Education Information

Education Information

 • 1993 - 2003 Doctorate

  Marmara University, Faculty Of Theology, Turkey

 • 1990 - 1993 Postgraduate

  Marmara University, Faculty Of Theology, Turkey

 • 1985 - 1990 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Theology, Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  Siyasi ve ictimai hayatta Ali-Fatıma evladı (260/873'e kadar)

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

 • 1993 Postgraduate

  Hz.Muhammed'in risalet öncesi hayatına dair bazı rivayet farklarının tesbiti

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate Persian

 • B1 Intermediate English