Education Information

Education Information

 • 1992 - 1996 Doctorate

  Marmara University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Finance, Turkey

 • 1990 - 1992 Postgraduate

  Marmara University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Finance, Turkey

 • 1985 - 1989 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Finance, Turkey

Dissertations

 • 1996 Doctorate

  Yeraltı Ekonomisi ve Vergi Kayıbı

  Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

 • 1992 Postgraduate

  Kurumlar Vergisindeki İstisna Muafiyet ve Teşviklerin Ekonomik Gerekçeleri ve Kurumların Vergi Yükü Üzerine Etkileri

  Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English