Genel Bilgiler

Biyografi

Ayşe Hande EROL BİNGÜLER, 1983 yılında doğdu. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü’nü 2006 yılında, Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Endüstri Mühendisliği (Çift Anadal) Bölümü’nü 2007 yılında, tam burs olarak, okul birinciliği ile bitirdi. Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Bölümü Tezli Yüksek Lisans Programı’nı 2010 yılında bitirdi. Ara vermeksizin başladığı Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Bölümü Tezli Doktora Programı’ndan mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktora eğitimi boyunca Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)’ndan burs almıştır. Ağustos 2016 tarihinde Doktora Tezi’ ni savunarak başarılı bulunmuştur.

Eğiticinin Eğitimi, Liderlik Eğitimi, Mobbing Eğitimi, Stratejik Yönetim, Stres Yönetimi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baştetkikçi, vb. uzmanlık alanında birçok sertifikaya sahiptir.

2012 yılından itibaren T.C. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’nde Kalite Koordinatörlüğü’nde EFQM 4 yıldız alım sürecinde Sistem Analisti görevinde, 2014-2018 yılları arasında Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda akademik personel olarak Süreç Modelleme Uzmanı/Bilgi Güvenliği Uzmanı görevinde çalışmıştır. 12.12.2018 tarihi itibarıyla Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Kalite Koordinatörlüğü’nde akademik personel olarak Süreç Yönetimi Sorumlusu görevine devam etmektedir.

Bilimsel çalışmalarını ulusal ve uluslararası platformlarda makaleler, bildiriler ve sunumlar yaparak değerlendirmektedir. Sağlık, eğitim ve mühendislik alanlarında mesleki araştırmalar yapmaktadır. İlgi alanları arasında yöneylem araştırması, matematik, istatistik, kalite kontrolü ve yönetimi, bulanık mantık, bulanık stok yönetimi, sezgisel yaklaşımlar, genetik algoritma, benzetimsel tavlama yaklaşımları, eniyileme, simülasyon, bilgi paylaşım platformları istatistiksel analizleri, tedarik zinciri yönetimi, uygulamalı yöneylem araştırması yer almaktadır. Akademik kariyerinde, şimdiye kadar yapılan bildiri ve makaleler, sezgisel yaklaşımlar geliştirme, üretim ve yönetim alanlarındaki yeni yaklaşımlar üzerinedir.

İleride yapılacak çalışmalar arasında ülkemiz ve kurumumuz için verimli, kaliteli ve etkin çözüm yaklaşımları ile hizmet, üretim ve yönetim alanında yeni yaklaşımlar/algoritmalar/yazılımlar geliştirme ve bunları istatistiksel analizlerle destekleme yer almaktadır.

Kurum Bilgileri

Birim
Rektörlük