Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2016 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı

  • 2012 - 2015 Araştırma Görevlisi

    İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk Bölümü

  • 2011 - 2012 Araştırma Görevlisi

    Çukurova Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk