Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Transfer Pricing in the Balkans

Muhasebe ve Finansman Dergisi (MUFAD), ss.152-164, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anadolu Muhasebe Kayıt Kültürünün Doğuşu

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, sa.13, ss.51-89, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TMS TFRS KAPSAMINDA GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE GERÇEĞE UYGUN DEĞERİN TESPİTİNDE EMSALKARŞILAŞTIRMA VE GELİR İNDİRGEME YÖNTEMLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.4, sa.2, ss.17-35, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YENİ BİR FİNANSMAN ARACI OLARAK SUKUK KİRA SÖZLEŞMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FİNANSAL ARAŞTIRMALAR VE ÇALIŞMALAR DERGİSİ, cilt.6, sa.11, ss.15-31, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRK BAĞIMSIZ DENETİM SEKTÖRÜNDE KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ UYGULAMALARI

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.3, sa.1, ss.45-69, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ARACI KURUMLARDA DENETİM KOMİTESİNİN ETKİNLİĞİ

MALİ ÇÖZÜM, sa.115, ss.29-59, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

YAZILIM TABANLI MUHASEBE EĞİTİMİ VE MESLEK ELEMANLARININ ALGI DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

33. TÜRKİYE MUHASEBE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2014, cilt.3097, ss.198-211

EFFECTS OF TURKISH FINANCIAL REPORTING STANDARTS FOR SME S TO THE UNIFORMED CHARTS OF ACCOUNTS EVALUATION AND AN APPLICATION

INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES IN PRAGUE 2015, PRAG, Çek Cumhuriyeti, 24 - 25 Nisan 2015

ACCOUNTING CULTURE IN THE UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS

INTERNATIONALCONF. ON HUMANITIES HISTORICAL AND SOCIAL SCIENCES, Singapur, 26 - 28 Şubat 2010

TFRS KAPSAMINDA ÇEVRESEL MALİYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA

1. ULUSLARARASI MUHASEBE FİNANSMAN SEMPOZYUMU, Gaziantep, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2012, ss.146-159

Sosyal Belediyecilik Faaliyetlerinin Finansmanı

Uluslararası Katılımlı Bilim ve Kültür Sempozyumu, Batman, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2012

Türkiye deki Tüketim Kooperatiflerinin Web Sitelerinin İçerik Analizi

1. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulu Sempozyumu, Konya, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2009, ss.3508-3520

Comparısıon Of Internet Bankıng Servıces Of Local Capıtalızed And Foreıgn Capıtalızed Prıvate Commercıal Banks In Turkey

EIRASS 15th International Conference on Recent Advances in Retailing and Servıces Science, Zagrep, Hırvatistan, 14 - 17 Temmuz 2008

Kitap & Kitap Bölümleri

BANKALARDA İÇ KONTROL SİSTEMİ

YALIN YAYINCILIK, İstanbul, 2015

Financial Performance Analysis of Transportation Storage Sector’s Firms Trading in Istanbul Stock Exchange by using TOPSIS Method

The Crisis and Emerging Markets A Multidisciplinary Analysis, Peter Koveos, Editör, Athens Institute for Education Research (ATINER), Athens, ss.87-100, 2015 Creative Commons License

CRISES AND REFORMS

FINANCIAL CRISES IMPACT AND RESPONSE THE VİEW FROM THE EMERGING WORLD, PETER KOVEOS, Editör, ATHENS INSTITUTE FOR EDUCATION AND RESEARCH, ATİNA, ss.151-161, 2012