Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Quadricuspid aortic valve diagnosed by transthoracic echocardiography in childhood

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.52, sa.3, ss.339-341, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Athlete's heart in prepubertal male swimmers

CARDIOLOGY IN THE YOUNG, cilt.16, sa.1, ss.61-66, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Increased QT dispersion in breath-holding spells

ACTA PAEDIATRICA, cilt.93, sa.6, ss.770-774, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Increased QT dispersion in epileptic children

ACTA PAEDIATRICA, cilt.92, sa.8, ss.916-920, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of childhood bronchiectasis on cardiac functions

PEDIATRICS INTERNATIONAL, cilt.45, sa.2, ss.169-174, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A case of glycogen storage disease type II with double aortic arch

ACTA PAEDIATRICA, cilt.89, sa.7, ss.884-886, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Picture of the month - Keutel syndrome

ARCHIVES OF PEDIATRICS & ADOLESCENT MEDICINE, cilt.153, sa.7, ss.765-766, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISINDA MİNÖR KRİTERLER

Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.26-29, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar