Education Information

Education Information

 • 1994 - 2001 Doctorate

  Marmara University, Institute of Social Sciences, Turkey

 • 1990 - 1993 Postgraduate

  Marmara University, Institute of Social Sciences, Turkey

 • 1986 - 1990 Undergraduate

  Marmara University, Faculty of Theology, Turkey

Dissertations

 • 2001 Doctorate

  Türk Toplumunda Müzik ve Eğlence Anlayışı ile Din Duygusu Arasındaki İlişki: (İstanbul Örneği)

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 1993 Postgraduate

  Emeviler Döneminde Mühellebiler ailesi

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü