkaya Güler, MAKALE, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Cilt: 29 Sayı:129 Mart 2017 ISSN: 1304-2408 Sayfa: 321-346

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2017-129-1649

13. ATIF

Bir Dengeleme Sanatı Olarak Uluslararası Hukuk: Uluslararası Yatırım Hukuku Örneği

Gökhan Albayrak, Tam Metin Bildiri, 7. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı, 21.10 https://www.academia.edu/17275499/_Bir_Dengeleme_Sanat%C4%B1_Olarak_Uluslararas%C4%B1_Hukuk_Uluslararas%C4%B1_Yat%C4%B1r%C4%B1m_Hukuku_%C3%96rne%C4%9Fi_7_Uluda%C4%9F_Uluslararas%C4%B1_%C4%B0li%C5%9Fkiler_Konferans%C4%B1_21_10_2015_Bursa.2015, Bursa

14. ATIF

Birleşmiş Milletler'in Yaptırım Kararları Ve Rusya Federasyonu'nun Yaptırım Konusundaki Politikası

The sanction decisions of the United Nations and the sanctions policy of the Russian Federation

Rushan Salikhov, Yüksek Lisans Tezi, 2013, Tez No 330887, Ankara Üniversitesi

https://www.academia.edu/45240202/Birle%C5%9Fmi%C5%9F_Milletlerin_yapt%C4%B1r%C4%B1m_kararlar%C4%B1_ve_Rusya_Federasyonunun_yapt%C4%B1r%C4%B1m_konusundaki_politikas%C4%B1

15. ATIF

Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Haluk N. Nomer, KİTAP, Beta Yayınevi, 2020, İstanbul

https://yetkin.com.tr/borclar-hukuku-genel-hukumler-295

16. ATIF

Covid-19 Salgını Çerçevesinde Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) Hakkında Kısa Bir Değerlendirme

Berkay Karakaş, Yazı, 2020

https://www.academia.edu/43442606/COVID_19_SALGINI_%C3%87ER%C3%87EVES%C4%B0NDE_ULUSLARARASI_SA%C4%9ELIK_T%C3%9CZ%C3%9C%C4%9E%C3%9C_2005_HAKKINDA_KISA_B%C4%B0R_DE%C4%9EERLEND%C4%B0RME

17. ATIF

Covid-19 Salgını Sebebiyle Milletlerarası Yatırım Tahkimine Konu Olabilecek İddia Ve Savunmalar

Baver Mazlum Mert, MAKALE, Public and Private International Law Bulletin, 2020

https://iupress.istanbul.edu.tr/tr/journal/ppil/article/covid-19-salgini-sebebiyle-milletlerarasi-yatirim-tahkimine-konu-olabilecek-iddia-ve-savunmalar

https://cdn.istanbul.edu.tr/file/JTA6CLJ8T5/AF3F3C34D486439196F91A44711693E0

18. ATIF

Dağlık Karabağ Sorununda Ermenistan’ın Rolü Ve Sorumluluğu

Cavid Abdullahzade, MAKALE, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2020, Cilt 69, Sayı 4, Sayfalar 1541 - 1568

https://dergipark.org.tr/tr/pub/auhfd/issue/61349/898498

19. ATIF

Davetle Müdahale Doktrinin Modern Uygulamaları: Yemen Ve Gambiya Örnekleri

Adem Özer, Tam Metin Bildiri, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, 2018, Trabzon

https://www.academia.edu/49123452/Davetle_M%C3%BCdahale_Doktrinin_Modern_Uygulamalar%C4%B1_Yemen_Ve_Gambiya_%C3%96rnekleri

20. ATIF

Devlet Görevlilerinin Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Yabancı Ceza Yargılamasından Bağışıklığı

Bilge Nur Erson Asar, Doktora Tezi, 2013, İstanbul Kültür Üniversitesi

https://openaccess.iku.edu.tr/bitstream/handle/11413/1756/BilgiNurErsonAsarDOKTez.pdf?sequence=3&isAllowed=y

