Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Matematiksel Düşünmenin Etkililik Düzeyi: Bir Meta-analiz Çalışması

YEAUK 2017: Uluslarası Katılımlı Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 20 May 2017

Yordayıcı değişkenlerin belirlenmesinde chaıd analizi ile yol analizi karşılaştırması

5. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 03 September 2016

Bilgisayar uyarlamalı testlerde madde seçme ve yetenek kestirim yöntemlerinin yetenek kestirimine etkisi

4. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 13 June 2014

TIMMS sorularinin Webb in bilginin derinliği seviyelerine göre değerlendirilmesi

Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları I. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 - 31 May 2014

Biçimlendirici değerlendirmenin matematik başarısına ve hatırlamaya etkisi

International Conference On Education In Mathematics, Science and Technology, Konya, Turkey, 16 May 2014

Effects of formative assessment on mathematics attitude

The Nineteenth International Conference on Learning, Londrina, Brazil, 14 - 16 August 2012

Effects of formative assessment in mathematics education

Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Ankara, Turkey, 10 - 15 July 2011