Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Promoting Teaching Academic Writing Among German Teacher Candidates in Turkey in the Sample of Abstract Text Writing - An Action Research

STUDIEN ZUR DEUTSCHEN SPRACHE UND LITERATUR-ALMAN DILI VE EDEBIYATI DERGISI, cilt.1, ss.25-53, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Suriye Kökenli Öğrencilere Metin TürüOdaklı Açıklayıcı Metin Yazma Öğretimi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, ss.726-741, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

International conference:, The future of bilinguality in German educational system: with focus on Russsian and Turkish

STUDIEN ZUR DEUTSCHEN SPRACHE UND LITERATUR-ALMAN DILI VE EDEBIYATI DERGISI, cilt.1, ss.63-72, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde “Metin Türü Odaklı Yazma Modeli”nin Öğrencilerin Açıklayıcı Metin Yazma Becerisine Etkisi

III. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi, Tiran, Arnavutluk, 19 - 21 Mayıs 2017, ss.73-86

Einstellung angehender Lehrpersonen zur Mehrsprachigkeit von Kindern Eine qualitative Untersuchung

Migration und kulturelle Diversität Tagungsbeiträge des XII. Internationalen Türkischen Germanistik Kongresses, Kocaeli, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2014, cilt.2, ss.191-204

Eine kontrastive Analyse deutscher und türkischer Todesanzeigen Eine textlinguistische Untersuchung

Interkulturelle Konstellationen im deutsch-türkischen Kontext, Paderborn, Almanya, 8 - 10 Aralık 2009