21. ATIF

Devlet-Dışı Aktörlere Karşı Meşru Savunmada "İsteksiz Veya Aciz" Doktrini

The 'Unwilling or Unable' doctrine of self-defense against non-state actors

Selami Kuran, Hande Gür, MAKALE, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Yıl 2017, Cilt 23 , Sayı 1, Sayfalar 57 - 88

https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruhad/issue/30773/332715

Hande Gür, Yüksek Lisans Tezi, 2016, Marmara Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=3dvVc4airOZi5Q-S8NKLbA&no=wxtbc73rw1C8EPKaTlsssQ

22. ATIF

Devletin Askeri Faaliyetlerinde Yargı Bağışıklığı

Firdes Şeyda Türkay, KİTAP, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2013 https://www.seckin.com.tr/kitap/524543116

Devletin Askeri Faaliyetlerinde Yargı Bağışıklığı

Jurisdictional immunity in military operations

Firdes Şeyda Türkay, Yüksek Lisans Tezi, 2013, Marmara Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=8zrmmx1EfU-FfFelCbh9tQ&no=CewUEuPJm-20z_9oPYbHGw

23. ATIF

Devletin Uluslararası İnsancıl Hukukun İhlalinden Doğan Sorumluluğu

Kenan Dülger, KİTAP, Beta, İstanbul, 2015

https://www.hukukmarket.com/devletin-uluslararasi-insancil-hukukun-ihlalinden-dogan-sorumlulugu.html

Atıf 1: Erkiner Hakkı Hakan, “Devletin Haksız Fiilden Dolayı Uluslararası Sorumluluğunda Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun Tespit Ettiği İsnat Kuralları”, MÜHF-HAD, C. XII, No. 3-4, 2007, ss. 145-180

Atıf 2: Erkiner Hakkı Hakan, Devletin Haksız Fiilden Kaynaklanan Uluslararası Sorumluluğu, İstanbul, On İki Levha, 2010

Devletin Uluslararası İnsancıl Hukukun İhlalinden Doğan Sorumluluğu

State responsibility for violations of International Humanitarian Law

Kenan Dülger, Doktora Tezi, 2014, İstanbul Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=p0cZIScnlkZM0PKBzHrOhw&no=B-z3Re_IzOg1Az9VU8rE3Q

24. ATIF

Devletin Uluslararası Sorumluluğunun Doğması

The conditions of state responsibility in international law

Ali Bal, Yüksek Lisans Tezi, 2006, Dokuz Eylül Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=1ddGhnDyfbrjM5DXbqL7gw&no=lrs0b7ANVdgOA5e9aAMeug

25. ATIF

Devletlerin İnsancıl Hukuk Kurallarının İhlâli Nedeniyle Sorumluluğu

Hatice Geyik, MAKALE, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2016, Cilt 24, Sayı 2, Sayfalar 57 - 91

https://dergipark.org.tr/tr/pub/suhfd/issue/27024/284380

26. ATIF

Düz Esas Hatların Belirlenmesinde Adaların Rolü: Adalar Saçağı Bilmecesi

Deniz Tekin Apaydın, MAKALE, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Yıl 2019, Cilt 25, Sayı 2, Sayfalar 565 - 589

https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruhad/issue/51063/665402

27. ATIF

Egemen Eşitlik Prensibine Modern Uluslararası Hukuk Açısından Bir İstisna Hali Olarak Yaklaşma

Selman Öğüt, MAKALE, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2013, Cilt: 19, Sayı: 3, Sayfa Aralığı: 147 - 162

http://dspace.marmara.edu.tr/bitstream/handle/11424/5987/4-Selman%20______t%20_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

28. ATIF

Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’ın İşgalinden Doğan Uluslararası Sorumluluğu

Tuğçe Isayev, MAKALE, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 1, Sayfalar 19 - 35

https://dergipark.org.tr/tr/pub/klujfeas/issue/36643/394093

Atıf 1: Erkiner, H. H. (2007). Devletin Haksız Fiilden Dolayı Uluslararası Sorumluluğunda Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun Tespit Ettiği İsnat Kuralları. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 13(3), 145-180.

Atıf 2: Erkiner, H. H. (2010). Devletin Haksız Fiilden Kaynaklanan Uluslararası Sorumluluğu. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.

29. ATIF

Haklı Savaş Kavramına Post-Modern Bir Yaklaşım Olarak M. Hardt Ve A. Negri'nin İmparatorluk Tezi

Halil Çakır, MAKALE, HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 2016, Cilt 4 , Sayı 8, Sayfalar 31 - 46

https://dergipark.org.tr/tr/pub/humanitas/issue/26342/277534

30. ATIF

Hoshinmaru Davası; Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesinde Gemi Ve Mürettebatın Gecikmesizin Serbest Bırakılması

Ümmühan Elçin Ertuğrul, MAKALE, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Yıl 2017, Cilt , Sayı 31, Sayfalar 411 - 440

https://dergipark.org.tr/tr/pub/taad/issue/52656/693906

31. ATIF

Hugo Grotius Anlayışının Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözüm Yollarına Etkileri

F. Şeyda Türkay Kahraman, MAKALE, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Yıl 2019, Cilt 25 , Sayı 2, Sayfalar 925 - 947

https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruhad/issue/51063/665469

Atıf 1: ERKİNER, Hakkı, Hakan, Grotius Öncesinde İlk Modern Uluslararası Hukuk Düşüncesinin Oluştuğu Tarihsel Koşullar ve Erken Klâsik Dönemdeki Öğreti, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi – HAD, Cilt: 18, Sayı: 1

Atıf 2: ERKİNER, Hakkı, Hakan, Uluslararası Hukuk Düşüncesinde Klasik Öğretinin Kuruluşu: Hugo Grotius ve Postgrotien Yazarlar Samuel von Puffendorf, Richard Zouche, Cornelius van Bynkershoek ve Samuel Rachel’e İlişkin İnceleme ve Değerlendirme, Marmara Üniversitesi Hukuk araştırmaları Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 3, 2012

32. ATIF

Hugo Grotius'un Siyaset Felsefesinde Devlet Ve Birey İlişkisi

The relationship between state and individual in political philosophy of Hugo Grotius

Metehan Bekleviş, Yüksek Lisans Tezi, 2019, Kırıkkale Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=AnQLh9Ds3N67eOG576Br5A&no=WCD8IzirUI35xv7uI2GccQ

33. ATIF

Hukukçu Kimliği Üzerine Felsefi Bir Analiz: "Hukukçunun Hukuku" Ve "Hukuk Aristokrasisinin Gerçek Hayattan Kopukluğu"

Ayşe Ümütlü, MAKALE, Adalet Dergisi, Yıl 2021, Cilt , Sayı 66, Sayfalar 473 - 495

https://dergipark.org.tr/tr/pub/adaletdergisi/issue/62377/940436

34. ATIF

Hukuki Yönleriyle Dağlık Karabağ Sorunu

Cavid Abdullahzade, KİTAP, Adalet Yayınevi, 2014

https://www.adaletyayinevi.com.tr/9786051464299

35. ATIF

Hukukun Üstünlüğü Bakımından Türkiye’nin Avrupa Birliği Karnesi: 10-11 Aralık 1999 Helsinki Zirvesi Sonrası Dönem Üzerine Bir İnceleme

Yahya Demirkanoğlu, MAKALE, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 2020, Cilt 8 , Sayı İktisadi ve İdari Bilimler, Sayfalar 161 - 174

https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/58192/761614

36. ATIF

ILC Maddeleri Kapsamında Devletin Uluslararası Yatırım Tahkiminde Sorumluluğu

State responsibility in international investment arbitration within the context of the ILC articles

Miray Azaklı Köse, Doktora Tezi, 2019, İstanbul Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=TcElj2uaWU9XgPIQL_ItiA&no=3yXK7U2fJgTezYcolwjMMg

37. ATIF

ILC’nin “Yabancıların Sınırdışı Edilmesine İlişkin 2014 Taslak Kuralları”nın Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanunu Hükümleriyle Mukayesesi Ve Bu Kuralların Türkçe Tercümesi

