Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda Öngörülen Yeni Bir Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi: Geçici 9. Madde

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.25, ss.15-26, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Disiplin Soruşturmalarında Hukuka Aykırı Deliller

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.24, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İçme- Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasında Alternatif Bir Öneri

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İdari Yargıda İstinaf Kanun Yolu üzerine Bir Değerlendirme

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.22, ss.13-38, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karayolları Genel Müdürlüğünün Karayolları Trafik Kanunundan Doğan Sorumluluğu

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.22, ss.39-61, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İdari İşlemlerde Takdir Yetkisi ve Gerekçe İlkesi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.21, ss.509-534, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Highlights and an Evaluation of the Law on the Redevelopment of Areas Under Disaster Risk

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.251-257, 2013 (Hakemsiz Dergi)

İdari İşlemlerin Yokluğunun Tespitinde Görevli Yargı Düzeni

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, cilt.9, ss.24-42, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Düzenlemesi ve Değerlendirilmesi

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.259-265, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Covid Salgını Sonrası Sürdürülebilir Kalkınma Hukukunda Neler Değişmeli?

Covid Salgını Sonrası Sürdürülebilir Kalkınma Hukukunda Neler Değişmeli?, Türkiye, 22 Mayıs 2020

Kentsel Dönüşüm Mevzuatında Güncel Gelişmeler

İmar Hukukunda Güncel Sorunlar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 31 Ekim 2019

Tam Yargı Davalarında Dava Konusu Miktarın Artırılması

İdari Yargılama Usulü Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 Şubat 2019

Takviye Edici Gıdalardan Kaynaklanan Zararlarda İdarenin Sorumluluğu

Sağlık Hukukunda Güncel Sorunlar No: 1- Sorumluluk, İstanbul, Türkiye, 30 - 31 Ocak 2019

Cumhurbaşkanlığı Ofislerinin İdari Teşkilattaki Yeri

Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yürütme, İstanbul, Türkiye, 30 Kasım 2018, ss.29-35

iSTİNAF KANUNYOLUNUN ÖZELLİKLERİ VE TEMYİZE ETKİSİ

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ, İstanbul, Türkiye, 09 Mayıs 2016

Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Yasal Dayanakları Özellikle 6306 sayılı Kanun

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 3. Yılında Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 04 Mayıs 2015

The Highlights and an Evaluation of the Law on the Redevelopment of Areas Under Disaster Risk

Special Issue: Planning for Disaster: Place, Pupulation, Culture and Environment, 31 Mart - 06 Nisan 2013

Kitap & Kitap Bölümleri