Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 24. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 Marmara Üniversitesi II. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu

  Moderatör

  İstanbul, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 42

h-indeksi (WOS): 2

Davetli Konuşmalar

 • Aralık 2019 Bilim Öğrenirken Teknolojiyi Kullanmak

  Seminer

  Tübitak Bilim Söyleşisi - 2019, Türkiye