Nuray Ekşi, MAKALE, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl 2013, Cilt 33, Sayı 1, Sayfalar 1 - 30

https://dergipark.org.tr/tr/pub/iumhmohb/issue/23903/254737

38. ATIF

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin Ülke Dışındaki Askeri Faaliyetlerde Değişen Yetki Değerlendirmesi

The varying assessment of the European Court of Human Rights in relation to extra - territorial military operations

Yeşim Yıldız, Yüksek Lisans Tezi, 2016, Marmara Üniversitesi

http://openaccess.marmara.edu.tr/handle/11424/37519

39. ATIF

İnsancıl Müdahale Ve Koruma Sorumluluğu

Sercan Reçber, KİTAP, On İki Levha Yayıncılık, 2016, İstanbul

https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=191

İnsancıl Müdahale Ve Koruma Sorumluluğu

Humanitarian intervention and responsibility to protect

Sercan Reçber, Doktora Tezi, 2015, Marmara Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=ueTBYlhSdz8r9hY15q2OlA&no=nupH9yas7G2Df6ASo4iEqA

40. ATIF

İnsani Müdahale Üzerine Tartışmalar Ve Darfur Sorunu

Discussion on humanitarian intervention and Darfur case

Ali Hamurcu, Yüksek Lisans Tezi, 2018, Erciyes Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=voUcC0KaWJqqtae55Lk3lg&no=KLUgf2KzINw76KaQdeqFkw

41. ATIF

İsrail'in Gazze Ablukası Ve Mavi Marmara Saldırısı

Ahmet Topal, MAKALE, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl 2012, Cilt 32 , Sayı 1, Sayfalar 103 - 154

https://dergipark.org.tr/tr/pub/iumhmohb/issue/9401/117769

42. ATIF

Kadına Yönelik Şiddette Devletin Hukuki Sorumluluğu

The legal responsibility of the state at the violence against women

Sibel Bolevin, Yüksek Lisans Tezi, 2016, Yaşar Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=18vGCOvF8QgljRMF2O117A&no=--w42nIMznTSL2gQmA28Wg

43. ATIF

Kanun-İ Esâsî’de Egemenlik Anlayışı

Sovereignity concept in 1876 Ottoman Constutituon

Seval Kılıç, Yüksek Lisans Tezi, 2014, Marmara Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=x-eYGN9rZ9r24G96_wCHHQ&no=46pKpEBrirrgKoM17NNZhQ

44. ATIF

Karolenj Krallığı

Carolingian Kingdom

Gamze Bozkurt Dalgan, Yüksek Lisans Tezi, 2016, Harran Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=OtMT4l4iS8kjWtbrvo1YhA&no=TxQSNm8ZteoSKu-oSU3Lig

45. ATIF

Kovid-19 Olgusu Çerçevesinde, Bir Salgın Hastalığın Menşei Olan Devletin Uluslararası Sorumluluk Hukuku Kuralları Bakımından Durumu

Esra Katıman, MAKALE, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2020, Cilt 11 , Sayı 2, Sayfalar 436 - 454

Atıf 1: ERKİNER, Hakkı Hakan: “Bir Uluslararası Örgütün Uluslararası Hukuka Aykırı Bir Davranışından Ötürü Bir Üye Devletin Uluslararası Sorumluluğu”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 32(2), 2017, s.61-86.

Atıf 2: ERKİNER, Hakkı Hakan: Devletin Haksız Fiilden Kaynaklanan Uluslararası Sorumluluğu, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2010.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuhfd/issue/55727/743778

46. ATIF

Kutsal Toprakların Kutsal Olmayan Fethi: 1. Haçlı Seferi’nden Haçlı Krallıklarına

Zeynep Arıkanlı, Tam Metin Bildiri, 2021, Galatasaray Üniversitesi

https://www.researchgate.net/publication/350845012_KUTSAL_TOPRAKLARIN_KUTSAL_OLMAYAN_FETHI_1_HACLI_SEFERI%27NDEN_HACLI_KRALLIKLARINA

47. ATIF

Kuvvet Kullanma Yasağı Kapsamında Devletlerin Bireysel Meşru Müdafaa Hakkı

Cem Ümit Beyoğlu, KİTAP, Seçkin, 2018, Ankara

https://www.hukukmarket.com/kuvvet-kullanma-yasagi-kapsaminda-devletlerin-bireysel-mesru-mudafaa-hakki.html

