Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

A Word from Old Uyghur to the Present: Al?g

ACTA ORIENTALIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, vol.75, no.3, pp.391-404, 2022 (AHCI) identifier identifier

REMARKS ON THE ETYMOLOGY OF OLD TURKIC YUTUZ

ACTA ORIENTALIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, vol.70, no.4, pp.389-396, 2017 (AHCI) Sustainable Development identifier identifier

Kur an ı Kerim in Kırgızca Çevirileri

Turkish Studies, vol.9, pp.31-37, 2014 (SSCI)

Alıntı Kelimelerde Son Türeme

Turkish Studies, vol.5, pp.90-104, 2010 (SSCI)

Articles Published in Other Journals

Sözlük Bilimi Açısından Mecaz Kavramı

Yeni Türkiye, pp.542-548, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Til Uyumu Cana Orfografiya Maselesi

Kırgız Tili Cana Adabiyatı, pp.34-37, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Manas Dastanındagı salttuu üylönüü ülpötü cana anın baskıçtarı

Kırgız Tili Cana Adabiyatı, pp.77-85, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Etek ten Eksik Etek e

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, vol.31, pp.257-280, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Destan Kahramanlarının Evlenmek İçin Göstermek Zorunda Oldukları Hünerler

Journal of Turkish Studies, pp.301-310, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Kur an ın Türkçe Tercüme ve Tefsirleri Üzerinde Yapılan Çalışmalar

M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Türklük Araştırmaları Dergisi, pp.379-396, 1997 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir Münekkit Nüshası Örneği: Kutadgu Bilig

Uluslararası Kutadgu Bilig Kurultayı, Turkey, 26 - 28 September 2019

J. Eckmann’ın Nehcü’l-Feradis’in Çeviri Yazısındaki Tercihleri

Atebetü’xxl-Hakayık ve İlk Dönem İslami Türkçe Eserler Sempozyumu, 28 - 30 June 2018

Sözlük Bilimi Açısından Mecaz Kavramı

Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı, Ankara, Turkey, 13 - 16 November 2017

Karı koca kelimeleri Üzerine

Women’xxs Role in Society and Family’xxs Health, Tahran, Iran, 19 - 20 April 2017

Kutadgu Bilig in Tenkitli Metni Üzerine II

Türk Dünya Görüşünün Şâh Eseri: Kutadgu Bilig (Yûsuf Has Hâcib'in Doğumunun 1000. Yılı Hatırasına), İstanbul, Turkey, 18 - 20 November 2016, pp.212-223

Ahmed Yesevi Adı Kitap Üzerine

Geçmişten Geleceğe Uluslararası Hoca Ahmed Yesevî Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 - 28 September 2016, pp.446-459

Yazıtlarda Geçen İki Kelime Üzerine

MİLLETLERARASI (KÖK)TÜRK HARFLİ YAZITLAR VE GÜNCEL SORUNLARI KONGRESİ, Bişkek-Karakol, Kyrgyzstan, 25 - 29 May 2016

Kutadgu Bilig in Nüshaları

Cusup Balasagın Tegerek Stol, Bishkek, Kyrgyzstan, 27 April 2016

Manas Destanında Evlilik

Manas Cana Kırgız Saltı, Urumçi, China, 23 - 25 October 2015, pp.113-129

Geleneksel Türk Sporlarının Destanlardaki Yansımaları

Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları, Bishkek, Kyrgyzstan, 20 - 22 November 2014, pp.199-201

Türk Kazak Dil İlişkileri

Dil Sohbetleri, Yesi, Kazakhstan, 29 April - 01 May 2015

Orfografiya Maselesinde Türkiyanın Tacrıybaları

Mıyzam Çıgaruudagı Mamlekettik Til Maseleleri, Bishkek, Kyrgyzstan, 10 - 11 March 2015, pp.266-273

Standart Dil ile Halk Dili Arasındaki Anlam ve Kullanım Farklılıkları Üzerine

Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, Şanlıurfa, Turkey, 25 - 30 March 2008, pp.599-610

Books & Book Chapters

Türkçenin İmla Meselesi

in: КЫРГЫЗ ТАРЫХЫНЫН АКТУАЛДУУ МАСЕЛЕЛЕРИ:ӨТМҮШҮ, АЗЫРКЫСЫ ЖАНА КЕЛЕЧЕГИ, , Editor, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bishkek, pp.359-362, 2019

Türklerde Ölümün Algılanışı - ’xxÖlmek’xx Karşılığı Kullanılan Kelimelerden Hareketle-

in: Uçmağa Varmak Kitabı, Emine Gürsoy Naskali-Gülden Sağol Yüksekkaya, Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.3-40, 2018

Cengiz Dağcı

in: Türk Tarihinden Seçme Şahsiyetler, , Editor, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bishkek, pp.468-472, 2017

Mehmed Âkif Ersoy

in: Türk Tarihinden Seçme Şahsiyetler, , Editor, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bishkek, pp.364-372, 2017

Mahdumkulu (Magtımgulı)

in: Türk Tarihinden Seçme Şahsiyetler, , Editor, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bishkek, pp.307-312, 2017

Argo Sözlükleri

in: Argo, Emine Gürsoy Naskali-Gülden Sağol Yüksekkaya, Editor, Ka Kitap, İstanbul, pp.89-112, 2016

Kutadgu Bilig'in Tenkitli Metni Üzerine Notlar I

in: Yûsuf Has Hâcib ve Ölümsüz Eseri Kutadgu Bilig, , Editor, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bishkek, pp.52-60, 2016

Türklerde Ölümün Algılanışı - ’xxÖlmek’xx Karşılığı Kullanılan Kelimelerden hareketle

in: Uçmağa Varmak Kitabı, Emine Gürsoy Naskali-Gülden Sağol Yüksekkaya, Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.3-40, 2010

Kalın ve Çeyiz

in: Hediye Kitabı, , Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.396-406, 2007

Ayakkabı İsimlerinde Anlam Değişmeleri

in: Ayakkabı Kitabı, , Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.19-33, 2003

Argo Sözlükleri

in: Türk Kültüründe Argo, , Editor, SOTA, Haarlem, pp.73-92, 2002

Tarihi Şivelerde At Donları

in: Türk Kültüründe At ve Çağdaş Atçılık, Emine Gürsoy Naskali, Editor, Türkiye Jokey Kulübü, İstanbul, pp.175-195, 1995

Episodes in the Encyclopedia

Türkler

Yeni Türkiye, pp., 2002

Osmanlı

Yeni Türkiye, pp., 1999