Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Planlı Dönemde Kırsal Kalkınma Bağlamında Bir Girişim: Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu (1963-1995)

iktisat araştırmaları dergisi, pp.37-59, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tereke Registers and The Researches of Ottoman Economic-Social History

Unıversity of Ioannina Department of Economics Research Seminars, Ioannina, Greece, 03 February 2016