Kuvvet Kullanma Yasağı Kapsamında Devletlerin Bireysel Meşru Müdafaa Hakkı

The right of individual self-defence of states within the scope of the prohibition of use of force

Cem Ümit Beyoğlu, Yüksek Lisans Tezi, 2016, Akdeniz Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=YMkojGwLv9Ena3hxXNZ37Q&no=iF2jSvEUF7IIK7gA8TqVyg

48. ATIF

Küreselleşmenin Hukuki Boyutları Ve Birleşmiş Milletler İhtisas Kuruluşları İle Uluslararası Adalet Divanı’nın Devletlerin Egemenliği Üzerindeki Etkisi

Abdülkadir Gülçür, MAKALE, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Yıl 2019, Cilt 25, Sayı 2, Sayfalar 808 - 832

https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruhad/issue/51063/665454

49. ATIF

Marcus Tullius Cicero’da Ve Hugo Grotius’ta Doğal Hukuk Düşüncesi

The thougt of natural law in Marcus Tullius Çicero and Hugo Grotius

Muhammed İbrahim Ertuğrul, Yüksek Lisans Tezi, 2020, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Atıf 1: ERKİNER Hakkı Hakan, ‘‘Grotius Öncesinde İlk Modern Uluslararası Hukuk Düşüncesinin Oluştuğu Tarihsel Koşullar ve Erken Klasik Dönemdeki Öğreti’’, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, c. 1, S. 1, 2012

Atıf 2: ERKİNER Hakkı Hakan, ‘‘Uluslararası Hukuk Düşüncesinde Klâsik Öğretinin Kuruluşu: Hugo Grotius ve Postgrotien Yazarlar Samuel Von Pufendorf, Richard Zouche, Cornelius Van Bynkershoek ve Samuel Rachel’e İlişkin İnceleme ve Değerlendirme’’, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, c. 18, S. 3, İstanbul 2012

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=rg_9QSxDpZRPmmINnervqQ&no=w3-pB8oai18gDkUphb5kUg

50. ATIF

Milletlerarası Andlaşmaların Evrimsel Yorumlanması

Ümit Barış Bayındır, KİTAP, On İki Levha Yayıncılık, 2021, İstanbul

https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=12179

Milletlerarası Andlaşmaların Evrimsel Yorumlanması

Ümit Barış Bayındır, Yüksek Lisans Tezi, 2020, Galatasaray Üniversitesi

https://avesis.marmara.edu.tr/baris.bayindir/yayinlar

51. ATIF

Milletlerarası Hukukta Diplomatik Himaye

Diplomatic protection in International Law

Ufuk Dal, Yüksek Lisans Tezi, 2013, İstanbul Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=mW5bkrXYi7hELWfQHch-Qw&no=NSI_CKXFb0dITiDYEsLFCQ

52. ATIF

Milletlerarası Sorumluluk Hukukunda Zaruret Hali

State of necessity in The Law of International Responsibility

Miray Azaklı Köse, Yüksek Lisans Tezi, 2013, İstanbul Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=eHir0Xmn7ql8xs8v2cxR4A&no=Omk3ptFxGUlyy1UeA0ninw

53. ATIF

Milletlerarası Yatırım Hukukunda Dolaylı Kamulaştırma

Hümeyra Zeynep Nalçacıoğlu Erden, KİTAP, On İki Levha Yayıncılık, 2015, İstanbul

https://www.seckin.com.tr/kitap/567882274

Milletlerarası Yatırım Hukukunda Dolaylı Kamulaştırma

The indirect expropriation in international investment law

Hümeyra Zeynep Nalçacıoğlu Erden, Doktora Tezi, 2015, İstanbul Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=EFqUrrwcCuvNHb1W7-pUqw&no=31re-1dWT7AoEZpap4vPyg

54. ATIF

Osmanlı Gazetesi Işığında Balkanlar (1880-1881)

The Balkans in consideration of Ottoman Newspaper (1880-1881)

