Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

REMARKS ON THE ETYMOLOGY OF OLD TURKIC YUTUZ

ACTA ORIENTALIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, cilt.70, ss.389-396, 2017 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

OSMONAALI SIDIKOV UN KIRGIZ ŞECERESİ MUHTASAR TARİH İ KIRGIZİYA

Milli Folklor, ss.30-40, 2016 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

J. Eckmann’xxın Nehcü’xxl-Feradis’xxin Çeviri Yazısındaki Tercihleri

Yeni Türkiye, ss.403-4174, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sözlük Bilimi Açısından Mecaz Kavramı

Yeni Türkiye, ss.542-548, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Til Uyumu Cana Orfografiya Maselesi

Kırgız Tili Cana Adabiyatı, ss.34-37, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Manas Dastanındagı salttuu üylönüü ülpötü cana anın baskıçtarı

Kırgız Tili Cana Adabiyatı, ss.77-85, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kur an ı Kerim in Kırgızca Çevirileri

Turkish Studies, cilt.9, ss.31-37, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alıntı Kelimelerde Son Türeme

Turkish Studies, cilt.5, ss.90-104, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Destan Kahramanlarının Evlenmek İçin Göstermek Zorunda Oldukları Hünerler

Journal of Turkish Studies, ss.301-310, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Etek ten Eksik Etek e

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt.31, ss.257-280, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kur an ın Türkçe Tercüme ve Tefsirleri Üzerinde Yapılan Çalışmalar

M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Türklük Araştırmaları Dergisi, ss.379-396, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bir Münekkit Nüshası Örneği: Kutadgu Bilig

Uluslararası Kutadgu Bilig Kurultayı, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019

J. Eckmann’ın Nehcü’l-Feradis’in Çeviri Yazısındaki Tercihleri

Atebetü’xxl-Hakayık ve İlk Dönem İslami Türkçe Eserler Sempozyumu, 28 - 30 Haziran 2018

Sözlük Bilimi Açısından Mecaz Kavramı

Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı, Ankara, Türkiye, 13 - 16 Kasım 2017

Karı koca kelimeleri Üzerine

Women’xxs Role in Society and Family’xxs Health, Tahran, İran, 19 - 20 Nisan 2017

Kutadgu Bilig in Tenkitli Metni Üzerine II

Türk Dünya Görüşünün Şâh Eseri: Kutadgu Bilig (Yûsuf Has Hâcib'in Doğumunun 1000. Yılı Hatırasına), İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Kasım 2016, ss.212-223

Ahmed Yesevi Adı Kitap Üzerine

Geçmişten Geleceğe Uluslararası Hoca Ahmed Yesevî Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2016, ss.446-459

Yazıtlarda Geçen İki Kelime Üzerine

MİLLETLERARASI (KÖK)TÜRK HARFLİ YAZITLAR VE GÜNCEL SORUNLARI KONGRESİ, Bişkek-Karakol, Kırgızistan, 25 - 29 Mayıs 2016

Kutadgu Bilig in Nüshaları

Cusup Balasagın Tegerek Stol, Bishkek, Kırgızistan, 27 Nisan 2016

Manas Destanında Evlilik

Manas Cana Kırgız Saltı, Urumçi, Çin, 23 - 25 Ekim 2015, ss.113-129

Geleneksel Türk Sporlarının Destanlardaki Yansımaları

Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları, Bishkek, Kırgızistan, 20 - 22 Kasım 2014, ss.199-201

Türk Kazak Dil İlişkileri

Dil Sohbetleri, Yesi, Kazakistan, 29 Nisan - 01 Mayıs 2015

Orfografiya Maselesinde Türkiyanın Tacrıybaları

Mıyzam Çıgaruudagı Mamlekettik Til Maseleleri, Bishkek, Kırgızistan, 10 - 11 Mart 2015, ss.266-273

Standart Dil ile Halk Dili Arasındaki Anlam ve Kullanım Farklılıkları Üzerine

Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, Şanlıurfa, Türkiye, 25 - 30 Mart 2008, ss.599-610

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkçenin İmla Meselesi

КЫРГЫЗ ТАРЫХЫНЫН АКТУАЛДУУ МАСЕЛЕЛЕРИ:ӨТМҮШҮ, АЗЫРКЫСЫ ЖАНА КЕЛЕЧЕГИ, , Editör, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bishkek, ss.359-362, 2019

Türklerde Ölümün Algılanışı - ’xxÖlmek’xx Karşılığı Kullanılan Kelimelerden Hareketle-

Uçmağa Varmak Kitabı, Emine Gürsoy Naskali-Gülden Sağol Yüksekkaya, Editör, Kitabevi, İstanbul, ss.3-40, 2018

Cengiz Dağcı

Türk Tarihinden Seçme Şahsiyetler, , Editör, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bishkek, ss.468-472, 2017

Mehmed Âkif Ersoy

Türk Tarihinden Seçme Şahsiyetler, , Editör, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bishkek, ss.364-372, 2017

Mahdumkulu (Magtımgulı)

Türk Tarihinden Seçme Şahsiyetler, , Editör, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bishkek, ss.307-312, 2017

Argo Sözlükleri

Argo, Emine Gürsoy Naskali-Gülden Sağol Yüksekkaya, Editör, Ka Kitap, İstanbul, ss.89-112, 2016

Kutadgu Bilig'in Tenkitli Metni Üzerine Notlar I

Yûsuf Has Hâcib ve Ölümsüz Eseri Kutadgu Bilig, , Editör, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bishkek, ss.52-60, 2016

Türklerde Ölümün Algılanışı - ’xxÖlmek’xx Karşılığı Kullanılan Kelimelerden hareketle

Uçmağa Varmak Kitabı, Emine Gürsoy Naskali-Gülden Sağol Yüksekkaya, Editör, Kitabevi, İstanbul, ss.3-40, 2010

Kalın ve Çeyiz

Hediye Kitabı, , Editör, Kitabevi, İstanbul, ss.396-406, 2007

Ayakkabı İsimlerinde Anlam Değişmeleri

Ayakkabı Kitabı, , Editör, Kitabevi, İstanbul, ss.19-33, 2003

Argo Sözlükleri

Türk Kültüründe Argo, , Editör, SOTA, Haarlem, ss.73-92, 2002

Tarihi Şivelerde At Donları

Türk Kültüründe At ve Çağdaş Atçılık, Emine Gürsoy Naskali, Editör, Türkiye Jokey Kulübü, İstanbul, ss.175-195, 1995

Ansiklopedide Bölümler

Türkler

Yeni Türkiye, ss., 2002

Osmanlı

Yeni Türkiye, ss., 1999