Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

On Pseudo-Petrov Symmetric Riemannian Manifolds

ADVANCES IN MATHEMATICAL PHYSICS, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Some Applications of the Concircular Mappings on the Weyl Manifolds

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.12, ss.788-795, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

QUASI CONFORMALLY SYMMETRIC WEYL MANIFOLDS

International Journal of Pure and Apllied Mathematics, cilt.105, ss.415-425, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

A survey on different types of generalized recurrency on the weyl manifold

MARMARA UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.4, ss.192-201, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Weyl Manifolds with Semi Symmetric Connection

Mathematical Applications, cilt.10, ss.351-358, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Generalized metrically Chebyshev and equidistant nets in a Weyl hypersurface

Tver State University Webs and Quazigroups, cilt.1, ss.89-93, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Quasi-Einstein Manifolds with Space-Matter Tensor

17.Uluslararası Geometri Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019

Weyl Manifoldlarında Concircular Tasvirlerin Bazı Uygulamaları

31. Ulusal Matematik Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2018

Kitap & Kitap Bölümleri