Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Sızdırmaz Conta Malzemesinin Aksiyomatik Tasarım Metoduyla Seçilmesi

El-Cezeri Journal of Science and Engineering, vol.4, pp.1-10, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Choosing the Appropriate Mordant via Multi criteria Decision Making Methods in Natural Dyeing with Tea Extract

SCİENTİFİC REWİEV, vol.2, no.2, pp.14-21, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bayburt Yünü İçin Meyankökü İle Boyama Reçetesinin Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleriyle Karşılaştırmalı Seçimi

7. Uluslararası İstanbul Tekstil Konferansı - Anadolu’ya Dokunan Bezler, 21 - 23 March 2016, pp.713-721

Maut Yöntemi İle Ayancık Keteni nin Şap Mordanına Göre Uygun Boyama Reçetesinin Belirlenmesi

7.nci Uluslararası İstanbul Tekstil Konferansı, İstanbul, Turkey, 21 - 23 March 2016, pp.609-622

Moora Yöntemi İle Bayburt Ehrami nin Boyama Reçetesinin Belirlenmesi ve Bir Uygulama

7.nci Uluslararası İstanbul Tekstil Konferansı, İstanbul, Turkey, 21 - 23 March 2016, pp.637-643

İşletmelerde İhtiyaca Uygun CAD CAM Seçimi Ve Talaşlı Üretim Firmaları üzerinde bir araştırma

12. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Gediz Üniversitesi,. Menemen-İzmir., Türkiye, İzmir, Turkey, 27 - 29 September 2012, pp.21-28

İş Örneklemesinin Personel Verimliliğinde Öneminin Anlaşılması Ve Bir Uygulama

12.Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Gediz Üniversitesi,. Menemen-İzmir., Türkiye, İzmir, Turkey, 27 - 29 September 2012, pp.642-650

360 Derece performans değerlendirme yönteminin AHP analizi ile karşılaştırılması ve bir uygulama

11.Üretim araştırmaları sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi. İstanbul, Türkiye, İstanbul, Turkey, 23 - 24 June 2011, pp.371-381

Parti üretim sistemi ile çalışan KOBİ lerde kapasite kullanımı ve verimlilik ilişkisinin incelenmesi Bir saha araştırması

11.Üretim araştırmaları sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi. Eminönü- İstanbul, Türkiye, İstanbul, Turkey, 23 - 24 June 2011, pp.437-447

Gri İlişkisel Analiz Yöntemine göre Farklı Sertliklerde Optimum Takım Tutucusunun Belirlenmesi

2.Ulusal Tasarım-İmalat-Analiz Kongresi, Balıkesir Üniversitesi Mühendislik mimarlık Fakültesi. Balıkesir, Türkiye, Balıkesir, Turkey, 11 - 12 November 2010, pp.1-9

Modular manufacturing and supplier relations: A survey of practices in the Turkish automotive supplier industry

Conference of the Portland-International-Center-for-Management-of-Engineering-and-Technology (PICMET 2007), Oregon, United States Of America, 5 - 09 August 2007, pp.2418-2419 identifier identifier

Otomotiv Servislerinde Müşteri Memnuniyeti Üzerine Bir Araştırma

3. Kobiler ve verimlilik kongresi, Ceylan Intercontinantal oteli. İstanbul, Türkiye, İstanbul, Turkey, 17 - 18 November 2006, pp.291-300

Talaşlı imalatta risk analizlerine yeni bir olası hata türü ve etki analizi yöntemi FMEA R önerisi

6.Ulusal üretim araştırmaları sempozyumu, İstanbul Kültür Üniversitesi. İstanbul, Türkiye, İstanbul, Turkey, 22 - 23 September 2006, pp.589-598

Genetik algoritma ile tornalamada minimum maliyetleme için optimizasyon yaklaşımı

6.Ulusal üretim araştırmaları sempozyumu, İstanbul Kültür Üniversitesi. İstanbul, Türkiye, İstanbul, Turkey, 22 - 23 September 2006, pp.213-224

SA 8000 Sosyal sorumluluk standardı ve işletmelerde uygulanabilirliği

6.Ulusal üretim araştırmaları sempozyumu, İstanbul Kültür Üniversitesi. İstanbul, Türkiye, İstanbul, Turkey, 22 - 23 September 2006, pp.343-354

İmalat planlamasında çalışma faktörünün makine sayılarına etkisi

1. Kobiler ve verimlilik kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 12 December 2004, pp.624-631

Kalite yönetim sistemi problem çözmede sekiz disiplin 8D yaklaşım

4.Ulusal üretim araştırmaları sempozyumu, Konya Selçuk Üniversitesi. Konya, Türkiye, Konya, Turkey, 8 - 10 October 2004, pp.559-564

Talaşlı İmalat sisteminin planlanmasında risk analizinin etkisi

4.Ulusal üretim araştırmaları sempozyumu, Konya Selçuk Üniversitesi. Konya, Türkiye, Konya, Turkey, 8 - 10 October 2004, pp.565-570

Çevik üretimin KOBİ ler de uygulanabilirliği

4. Ulusal üretim araştırmaları sempozyumu ÜAS'04 Konya Selçuk Üniversitesi. Konya, Türkiye, Konya, Turkey, 8 - 10 October 2004, pp.151-156

Kalite Yönetim Sisteminde Poka Yoke Tekniği

3.Ulusal Üretim Araştırmaları sempozyumu. İstanbul, Türkiye, İstanbul, Turkey, 19 - 20 April 2003, pp.372-379