Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sosyal Medya Pazarlamasında Farklılaştırıcı Bir Unsur Olarak İçerik Yönetimi Konusunaİletişimsel Bir Yaklaşım

Online Academic Journal of Information Technology, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)