Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

On the existence of an almost generalized weakly-symmetric Sasakian manifold admitting quarter symmetric metric connection

JOURNAL OF TAIBAH UNIVERSITY FOR SCIENCE, cilt.13, sa.1, ss.941-946, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

On Pseudo-Petrov Symmetric Riemannian Manifolds

ADVANCES IN MATHEMATICAL PHYSICS, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

On Quasi-Einstein Manifolds Admitting Space-Matter Tensor

Conference Proceedings of Science and Technology, sa.2, ss.104-109, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Some Applications of the Concircular Mappings on the Weyl manifolds

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.788-795, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

QUASI CONFORMALLY SYMMETRIC WEYL MANIFOLDS

International Journal of Pure and Apllied Mathematics, cilt.105, ss.415-425, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

A survey on different types of generalized recurrency on the weyl manifold

MARMARA UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.4, ss.192-201, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Weyl Manifolds with Semi Symmetric Connection

Mathematical Applications, cilt.10, ss.351-358, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Generalized metrically Chebyshev and equidistant nets in a Weyl hypersurface

Tver State University Webs and Quazigroups, cilt.1, ss.89-93, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Quasi-Einstein Manifolds with Space-Matter Tensor

17.Uluslararası Geometri Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019

Weyl Manifoldlarında Concircular Tasvirlerin Bazı Uygulamaları

31. Ulusal Matematik Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2018

Kitap & Kitap Bölümleri