Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1994 - 2001 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

 • 1990 - 1993 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

 • 1986 - 1990 Lisans

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2001 Doktora

  Türk Toplumunda Müzik ve Eğlence Anlayışı ile Din Duygusu Arasındaki İlişki: (İstanbul Örneği)

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 1993 Yüksek Lisans

  Emeviler Döneminde Mühellebiler ailesi

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü