Prof.

FERİHA ERCAN


School of Medicine

Basic Medical Sciences

Department of Histology and Embriology

Education Information

2014 - 2018

2014 - 2018

Undergraduate

Istanbul University, Open And Dıstance Educatıon Faculty, Philosophy, Turkey

1992 - 1996

1992 - 1996

Doctorate

Marmara University, Institute Of Health Sciences, Department Of Histology-Embryology, Turkey

1986 - 1989

1986 - 1989

Postgraduate

Marmara University, Institute For Graduate Studies İn Pure And Applied Sciences, Department Of Biology, Turkey

1982 - 1986

1982 - 1986

Undergraduate

Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Mathematics And Science Education, Turkey

Dissertations

1996

1996

Doctorate

Deneysel stres koşullarında sıçan mesanesine yapısal ve sitokimyasal yaklaşım:İnterstisyel sistit açısından değerlendirme

Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

1989

1989

Postgraduate

Biyolojik materyalin histolojik preparasyonunda blok haematoxylin-eosin boyasının geliştirilmesi çalışmaları

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2008

2008

Yardımlı Üreme Teknikleri, Embriyoloji Stajı

Health&Medicine

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Research Areas

Histology and Embryology

Academic Titles / Tasks

2006 - Continues

2006 - Continues

Professor

Marmara University, School Of Medicine, Basic Medical Sciences

2000 - 2006

2000 - 2006

Associate Professor

Marmara University, School Of Medicine, Basic Medical Sciences

1999 - 2000

1999 - 2000

Assistant Professor

Marmara University, School Of Medicine, Basic Medical Sciences

1998 - 1999

1998 - 1999

Lecturer

Marmara University, School Of Medicine, Basic Medical Sciences

1990 - 1998

1990 - 1998

Expert

Marmara University, School Of Medicine, Basic Medical Sciences

Advising Theses