Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Arabuluculuk Faaliyetlerinde İdarenin Yeri ve Yetkisi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.26, no.1, pp.13-23, 2020 (Other Refereed National Journals)

Tespit Edici İşlemlerle Bağlantılı Olarak İdari Yargılama Hukukunda Tespit Davalarının Uygulama Alanı ve Gerekliliği Üzerine Bir Değerlendirme

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.26, no.1, pp.131-145, 2020 (Other Refereed National Journals)

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda Öngörülen Yeni Bir Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi: Geçici 9. Madde

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.25, no.1, pp.15-26, 2020 (Other Refereed National Journals)

Disiplin Soruşturmalarında Hukuka Aykırı Deliller

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.24, 2018 (Other Refereed National Journals)

İçme- Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasında Alternatif Bir Öneri

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2017 (Other Refereed National Journals)

İdari Yargıda İstinaf Kanun Yolu üzerine Bir Değerlendirme

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.22, pp.13-38, 2016 (Other Refereed National Journals)

Karayolları Genel Müdürlüğünün Karayolları Trafik Kanunundan Doğan Sorumluluğu

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.22, pp.39-61, 2016 (Other Refereed National Journals)

İdari İşlemlerde Takdir Yetkisi ve Gerekçe İlkesi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.21, no.2, pp.509-534, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Highlights and an Evaluation of the Law on the Redevelopment of Areas Under Disaster Risk

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.8, pp.251-257, 2013 (National Non-Refereed Journal)

İdari İşlemlerin Yokluğunun Tespitinde Görevli Yargı Düzeni

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, vol.9, pp.24-42, 2013 (Other Refereed National Journals)

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Düzenlemesi ve Değerlendirilmesi

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.8, pp.259-265, 2013 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Covid Salgını Sonrası Sürdürülebilir Kalkınma Hukukunda Neler Değişmeli?

Covid Salgını Sonrası Sürdürülebilir Kalkınma Hukukunda Neler Değişmeli?, Turkey, 22 May 2020

Kentsel Dönüşüm Mevzuatında Güncel Gelişmeler

İmar Hukukunda Güncel Sorunlar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 31 October 2019

Tam Yargı Davalarında Dava Konusu Miktarın Artırılması

İdari Yargılama Usulü Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 February 2019

Takviye Edici Gıdalardan Kaynaklanan Zararlarda İdarenin Sorumluluğu

Sağlık Hukukunda Güncel Sorunlar No: 1- Sorumluluk, İstanbul, Turkey, 30 - 31 January 2019

Cumhurbaşkanlığı Ofislerinin İdari Teşkilattaki Yeri

Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yürütme, İstanbul, Turkey, 30 November 2018, pp.29-35

iSTİNAF KANUNYOLUNUN ÖZELLİKLERİ VE TEMYİZE ETKİSİ

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ, İstanbul, Turkey, 09 May 2016

Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Yasal Dayanakları Özellikle 6306 sayılı Kanun

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 3. Yılında Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 04 May 2015

The Highlights and an Evaluation of the Law on the Redevelopment of Areas Under Disaster Risk

Special Issue: Planning for Disaster: Place, Pupulation, Culture and Environment, 31 March - 06 April 2013

Books & Book Chapters