Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Meâlî Dîvânı nda Harf Oyunları

Manas Journal of Social Studies, cilt.3, sa.4, ss.101-115, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Necâtî Beg Divanı nda Bir Düzeltme ve Tercemân Tercümân Üzerine

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, sa.26, ss.127-136, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Durmuş Hocaoğlu 1948 2010 Bibliyografyası

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, sa.24, ss.255-357, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bâkî nin Dîvân da Bulunmayan Bir Gazeli ve Feyzî nin Naziresi

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.181-192, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mecmû a i Nezâ irde Yayınlanmış Dìv nlarda Bulunmayan Gazeller I

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, sa.179, ss.227-237, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Klasik Türk Şiirinde Türkçe Sözcüklerde Med

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, ss.143-156, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elif Nâme Of Deli Bir der haz lì Ö 1535

Journal of Turkish Studies, cilt.32, sa.3, ss.642-652, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nev'î'nin Münâzara-i Tûtî vü Zâğ Adlı Mesnevîsi

Turkish Studies, cilt.2, ss.660-696, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Mevlânâ Kabûlî 1438 1478 ve Dîvân ındaki Türkçe Şiirleri

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, sa.16, ss.135-160, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nevî’nin Münâzara-i Tûtî vü Zâğ Adlı Mesnevisi

Turkish Studies, cilt.2, ss.660-696, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Edebî Sanatların Metin Tamirine Katkısı

1. Uluslararası Rumeli Sempozyumu, 11 - 12 Mayıs 2018

Klasik Türk Şiirinde Türkçe Sözcüklerde Med

2007 Unesco Mevlâna Yılında Uluslararası VII. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, 2 - 05 Mayıs 2007, cilt.2, ss.563-571

Klasik Türk Şiirinde pâreye at-/atıl- Deyimi Üzerine

Osmanlı Edebî Metinlerinin Anlam Dünyası Uluslararası Sempozyum, 12 - 13 Mayıs 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

Sana Benzer Güzel Olmaz: Klasik Türk Şiirinde Sevgiliye İmrenmenin Bedelleri

Prof. Dr. Birol Emil Armağanı, , Editör, TEDEV Yayınalrı, İstanbul, ss.295-305, 2020

Prof. Dr. Hikmet Özdemir Bibliyografyası

Vakıf insan Prof. Dr. Hikmet Özdemir Armağanı, , Editör, Kriter, İstanbul, ss.33-41, 2019

Vakıf İnsan Prof. Dr. Hikmet Özdemir

Vakıf İnsan Prof. Dr. Hikmet Özdemir Armağanı, , Editör, Kriter, İstanbul, ss.11-32, 2019

Edebî Sanatların Metin Tamirine Katkısı

Bir Devr-i Kadim Efendisi Prof. Dr. Tahir ÜZGÖR’xxe Armağan, Üzeyir ASLAN-Hakan TAŞ-Ömer ZÜLFE, Editör, YAYINEVİ, Ankara, ss.620-639, 2018

Vahyî Divanı

TC KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, Ankara, 2017

Nizâmüddin Ali Şir Nevâyî

Türk Tarihinden Seçme Şahsiyetler, , Editör, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Bishkek, ss.201-214, 2017

Klasik Türk Şiirinde pâreye at-/atıl- Deyimi Üzerine

Dîvanü Lugâti’xxt-Turk’ten Senglah’a Türkçe, Mehmet Ölmez Tülay Çulha, Kübra Özçetin, Editör, Kesit, İstanbul, ss.609-615, 2017

Ansiklopedide Bölümler

vahyi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.2, 2012