Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Meâlî Dîvânı nda Harf Oyunları

Manas Journal of Social Studies, vol.3, no.4, pp.101-115, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Necâtî Beg Divanı nda Bir Düzeltme ve Tercemân Tercümân Üzerine

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, no.26, pp.127-136, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Durmuş Hocaoğlu 1948 2010 Bibliyografyası

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, no.24, pp.255-357, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Bâkî nin Dîvân da Bulunmayan Bir Gazeli ve Feyzî nin Naziresi

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.181-192, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Mecmû a i Nezâ irde Yayınlanmış Dìv nlarda Bulunmayan Gazeller I

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, no.179, pp.227-237, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Elif Nâme Of Deli Bir der haz lì Ö 1535

Journal of Turkish Studies, vol.32, no.3, pp.642-652, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Klasik Türk Şiirinde Türkçe Sözcüklerde Med

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, pp.143-156, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Mevlânâ Kabûlî 1438 1478 ve Dîvân ındaki Türkçe Şiirleri

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, no.16, pp.135-160, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Edebî Sanatların Metin Tamirine Katkısı

1. Uluslararası Rumeli Sempozyumu, 11 - 12 May 2018

Klasik Türk Şiirinde Türkçe Sözcüklerde Med

2007 Unesco Mevlâna Yılında Uluslararası VII. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, 2 - 05 May 2007, vol.2, pp.563-571

Klasik Türk Şiirinde pâreye at-/atıl- Deyimi Üzerine

Osmanlı Edebî Metinlerinin Anlam Dünyası Uluslararası Sempozyum, 12 - 13 May 2017

Books & Book Chapters

Sana Benzer Güzel Olmaz: Klasik Türk Şiirinde Sevgiliye İmrenmenin Bedelleri

in: Prof. Dr. Birol Emil Armağanı, , Editor, TEDEV Yayınalrı, İstanbul, pp.295-305, 2020

Prof. Dr. Hikmet Özdemir Bibliyografyası

in: Vakıf insan Prof. Dr. Hikmet Özdemir Armağanı, , Editor, Kriter, İstanbul, pp.33-41, 2019

Vakıf İnsan Prof. Dr. Hikmet Özdemir

in: Vakıf İnsan Prof. Dr. Hikmet Özdemir Armağanı, , Editor, Kriter, İstanbul, pp.11-32, 2019

Edebî Sanatların Metin Tamirine Katkısı

in: Bir Devr-i Kadim Efendisi Prof. Dr. Tahir ÜZGÖR’xxe Armağan, Üzeyir ASLAN-Hakan TAŞ-Ömer ZÜLFE, Editor, YAYINEVİ, Ankara, pp.620-639, 2018

Vahyî Divanı

TC KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, Ankara, 2017

Nizâmüddin Ali Şir Nevâyî

in: Türk Tarihinden Seçme Şahsiyetler, , Editor, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Bishkek, pp.201-214, 2017

Klasik Türk Şiirinde pâreye at-/atıl- Deyimi Üzerine

in: Dîvanü Lugâti’xxt-Turk’ten Senglah’a Türkçe, Mehmet Ölmez Tülay Çulha, Kübra Özçetin, Editor, Kesit, İstanbul, pp.609-615, 2017

Episodes in the Encyclopedia

vahyi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.2, 2012