Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Sağlıkta Dönüşüm Programı Sonrası Sağlık Hizmeti Memnuniyeti: İstanbul Örneği

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.2, pp.347-369, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Marmara Üniversitesi’nde Kadının Yeri

Marmara Ünivertsitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi, vol.1, pp.1-15, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Kamu Harcamaları Esnekliği 2000 Sonrası Dönem Tahlili

İstanbul Üniversitesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de 2008 2009 Krizinde Uygulanılan Genişletici Vergi Politikalarının Üretim Üzerindeki Etkisi

Marmara Üniversitei İ.İ.B.F. Dergisi, vol.34, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2000 li Yıllarda Türkiye de Kayıt dışı Ekonomi

Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.33, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de 1923 1938 Dönemi Maliye Politikası Uygulamaları

Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.27, pp.297-328, 2009 (Other Refereed National Journals)

AB ne Üyelik Sürecinde Türkiye de Kayıtdışı Ekonomi

Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.20, pp.263-288, 2008 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Gelir Vergisi Tarifesinde Meydana Gelen Değişikliklerin Vergilendirmede Adalet İlkesi Bakımından Değerlendirilmesi

Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.21, pp.239-268, 2006 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Sosyal Güvenliğin Finansmanı

İktisat Dergisi, vol.1, pp.62-74, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refah Ekonomisi ve Gelirin Yeniden Dağılımı

Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.10, pp.277-291, 1994 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

Belediyelerin Borçlanması ve istanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği

Marmara Üniverasitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.1, pp.247-283, 1991 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İktisadi ve Mali Açıdan Türkiye’de Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dersi Konferansları, İstanbul, Turkey, 11 April 2018 Sustainable Development

Çalışma Hayatında Kadının Açmazı: Süper Kadın

I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 24 March 2018

Türkiye’de Vergi Yasalarından Kaynaklanan Vergi Boşlukları

Kayıt dışı Ekonomiyle Mücadele ve Gelir İdaresinde İdari Kapasitenin ArtırılmasıTeknik Yardım Projesi Kapanış Konferansı, Ankara, Turkey, 20 February 2018

Türkiye de Kayıtdışı Ekonomi ve Kamu Maliyesine Yansımaları

Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 26 August 2016

Türkiye de Atatürk Dönemi Maliye Politikaları

1923-1938 Dönemi İktisat Politikaları, İstanbul, Turkey, 01 November 2009

Türkiye de Kamu Maliyesinin Temel Sorunları ve Kayıtdışı Ekonomi

Kayıtlı Ekonomiye Geçiş Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 02 November 2006

Kayıtdışı Ekonomi Ulusal ve Küresel Boyutları ve Dinamiklerinin Analizi

19. Türkiye Maliye Sempozyumu, BELEK-ANTALYA, Turkey, 10 - 14 May 2004

Kayıtdışı Ekonomi Olgusu

Kayıt dışı Ekonomi, Turkey, 05 April 2003

Books & Book Chapters

Türkiye^de Kayıt dışı Ekonomi, Vergi Açığı ve Sosyal Harcama Açığı

in: Güncel Maliye Tartışmaları-2 Prof. Dr. Ayşegül Mutlu'ya Armağan , Gülay Akgül Yılmaz,Ayşe Güner,Ahmet Bumin Doğrusöz, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.15-47, 2020

KAYITDIŞI EKONOMİ VE REFAH DEVLETİ UYGULAMALARI: AB ÜYESİ ÜLKELER VE TÜRKİYE

in: Güncel Maliye Tartışmaları-I Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel'e Armağan , Prof. Dr. Ayşe Güner,Prof. Dr. Gülay Akgül Yılmaz,Dr. Öğr. üyesi Bumin Doğrusöz, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.41-70, 2019

Marmara Basım, İstanbul, 2018

Çalışma Hayatında Kadın

ESKAR - Marmara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Merkezi, İstanbul, 2017