General Information

Biography

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü’nü 2006 yılında, Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Endüstri Mühendisliği (Çift Anadal) Bölümü’nü 2007 yılında, tam burs olarak, okul birinciliği ile bitirdi. Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Bölümü Tezli Yüksek Lisans Programı’nı 2010 yılında bitirdi. Ara vermeksizin başladığı Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Bölümü Tezli Doktora Programı’ndan mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktora eğitimi boyunca Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)’ndan burs almıştır. Ağustos 2016 tarihinde Doktora Tezi’ ni savunarak başarılı bulunmuştur.

Eğiticinin Eğitimi, Liderlik Eğitimi, Mobbing Eğitimi, Stratejik Yönetim, Stres Yönetimi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Baştetkikçi,  ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Baştetkikçi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baştetkikçi, vb. uzmanlık alanında birçok sertifikaya sahiptir.

2012 yılından itibaren Kalite Koordinatörlüğü kurulum aşamasında, Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü’nde EFQM 4 yıldız alım sürecinde Sistem Analisti görevini yürütmüştür. Mezun olduğu kuruma, 2014 yılında, Öğretim Görevlisi kadrosuyla atanmıştır. Akademik personel olarak 2014-2018 yılları arasında Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda Süreç Modelleme Uzmanı/Bilgi Güvenliği Uzmanı görevinde çalışmıştır. 12.12.2018 tarihi itibarıyla Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü’nde Süreç Yönetimi Sorumlusu görevine devam etmektedir.

Bilimsel çalışmalarını ulusal ve uluslararası platformlarda makaleler, bildiriler ve sunumlar yaparak değerlendirmektedir. Sağlık, eğitim ve mühendislik alanlarında mesleki araştırmalar yapmaktadır. İlgi alanları arasında yöneylem araştırması, matematik, istatistik, kalite kontrolü ve yönetimi, bulanık mantık, bulanık stok yönetimi, sezgisel yaklaşımlar, genetik algoritma, benzetimsel tavlama yaklaşımları, eniyileme, simülasyon, bilgi paylaşım platformları istatistiksel analizleri, tedarik zinciri yönetimi, uygulamalı yöneylem araştırması yer almaktadır. Akademik kariyerinde, şimdiye kadar yapılan bildiri ve makaleler, sezgisel yaklaşımlar geliştirme, üretim ve yönetim alanlarındaki yeni yaklaşımlar üzerinedir.

2020 yılında Mentör eğitimleri, Duygusal Zeka Yönetimi eğitimlerini tamamlayarak; gelişmenin ve öğrenmenin sürekli bir yolculuk olduğunun bilincinde üniversitemiz ve ülkemiz için kaliteli ve başarılı projelerde 

Mezunlar Derneği başkanlığı, öğrenci kulüplerinin Yönetim Kurulu'nda yer almıştır.

Yardım etmenin, gönüllülüğün mesleki ve kişisel gelişim alanındaki öneminin farkındalığıyla uzun yıllardır AFAD gönüllüsüdür. Birçok akademik çalışma ve tezde destek olmuştur.

İleride yapılacak çalışmalar arasında ülkemiz ve kurumumuz için verimli, kaliteli ve etkin çözüm yaklaşımları ile hizmet, üretim ve yönetim alanında yeni yaklaşımlar/algoritmalar/yazılımlar geliştirme ve bunları istatistiksel analizlerle destekleme yer almaktadır.

Institutional Information

Unit
Rectorate