Education Information

Education Information

 • 1994 - 1999 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Ekonometri (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1992 - 1994 Postgraduate

  Marmara University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Econometry, Turkey

 • 1984 - 1989 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Economics, Department Of Public Finance, Turkey

Dissertations

 • 1999 Doctorate

  Gibbs örneklemesi, hiyerarşik bayes analizinde kullanılması ve bir uygulama

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri (Yl) (Tezli)

 • 1994 Postgraduate

  Kümeleme Analizi ve Bir Uygulama

  Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü