Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sosyal Belediyecilik Faaliyetlerinin Finansmanı

Uluslararası Katılımlı Bilim ve Kültür Sempozyumu, Batman, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2012

Türkiye deki Tüketim Kooperatiflerinin Web Sitelerinin İçerik Analizi

1. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulu Sempozyumu, Konya, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2009, ss.3508-3520

Comparısıon Of Internet Bankıng Servıces Of Local Capıtalızed And Foreıgn Capıtalızed Prıvate Commercıal Banks In Turkey

EIRASS 15th International Conference on Recent Advances in Retailing and Servıces Science, Zagrep, Hırvatistan, 14 - 17 Temmuz 2008

Kitap & Kitap Bölümleri

Financial Performance Analysis of Transportation Storage Sector’s Firms Trading in Istanbul Stock Exchange by using TOPSIS Method

The Crisis and Emerging Markets A Multidisciplinary Analysis, Peter Koveos, Editör, Athens Institute for Education Research (ATINER), Athens, ss.87-100, 2015 Creative Commons License