Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

The Past as a Benchmark in Defining Turkey's Status Politics

CONTEMPORARY REVIEW OF THE MIDDLE EAST, vol.8, no.2, pp.168-192, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Humanitarian NGOs: Motivations, Challenges and Contributions to Turkish ForeignPolicy

Perceptions, vol.24, pp.249-278, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Introduction: Neither Liberal nor International nor Order

Rising Powers Quaterly, vol.4, no.1, pp.7-17, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Inter-Regionalism and Trans-Regionalism in Regionalism Studies: The Case of European Union and African Union

International Journal of Political Science and Urban Studies, vol.7, pp.72-84, 2019 (International Refereed University Journal)

Nuclear Latency: The Turkish Case

Asian Journal of Peacebuilding, vol.6, pp.247-265, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Assessing the Role of Trade in the Formation of Turkey’s Civilian Power in Africa

Perceptions: Journal of International Affairs, vol.23, pp.63-94, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

ARAL LAKE DISASTER: WHAT TO DO AS DIFFERENCES IN EXPECTATIONS AND PRIORITIES ENDURE?

Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, vol.2, pp.150-162, 2017 (Other Refereed National Journals)

Economic Regionalization and Black Sea in a Comparative Perspective

Siyasal Bilimler Dergisi, vol.5, pp.17-29, 2017 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Review Article Dale C Copeland Economic Interdependence and War

Journal of Global Analysis, vol.6, pp.219-220, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Level of Analysis Problem in the Post Cold War Deterrence The Need for Regional Perspectives

Journal of Regional Secuirty, vol.10, pp.135-153, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

21 Yüzyıl için Caydırıcılık Teori ve Pratikte Neler Değişti

Güvenlik Stratejileri Dergisi, vol.11, pp.31-60, 2015 (Other Refereed National Journals)

TÜRKİYE DE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ÇALIŞMALARI VE NEDEN BATILI OLMAYAN BİR ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİSİ YOK SORUSUNA CEVAP ARAMAK

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF POLITICAL SCIENCES-SIYASAL BILGILER FAKULTESI DERGISI, vol.0, pp.243-258, 2014 (Other Refereed National Journals)

Ideal and Beyond Idealist International Relations Theory Contrast to Realist One

Politikon, vol.24, pp.101-110, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türktipi İnsani Yardım ve Türk STK’xxlarının İnsani Yardım Pratikleri

XI. Uluslararası Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, Bursa, Turkey, 14 - 15 October 2019

Bölgeselcilik Çalışmalarında Yeni Bir Dönüşüm: Bölgeler Ötesicilik

XI. Uluslararası Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, Bursa, Turkey, 14 - 15 October 2019

Regions, Regional Orders and Turkish Perspectives

Global International Relations and Turkey:In Search of Potential Contributions, İstanbul, Turkey, 20 September 2019

Turkish Perspective to the International Liberal Order

13th PAN-EUROPEAN CONFERENCEON INTERNATIONAL RELATIONS, Sofya, Bulgaria, 11 - 14 September 2019

Türk Dış Politikasında İnsani Yardım Kuruluşları:Katkılar, Motivasyonlar, Kaynaklar ve Sorunlar

6. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 28 September 2018

International Proliferation Norms and their Diffusion: The Case of Turkey

12th Pan-European Conference on International Relations, Prag, Czech Republic, 12 - 15 September 2018

Orta Asya Ülkelerinde Güvenlik Refah Çelişkisi

7. Uluslararası Türk Asya Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 22 May 2016

Assessing the Role of Trade in theFormation of Turkey’s Civilian Power in Africa

5th International Conference on Eurasian Politics and Society, İstanbul, Turkey, 23 - 25 April 2018

After The Deal: New Middle East, New Balance of Power

1. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, 26 - 27 October 2017

I am able to Deter, Therefore I am: Deterrence and Turkey

IX. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, 23 - 25 October 2017

Nordic Security Community: What Is It, Where Does It Come From?

