Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Değer Yaratma Hedefli Kurum Modeli

Social Sciences Research Journal, cilt.1, ss.16-31, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ekonomik Katma Değer ve Hesaplanışı

Ekonomik Katma Değer ve Hesaplanışı, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Birleşmelerde Sinerji. Öneri

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’deki Banka Birleşmeleri.

Uzman Gözyüyle Bankacılık, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Birleşme Sürecinin Aşamaları.

Öneri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Digitalisierung und die Auswirkungen auf den türkischen Kapitalmarkt

Digitalisierung in der Betriebswirtschaft, Handan Sümer Göğüş,Stephan Schöning,Helmut Pernsteiner, Editör, Linde Verlag, Vienna, ss.429-461, 2020

Digitalisierung und die Auswirkungen auf den türkischen Kapitalmarkt

Digitalisierung in der Betriebswirtschaftslehre Festschrift Haluk Sumer, Handan Sümer Göğüş, Editör, Linde Verlag, ss.429-460, 2020

Do Calendar Anomalies Really Exist?:An Evidence from Borsa Istanbul

Behavioral Finance, Pernsteiner Helmut, Sumer Haluk, Ulusan Polat Meltem, Editör, Linde Verlag, Viyana, ss.249-281, 2019