Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Din Felsefesi-Kelam İlişkisi Üzerine

Din ve Felsefe Araştırmaları, cilt.1, ss.134-142, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müteahhirin Dönemi Matüridi Kelâmında İradenin Ontolojisi Sorunu

İslam Araştırmaları Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kelam İlmi Günümüzde Nasıl Bir İçeriğe Sahip Olmalı

Kelam İlmi ve İslam Hukukunda İçerik Sorunları, Türkiye, 20 - 21 Mayıs 2017, ss.164-167

Kelam İlminin Yöntemsel İnşası

Kelam İlminde Metodoloji Sorunu, Gaziantep, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2016

Taşköprülüzade nin İnsan Fiilleri Problemine Yaklaşımı

Uluslararası Taşköprülüzade Sempozyumu, 18 - 20 Kasım 2016

Muammer b. Abbad’xxın Nefs Teorisi

Klasik İslam Düşüncesinde İnsan Tanımları Çalıştayı, 08 Kasım 2016

Basra Mutezilesi ve Eşarilik Açısından Klasik Dönem Kelamında Süreklilik Problemi

Uluslararası İmam Eşari ve Eşarilik Sempozyumu, Siirt, Türkiye, 21 - 23 Ocak 2014, cilt.1, ss.429-437

Kelâm İlminin Teşekkülü ve Diğer İslâmî İlimlerle İlişkisi

İslâmî İlimlerde Metodoloji / Usûl-V Temel İslâm İlimlerinin Ortaya Çıkışı ve Birbirleriyle İlişkileri Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantısı, Türkiye, 18 - 19 Ocak 2014, cilt.369

Kitap & Kitap Bölümleri

Kelam İlminin Teşekkülü

İslam Düşünce Atlası, İbrahim Halil Üçer, Editör, İlmi Etütler Derneği, ss.155-165, 2017

Kelam İlmi Günümüzde Nasıl Bir İçeriğe Sahip olmalı

Kelam İlmi ve İslam Hukukunda İçerik Sorunları, İlyas ÇELEBİ, Editör, Ensar Yayınları, İstanbul, ss.163-167, 2017

İslâm İlim Ve Düşünce Tarihine Dair Yerleşik Bazı Problemli Yaklaşımlar: İslâmî Anlayışlarımız mı Bizi Geriletti Sorunsalına Yeni Bir Bakış Denemesi

Kelam İlmi ve İslâm Hukukunda İçerik Sorunları, İlyas Çelebi - Mehmet Bulğen, Editör, Ensar Neşriyat, İstanbul, ss.438-468, 2017

Eşari'nin Kelâmi Görüşleri

Vesilecilik İslam ve Batı Felsefesinden Seçme Metinler, Nazif Muhtaroğlu, Editör, Klasik Yayınları, İstanbul, ss.34-70, 2016

Alemin Hudusu ve Yaratıcının Vücudu

Matüridi Gelen ek i, Recep Alpyağıl, Editör, İz Yayıncılık, İstanbul, ss.534-539, 2016

"Birleşen ve Ayrışan Yönleriyle Kelam İlminin Usul-i Fıkıh, Tasavvuf ve İslam Felsefesi ile İlişkisi" Adlı Tebliğin Müzakeresi

İslam Düşüncesinin Kurucu Unsurları Usul i Fıkıh Kelam Tasavvuf ve İslam Felsefesi, İlyas Çelebi, Mehmet Bulğen, Editör, Ensar Nesriyat, İstanbul, ss.169-171, 2016

Tekvin ve Mükevven

Matüridi Gelen ek i, Recep Alpyağıl, Editör, İz Yayıncılık, İstanbul, ss.711-716, 2016

Yaratıcının Tevhidi

Matüridi Gelen ek i, Recep Alpyağıl, Editör, İz Yayıncılık, İstanbul, ss.678-682, 2016