IX. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, 23 - 25 October 2017

Sectatus Dilemma and Change in Practice an d Nature of Extended Deterrence

ISA-2017, Baltimore, United States Of America, 22 - 25 February 2017

Power Transition in Asia and Strategies of Secondary Powers

ULUDAĞ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONFERANSI, Bursa, Turkey, 28 - 29 November 2016

Economic Regionalization and Black Sea in a Comparative Perspective

V. International Blue Black Sea Congress, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2016

21 Yüzyıl için Caydırıcılık Teori ve Pratikte Neler Değişti

I. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Konferansı, İstanbul, Turkey, 18 - 19 December 2014

Turkey as a Human Rights Promoter

IAPSS Autumn Convention 2014, “The Universality of Human Rights in the 21st Century, Nijmegen, Netherlands, 20 - 24 October 2014, pp.462-475

Books & Book Chapters

2000’li Yıllar sonrası Türkiye’nin Yükselişini Neoklasik Gerçekçilik Çerçevesinden Anlamak

in: Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar ve Teorik Uygulamalar, Tarık Oğuzlu,Yelda Ongun, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.27-45, 2019

The Determinants of Turkish Foreign Aid: An Empirical Analysis

in: Turkey’s Political Economy in the 21st Century, Emel Parlar Dal, Editor, Macmillan/Palgrave Press, London , London, pp.195-213, 2019 Sustainable Development

2000’li Yıllar sonrası Türkiye’nin Yükselişini Neoklasik Gerçekçilik Çerçevesinden Anlamak

in: Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar ve Teorik Uygulamalar, Tarık Oğuzlu, Yelda Ongun, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.27-45, 2019

Turkey and India in the Context of Foreign Aid to Africa

in: Middle Powers in Global Governance , Emel Parlar Dal, Editor, Palgrave Macmillan, London , Basel, pp.255-275, 2018 Sustainable Development

Making Sense of the Territorial Aspirations of ISIS: Autonomy, Representation, and Influence

in: Violent Non-State Actors and the Syrian Civil War, Emel PArlar Dal, Ali Murat Kurşun, Zeynep Özden Oktav, Editor, Springer International Publishing, Cham, pp.53-72, 2018

ORTA ASYA ÜLKELERİNDEGÜVENLİK-REFAH ÇELİŞKİSİ

in: Trans Pasifik Ortaklığı, Asya Ülkeleri ve Türkiye, , Editor, TASAM, İstanbul, pp.11-23, 2018

Türkiye’nin Afrika’ya Açılan Kapısı Somali

in: Dünya Siyasetinde Afrika 4, İsmail Ermağan, Editor, Nobel Yayınları, İstanbul, pp.441-458, 2017

Güvenliğin Politik Ekonomisi

in: Uluslararası Politik Ekonomi, Arzu Al, Meral Balcı, İmam Bakır Kanlı, Editor, Savaş Yayınları, Ankara, pp.215-230, 2017

Türkiye’nin Afrika’daki Rolunü Anlamada Ticaretin Rolü

in: Dünya Siyasetinde Afrika 4, İsmail Ermağan, Editor, Nobel Yayınları, İstanbul, pp.411-437, 2017

2000’Lİ YILLARDA AFRİKA KALKINMAYARDIMLARI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE VE HİNDİSTAN’INKARŞILAŞTIRILMASI

in: DÜNYA SİYASETİNDE AFRİKA 3, Yrd. Doç. Dr. İsmail Ermağan, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.143-165, 2016

EKONOMİK (FİNANSAL) KRİZİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİNİN KÜRESEL YÖNETİŞİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

in: Uluslararası Politik Ekonomi Ekonomik Krizler ve Türkiye, Arzu AL, Editor, Babıali Kültür Yayıncılığı, İstanbul, pp.13-36, 2016

Küresel Ekonomik Krizler ve Türkiye’nin G20 Algısının Dönüşümü

in: Uluslararası Politik Ekonomi Ekonomik Krizler ve Türkiye, Arzu Al, Editor, Babıali Kültür - BKY, İstanbul, pp.37-59, 2016

A New Way of Conducting War: Cyberwar, Is That Real?

in: Cyberspace and International Relations, Jan-Frederik Kremer, Benedikt Müller, Editor, Springer Berlin Heidelberg, Berlin, pp.125-139, 2013