Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 4. Uluslararası Trakya Muhasebe Finans ve Denetim Konferansı

  Davetli Konuşmacı

  Edirne, Türkiye

 • 2019 6. Mufad Muhasebe ve Denetim Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1

Davetli Konuşmalar

 • Ekim 2020 7.-ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

  Konferans

  Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Türkiye

 • Kasım 2019 4.Uluslararası Trakya Muhasebe Finans ve Denetim Konferansı

  Konferans

  Trakya Üniversitesi, Türkiye