General Information

Institutional Information: Faculty Of Economics, Public Finance, Department Of Finance Theory

Metrics

Publication

38

Project

5

Thesis Advisory

41

Open Access

35
UN Sustainable Development Goals

Biography

1968 yılında İstanbul'da doğdu. 1989 yılında Marmara Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü'nü bitirdi ve 1990 yılında aynı bölümde araştırma görevlisi oldu. MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 1992 yılında "Kurumlar vergisinde İstisna, Muafiyet ve Teşviklerin Kurumların Vergi Yükü Üzerindeki Etkisi" isimli tez ile yüksek lisans 1996 yılında "Yeraltı Ekonomisi ve Vergi Kaybı" isimli tez ile doktorasını tamamladı. "Kayıt dışı Ekonomi ve Çözüm Yolları", "OECD Ülkeleri ve Türkiye'de Sosyal Devlet ve Sosyal Harcamalar", ve Ahmet Yılmaz ile birlikte "Türkiye'de Borç Sarmalı ve Makro Ekonomik İstikrar" isimli kitapları yayınlanmıştır. 1996-2008 yılları arasında MÜ Hukuk Fakültesi öğretim üyeliğini de  yapmış olan Yılmaz, 2008 yılında doçent, 2013 yılında profesör unvanını almıştır. Kayıt dışı ekonomi, sosyal devlet, vergi teorisi ve politikası, kamu kesimi finansmanına yönelik çok sayıda makalesi ve tebliği olan çeşitli projelerin yürütücülüğünü yapmış olan Yılmaz 2006-2011 döneminde MÜ Maliye Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı, 2010-2016 yılları arasında MÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüş, 2015 yılında MÜ bünyesinde kurduğu Kadın Çalışmaları Platformu kapsamında başlattığı kadın çalışmalarını, 2016 yılında kurduğu "Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi" çatısında Kurucu Müdür olarak 2018 yılına kadar sürdürmüştür. Bu süreçte Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi'ni kurmuş, Üniversite'de,  öncülük yaptığı faaliyetler ile toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının geliştirilmesi yönünde çalışmış, editörlüğünü yaptığı "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinden Kadın",  "Çalışma Hayatında Kadın", "Kadına Yönelik Şiddetin Anatomisi" ve "Yönetimde Kadın Sempozyumu" kitaplarını kadın çalışmaları literatürüne kazandırmış, kadının güçlendirilmesine yönelik çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yürütmüştür. Aynı dönemde Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yürütücüsü olduğu "Kayıt dışı Ekonomiyle Mücadelede Gelir İdaresinin Güçlendirilmesi ve Teknik Yardım Projesi" isimli AB projesinde danışman öğretim üyesi olarak görev yapmış, Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen Vergi Uyumu ve Verginin Veriminin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalarda kimi zaman araştırmacı olarak da görev yapmış bu bağlamda gerçekleştirilen çok sayıda toplantıya davetli olarak katılmıştır. 2018 yılında Vergi Konseyi üyeliğine atanmıştır. Aynı zamanda İstanbul Kadın Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi olan Yılmaz halen MÜ İktisat Fakültesi Maliye Bölüm Başkan Yardımcısı olup evli ve iki çocuk annesidir.  

Contact

Email
gulayyilmaz@marmara.edu.tr
Web Page
gulayyilmaz@marmara.edu.tr
Office
Marmara Ünv. İktisat Fakültesi Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel Binası 3.kat
Address
Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Göztepe Yerleşkesi Kadıköy-İSTANBUL