Yusuf Özbudak, Yüksek Lisans Tezi, 2019, Trakya Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=Ck-TnsNaPGS4GjtMMDkGHA&no=DhOka0ArS8ZcdqLx84pjPg

55. ATIF

Önleme Yükümlülüğü Bağlamında Uluslararası Hukukta Devletin Tehlike Sorumluluğu

International risk liability of states in international law in the context of liability to prevent

Tuğçe Isayev, Doktora Tezi, 2018, Ankara Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=gV596HkU7dS_M54JTBEPPw&no=KRELWSmbf9jScVC9_blHnw

56. ATIF

Sınıraşan Boru Hatlarının Üçüncü Kişilere Verdiği Zararlardan Doğan Sorumluluk

Yamaç Güneyli, KİTAP, Adalet Yayınevi, 2012

https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=1204

Sınıraşan Boru Hatlarının Üçüncü Kişilere Verdiği Zararlardan Doğan Sorumluluk

Liability for harm to third parties caused by transboundary pipelines

Yamaç Güneyli, Yüksek Lisans Tezi, 2011, Başkent Üniversitesi

https://docplayer.biz.tr/55365749-Sinirasan-boru-hatlarinin-ucuncu-kisilere-verdigi-zararlardan-dogan-sorumluluk-yuksek-lisans-tezi.html

57. ATIF

Siber Savaş Hukuku Ve Uygulanma Sorunsalı

Şeyda Türkay, MAKALE, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Yıl 2013, Cilt 71, Sayı 1, Sayfalar 1177 - 1227

https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuhfm/issue/9188/115210

58. ATIF

Silahlı Çatışma Ve İç Karışıklık Sonrası Dönemlerde İnsan Haklarının Korunmasında Birleşmiş Milletler'in Rolü

Mustafa Erçakıca, KİTAP, On İki Levha Yayıncılık,  2020, İstanbul

Atıf 1: Hakkı Hakan Erkiner, “Bir Uluslararası Örgütün Uluslararası Hukuka Aykırı Bir Davranışından Ötürü Bir Üye Devletin Uluslararası Sorumluluğu”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt 23, Sayı 2, Yıl 2017, Sayfalar 61-86

Atıf: 2: Hakkı Hakan Erkiner, “Yirmi Birinci Yüzyılda Birleşmiş Milletler’in Hukuk Devleti ve Hukukun Üstünlüğü Yaklaşımı ve Bunun Uluslararası Hukuk Bakımından Yeri ve Değeri”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 71, Sayı 1, Yıl 2013, Sayfalar 353-381

http://www.onikilevha.com.tr/yayin/1661/silahli-catisma-ve-ic-karisiklik-sonrasi-doenemlerde-insan-haklarinin-korunmasinda-birlesmis-milletlerin-rolue

Silahlı Çatışma Ve İç Karışıklık Sonrası Dönemlerde İnsan Haklarının Korunmasında Birleşmiş Milletler'in Rolü

The role of United Nations in the protection of human rights in the post armed conflict and internal disorder situations

Mustafa Erçakıca, Doktora Tezi, 2019, Galatasaray Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp

59. ATIF

Silahlı Devlet-Dışı Aktörlerin Uluslararası İnsancıl Hukuk Sorumluluğu

The responsibility of armed non-state actors within the context of international humanitarian law

Gonca Ünal, Yüksek Lisans Tezi, 2017, Ankara Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=iorAFDL_TSVzDZF_FBtSbg&no=3USeZkSNIpjMBk82qHZfIQ

60. ATIF

Soğuk Savaş Sonrası Fransa'nın Uluslararası Müdahale Pratiğinin Mali Müdahalesi Özelinde İncelenmesi

Mücahid Gürbüz, Yüksek Lisans Tezi, 2015, İstanbul Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=yJn3nsHc8vcWqWBu5SN3nw&no=nNlgmRcWOS4O76NhDc2-yA

61. ATIF

Soğuk Savaş Sonrası Uluslararası Güvenlik Sorunlarının Çözümünde Birleşmiş Milletler'in Rolü

United Nations role in solving international problems post cold war era

Özlem Al, Yüksek Lisans Tezi, 2014, Beykent Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

