General Information

Institutional Information: Rectorate
Research Areas: Industrial Engineering, Stochastic Modeling, Optimization Theory and Methods, Simulation, Production Planning and Control, Ergonomics and Occupational Safety, Engineering Economics, Quality and Reliability, Strategic planning, Decision Theory, Supply Chain and Logistics Management, Statistics, Statistical Analysis and Applications, Natural Sciences, Engineering and Technology

Names in Publications: Hande Erol, Ayşe Hande Erol, A.Hande Erol

Metrics

Publication

21

H-Index (WoS)

2

Citation (Scholar)

17

H-Index (Scholar)

2
UN Sustainable Development Goals

Biography

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü’nü, Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Endüstri Mühendisliği (Çift Anadal) Bölümü’nü, tam burs alarak, okul birinciliği ile bitirdi. Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Bölümü Tezli Yüksek Lisans Programı’nı 2010 yılında bitirdi. Ara vermeksizin başladığı Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Bölümü Tezli Doktora Programı’ndan mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktora eğitimi boyunca Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)’ndan burs almıştır. Ağustos 2016 tarihinde Doktora Tezi’ ni savunarak başarılı bulunmuştur.

Eğiticinin Eğitimi, Liderlik Eğitimi, Mobbing Eğitimi, Stratejik Yönetim, Stres Yönetimi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Baştetkikçi,  ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Baştetkikçi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baştetkikçi, vb. uzmanlık alanında birçok sertifikaya sahiptir.

Özel sektörde üretim, yönetim, Ar-Ge, danışmanlık tecrübelerini kazandıktan sonra 2012 yılından itibaren Kalite Koordinatörlüğü kurulum aşamasında, Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü’nde EFQM 4 yıldız alım sürecinde Sistem Analisti görevini yürütmüştür. Mezun olduğu kuruma, 2014 yılında, Öğretim Görevlisi kadrosuyla atanmıştır. Akademik personel olarak 2014-2018 yılları arasında Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda Süreç Modelleme Uzmanı/Bilgi Güvenliği Uzmanı görevinde çalışmıştır. 12.12.2018 tarihi itibarıyla Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü’nde Süreç Yönetim Sorumlusu görevine devam etmektedir.

Bilimsel çalışmalarını ulusal ve uluslararası platformlarda makaleler, bildiriler ve sunumlar yaparak değerlendirmektedir. Sağlık, eğitim ve mühendislik alanlarında mesleki araştırmalar yapmaktadır. İlgi alanları arasında yöneylem araştırması, matematik, istatistik, kalite kontrolü ve yönetimi, bulanık mantık, bulanık stok yönetimi, sezgisel yaklaşımlar, genetik algoritma, benzetimsel tavlama yaklaşımları, eniyileme, simülasyon, bilgi paylaşım platformları istatistiksel analizleri, tedarik zinciri yönetimi, uygulamalı yöneylem araştırması yer almaktadır. Akademik kariyerinde, şimdiye kadar yapılan bildiri ve makaleler, sezgisel yaklaşımlar geliştirme, üretim ve yönetim alanlarındaki yeni yaklaşımlar üzerinedir.

Mezunlar Derneği başkanlığı, öğrenci kulüplerinin kurulmasında ve sonrasında Yönetim Kurulu'nda yer almıştır. Yardım etmenin, gönüllülüğün mesleki ve kişisel gelişim alanındaki öneminin farkındalığıyla uzun yıllardır AFAD gönüllüsüdür. Birçok akademik çalışma ve tezin yapılma sürecinde uzman görüşü ile destek olmuştur. Öğrencilere ve iş hayatına hazırlama sürecinde ihtiyacı olan bireylere, uzmanlık alanında gönüllü olarak eğitimler vererek farkındalığın arttırılması amacı ile çalışmalar yürütmektedir. 2020 yılında Mentör eğitimleri, Duygusal Zeka Yönetimi eğitimlerini tamamlayarak; gelişmenin ve öğrenmenin sürekli bir yolculuk olduğunun bilinci ile yürüttüğü projelerde, ülkemiz için verimli, kaliteli ve etkin çözüm yaklaşımları ile üretim ve yönetim alanında yeni yaklaşımlar/algoritmalar/yazılımlar geliştirme ve bunları istatistiksel analizler ile destekleme yer almaktadır.