Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sızdırmaz Conta Malzemesinin Aksiyomatik Tasarım Metoduyla Seçilmesi

El-Cezeri Journal of Science and Engineering, cilt.4, ss.1-10, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Moora Yöntemi İle Bayburt Ehrami nin Boyama Reçetesinin Belirlenmesi ve Bir Uygulama

7.nci Uluslararası İstanbul Tekstil Konferansı, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Mart 2016, ss.637-643

Bayburt Yünü İçin Meyankökü İle Boyama Reçetesinin Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleriyle Karşilaştirmali Seçimi

7.nci Uluslararası İstanbul Tekstil Konferansı, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Mart 2016, ss.644-652

Multi Moora Yöntemi İle Eflani Bezi nin Uygun Mordan Konsantrasyonu İçin Bir Uygulama

7.nci Uluslararası İstanbul Tekstil Konferansı, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Mart 2016, ss.623-631

Maut Yöntemi İle Ayancık Keteni nin Şap Mordanına Göre Uygun Boyama Reçetesinin Belirlenmesi

7.nci Uluslararası İstanbul Tekstil Konferansı, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Mart 2016, ss.609-622

İş Örneklemesinin Personel Verimliliğinde Öneminin Anlaşılması Ve Bir Uygulama

12.Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Gediz Üniversitesi,. Menemen-İzmir., Türkiye, İzmir, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2012, ss.642-650

İşletmelerde İhtiyaca Uygun CAD CAM Seçimi Ve Talaşlı Üretim Firmaları üzerinde bir araştırma

12. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Gediz Üniversitesi,. Menemen-İzmir., Türkiye, İzmir, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2012, ss.21-28

360 Derece performans değerlendirme yönteminin AHP analizi ile karşılaştırılması ve bir uygulama

11.Üretim araştırmaları sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi. İstanbul, Türkiye, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Haziran 2011, ss.371-381

Parti üretim sistemi ile çalışan KOBİ lerde kapasite kullanımı ve verimlilik ilişkisinin incelenmesi Bir saha araştırması

11.Üretim araştırmaları sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi. Eminönü- İstanbul, Türkiye, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Haziran 2011, ss.437-447

Gri İlişkisel Analiz Yöntemine göre Farklı Sertliklerde Optimum Takım Tutucusunun Belirlenmesi

2.Ulusal Tasarım-İmalat-Analiz Kongresi, Balıkesir Üniversitesi Mühendislik mimarlık Fakültesi. Balıkesir, Türkiye, Balıkesir, Türkiye, 11 - 12 Kasım 2010, ss.1-9

Modular manufacturing and supplier relations: A survey of practices in the Turkish automotive supplier industry

Conference of the Portland-International-Center-for-Management-of-Engineering-and-Technology (PICMET 2007), Oregon, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 09 Ağustos 2007, ss.2418-2419

Otomotiv Servislerinde Müşteri Memnuniyeti Üzerine Bir Araştırma

3. Kobiler ve verimlilik kongresi, Ceylan Intercontinantal oteli. İstanbul, Türkiye, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Kasım 2006, ss.291-300

Talaşlı imalatta risk analizlerine yeni bir olası hata türü ve etki analizi yöntemi FMEA R önerisi

6.Ulusal üretim araştırmaları sempozyumu, İstanbul Kültür Üniversitesi. İstanbul, Türkiye, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Eylül 2006, ss.589-598

Genetik algoritma ile tornalamada minimum maliyetleme için optimizasyon yaklaşımı

6.Ulusal üretim araştırmaları sempozyumu, İstanbul Kültür Üniversitesi. İstanbul, Türkiye, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Eylül 2006, ss.213-224

SA 8000 Sosyal sorumluluk standardı ve işletmelerde uygulanabilirliği

6.Ulusal üretim araştırmaları sempozyumu, İstanbul Kültür Üniversitesi. İstanbul, Türkiye, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Eylül 2006, ss.343-354

İmalat planlamasında çalışma faktörünün makine sayılarına etkisi

1. Kobiler ve verimlilik kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Aralık 2004, ss.624-631

Kalite yönetim sistemi problem çözmede sekiz disiplin 8D yaklaşım

4.Ulusal üretim araştırmaları sempozyumu, Konya Selçuk Üniversitesi. Konya, Türkiye, Konya, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2004, ss.559-564

Talaşlı İmalat sisteminin planlanmasında risk analizinin etkisi

4.Ulusal üretim araştırmaları sempozyumu, Konya Selçuk Üniversitesi. Konya, Türkiye, Konya, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2004, ss.565-570

Çevik üretimin KOBİ ler de uygulanabilirliği

4. Ulusal üretim araştırmaları sempozyumu ÜAS'04 Konya Selçuk Üniversitesi. Konya, Türkiye, Konya, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2004, ss.151-156

Kalite Yönetim Sisteminde Poka Yoke Tekniği

3.Ulusal Üretim Araştırmaları sempozyumu. İstanbul, Türkiye, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Nisan 2003, ss.372-379