Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Avrupa Birliğinde ve Türkiye'de Kurumların Üzerindeki Vergi Yükü

Legal Mali Hukuk dergisi, sa.52, ss.715-724, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Veraset ve İntikal Vergisi Niçin Gerekli?

Legal Mali Hukuk dergisi, sa.51, ss.545-549, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vergi Ceza Hukukunda Tekerrür

Vergi Sorunları Dergisi, sa.246, ss.221-233, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vergi Yükünün İşletmeler Üzerindeki Etkileri

Legal Mali Hukuk dergisi, sa.46, ss.2377-2384, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

YEREL YÖNETİMLERDE VERGİLENDİRME YETKİSİ VE DENETİM

sodev yerel yönetimler ve demokrasi sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2018

Taxpayers’ Rights During Tax Audit: Turkish Example

9. International Conference of Political Economy, Atina, Yunanistan, 6 - 09 Eylül 2018

TAX STRUCTURE IN EURASIAN COUNTRIES AND TURKEY

INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO - EURASIAN RESEARCH IV, Budapest, Macaristan, 27 - 29 Nisan 2018

Applying Electronic Lien In The Collection Of Public Receivables

10th Annual International Conference on Humanities and Social Sciences, 20 - 22 Ekim 2017

Türkiye’de Yerel Vergileme: Denetim ve Tahsilata İlişkin Yasal Düzenlemeler

Türkiye’de Yerel Vergileme Sorunları Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunları Derneği, İstanbul, Türkiye, 13 Mayıs 2015, ss.51-71

Kitap & Kitap Bölümleri

Taxpayer's Rights During Tax Audit in Turkey

Public Sector Economics and Development, Mustafa Erdoğdu,Sevda Mutlu Akar,Michel Z. Zouboulakis,Başak Turan İçke, Editör, IJOPEC, London, ss.115-128, 2018 Creative Commons License

Vergi Alacağını Sona Erdiren Haller

Vergi İcra Hukuku, Veysi Seviğ, Editör, Anadolu Üniversitesi , Eskişehir, ss.126-141, 2012 Creative Commons License

Vergi Alacaklarının Tahsili

Vergi İcra Hukuku, Öğr.Grv.Dr. Veysi Seviğ, Editör, Anadolu Üniversitesi Ofset, Eskişehir, ss.62-83, 2012 Creative Commons License

Temel Hak ve Özgürlüklerin Vergilendirme Yetkisinin Kullanımına Etkisi

Anayasadan Mali ve Vergisel Beklentiler, Feridun Yenisey,Gülsen Güneş,Z.Ertunç Şirin, Editör, oniki levha, İstanbul, ss.163-182, 2012