Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Model Uygulama Teknikleri-3 Pile ve Büzgüler

KonfeksiyonTeknoloji, ss.86-92, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Effect of Different Washing Methods in Frequently Used Denim Fabrics on the Fabric Characteristics and the New Generation Denim Fabrics: An Industry 4.0 Application

8th International İstanbul Textile Conference - Evolution Technical Textile (ETT2018), İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Nisan 2018, ss.487-492

A Study of Needle Heating in Sewing Cotton Denim Fabrics

2nd ICNF-From Nature to Market, Sau Miguel, Portekiz, 27 - 29 Nisan 2015

Üniversite Gençliğinin Giyim Tercihleri ve Giysiden Beklentileri

XII. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır giyim Sempozyumu-IITAS 2010, İzmir, Türkiye, 28 - 30 Ekim 2010