Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fransız Alman ve İsviçre Hukuklarında Kadının Soyadı

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üçüncü Kişi Yararına Sözleşmede Yararlananın Edimi Ret Hakkı

MÜHFHAD, cilt.22, sa.3, ss.1797-1822, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fransız, Alman, İsviçre ve Türk Hukuklarında Kadının Soyadı

MÜHFHAD, cilt.21, sa.2, ss.615-644, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aşırı Yararlanmanın Şartları ve Aşırı Yararlanmaya Bağlanan Hukuki Sonuçlar

MÜHFHAD, cilt.20, sa.2, ss.105-142, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Unsurları

MÜHFHAD, cilt.20, sa.3, ss.273-302, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İsviçre Hukukundaki Değişiklikler Doğrultusunda Yapı Alacaklısı İpoteğinin Kurulması

Maltepe Üni. Hukuk Fakültesi Dergisi, ss.83-105, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alman Hukukunda Evlatlık İlişkisinin Re sen Kaldırılması

MÜHFHAD, cilt.18, sa.3, ss.255-268, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avukatlık Sözleşmesinin Haksız Azil Yoluyla Sona Ermesinin Avukatlık Ücretine Etkisi

MÜHFHAD, cilt.15, ss.279-293, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri