Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

CLINICAL AND BIOCHEMICAL FEATURES OFPATIENTS WITH BARTTER AND GITELMAN SYNDROME

18. International Pediatric Nephrology Association Congress, 17 - 19 Kasım 2019

PEDİATRİC UROLİTHİASİS ANDNEPHROCALCİNOSİS İN TURKEY AN ANALYSİS OF 1400CASES

18 th Congress of the International Pediatric Nephrology Association-IPNA, 17 - 21 Ekim 2019

A NOVEL MUTATION IN ATP6V0A4 GENE IN APATIENT WITH DISTAL RENAL TUBULAR ACIDOSIS

18 th Congress of the International Pediatric Nephrology Association-IPNA, 17 - 21 Ekim 2019

A NOVEL MUTATION IN ATP6V0A4 GENE IN APATIENT WITH DISTAL RENAL TUBULAR ACIDOSIS

18 th Congress of the International Pediatric Nephrology Association-IPNA, 17 - 21 Ekim 2019

CLİNİCAL CHARACTERİSTİCS OFGENETİCALLY CONFİRMEDALPORT SYNDROMEPATİENTS

18 th Congress of the International Pediatric Nephrology Association-IPNA, 17 - 21 Ekim 2019

FARKLI GENLER,FARKLI MUTASYONLAR,FENOTİPTE FARKLILIK YARATIYOR MU ?: ALPORT SENDROMU

Uluslararası Katılımlı 13. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2018

Fibrin glue application in pediatric peritoneal dialysis: three patient experience

51th Annual Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, Antalya, Turkey, 3 - 06 Ekim 2018

Çocuklarda Hipertansiyona Yaklaşım

Zeynep Kamil Hastanesi Eğitim Toplantıları, İstanbul, Türkiye, 12 Aralık 2016

Does urinary CD80 predict steroid response

17th IPNA Congress, Pediatric Nephrology, Iguaçu, Brezilya, 20 - 24 Eylül 2016, cilt.31, ss.1765-1983

VITAMIN D RECEPTOR GENE POLYMORPHISMS IN CHILDREN WITH KIDNEY STONE DISEASE

48th ESPN Meeting, Brüksel, Belçika, 3 - 05 Eylül 2015, cilt.30, ss.1705

The effect of systemic corticosteroids on the innate and adaptive immune system

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology, Barcelona, İspanya, 6 - 10 Haziran 2015, cilt.70, ss.437

Handling over the children to adult nephrology What should we put in the bundle

The 3rd Congress of Mediterranean Kidney Society, Kapadokya, Türkiye, 10 - 13 Haziran 2015

Hipertansiyon

37. Pediatri Günleri ve 16. Pediatri hemşireliği Günleri, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Nisan 2015

Tek böbrekli çocuklarda böbrek fonksiyon testleri ile kan basıncı izleminin önemi

37. Pediatri Günleri ve 16. Pediatri hemşireliği Günleri, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Nisan 2015

İdrar Kaçıran Çocuk

VI. Göztepe Çocuk Sağlığı Günleri, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Mart 2015

İdrar Yolu Enfeksiyonlarının Tanı ve Tedavisi

11. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Bursa, Türkiye, 15 - 18 Mart 2015

BK virüs enfeksiyonları

Çocuk Nefroloji Derneği Kış Okulu, Adana, Türkiye, 21 - 22 Şubat 2015

Is 40 cm H2O detrusor leak point pressure (DLPP) cut-off really reliable for upper urinary tract (UUT) protection in children with myelodysplasia?

104th Annual Meeting of the American-Urological-Association, Illinois, Amerika Birleşik Devletleri, 25 - 30 Nisan 2009, cilt.181, ss.312

DMSA findings in children with urolithiasis and urinary tract infections

20th Annual Congress of the European-Association-of-Nuclear-Medicine, Copenhagen, Danimarka, 01 Ocak 2007, cilt.34