62. ATIF

Suriye İç Savaşı Ve Devlet Dışı Silahlı Aktörlerin Sorumluluğu

Nihan Özay, Yüksek Lisans Tezi, 2019, Gazi Üniversitesi

https://www.academia.edu/45257866/Suriye_i%C3%A7_sava%C5%9F%C4%B1_ve_devlet_d%C4%B1%C5%9F%C4%B1_silahl%C4%B1_akt%C3%B6rlerin_sorumlulu%C4%9Fu

63. ATIF

Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Kazanımlar Ve Uluslararası Hukuki Uyuşmazlıklar

Acquis and international legal contradictions towards sustainable development

Abdulkadir Nacar, Yüksek Lisans Tezi, 2018, Marmara Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=q-S8_6ML_4GBthwzRjTEgw&no=d9chIbrLk49GEHc456m4WA

64. ATIF

Uluslararası Andlaşmaların Sona Erdirilmesi Ve Yürürlüğünün Askıya Alınması Veya Çekilme

Fatma Betül Korkmaz, KİTAP, Adalet Yayınevi, 2020

Atıf 1: Erkiner, Hakkı Hakan, “Uluslararası Hukuk Düşüncesinde Klâsik Öğretinin Kuruluşu: Hugo Grotius ve Postgrotien Yazarlar Samuel Von Pufendorf, Richard Zouche, Cornelius Van Bynkershoek ve Samuel Rachel’e İlişkin İnceleme ve Değerlendirme”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 18, S. 3, 2012.

Atıf 2: Erkiner, Hakkı Hakan, Uluslararası Topluluk Kavramı, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi-Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 16, S. 1–2, Y. 2010.

https://www.adaletyayinevi.com.tr/uluslararasi-andlasmalarin-sona-erdirilmesi-ve-yururlugunun-askiya-alinmasi-veya-cekilme-9789757277303

Uluslararası Andlaşmaların Sona Erdirilmesi Ve Yürürlüğünün Askıya Alınması Veya Çekilme

Fatma Betül Korkmaz, Yüksek Lisans Tezi, 2020, İstanbul Üniversitesi

Atıf 1: Erkiner, Hakkı Hakan, “Uluslararası Hukuk Düşüncesinde Klâsik Öğretinin Kuruluşu: Hugo Grotius ve Postgrotien Yazarlar Samuel Von Pufendorf, Richard Zouche, Cornelius Van Bynkershoek ve Samuel Rachel’e İlişkin İnceleme ve Değerlendirme”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 18, S. 3, 2012.

Atıf 2: Erkiner, Hakkı Hakan, Uluslararası Topluluk Kavramı, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi-Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 16, S. 1–2, Y. 2010.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=bYq5FsReYa6SL8He-tOEJQ&no=YarmVw7qcstLv0oFoECzTg

65. ATIF

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Saldırı Suçu Üzerindeki Yargı Yetkisi

The crime of aggression as within the jurisdiction of the International Criminal Court

Muhammet Celal Kul, Yüksek Lisans Tezi, 2012, Galatasaray Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

66. ATIF

Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi: Usul Ve Pratik

The International Tribunal for the Law of the Sea: Procedure and practice

Hilal Cecanpınar, Doktora Tezi, 2018, Marmara Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=Cy8t9OrarS-5ZyIcdD6z6g&no=g45QIa9Lu5DdSh_1_yIusA

67. ATIF

Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesinin Yapısı Ve Yargı Yetkisi

Abdulkadir Gülçür, KİTAP, On İki Levha Yayıncılık, 2017, İstanbul

http://www.onikilevha.com.tr/yayin/951/uluslararasi-deniz-hukuku-mahkemesinin-yapisi-ve-yargi-yetkisi

Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesinin Yapısı Ve Yargı Yetkisi

The composition and the jurisdiction of the International Tribunal for the Law of the Sea

Abdulkadir Gülçür, Yüksek Lisans Tezi, 2017, Marmara Üniversitesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=Umb3eWXKI3mC1rh4to4jbg&no=ZBjXZ_cfaN6o7XZOUayZaA