Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2016 Ekonomik Kalkınma ve Vergileme OECD ve Türkiye Karşılaştırması Konulu 13. Türkiye Vergi KongresiSustainable Development

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2014 GELECEĞİN TÜRKİYE’SİNDE EKONOMİ VE VERGİ İLİŞKİLERİ KONULU TÜRKİYE XII. VERGİ KONGRESİ

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

Invited Talks

 • December 2020 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kalkınma

  Conference

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turkey

 • December 2020 Kayıt dışı Ekonomi, Sosyal Devlet Uygulamalarına Etkisi ve Gönüllü Vergi Uyum ve Gönüllü Uyum

  Conference

  Akdeniz Üniversitesi, Turkey

 • April 2018 Şimdi Sıra Sizde Projesi Eğitim Semineri

  Seminar

  İstanbul Gedik Üniversitesi, Turkey

 • March 2018 1. Uluslararası, II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi

  Conference

  Turkey

 • February 2018 Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadelede Gelir İdaresinin Kapasitesinin Artırılması

  Conference

  Gelir İdaresi Başkanlığı , Turkey

 • August 2016 Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (ICPESS 2016)"

  Conference

  Sakarya Üniversitesi, Turkey

 • April 2015 Kayıt dışı Ekonomi Arama Konferansı

  Conference

  Gelir İdaresi Başkanlığı , Turkey