Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Soybağının reddi davasında biyolojik baba

İstanbul Aydın üniversitesi hukuk fakültesi dergisi, vol.6, no.2, pp.249-286, 2020 (National Refreed University Journal)

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un İspat Yüküne İlişkin Getirdiği Düzenleme

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.24, pp.804-822, 2018 (Other Refereed National Journals)

Tüketicinin Korunması Kavramının Tarihsel Gelişimi ve Bu Gelişimin Türk Hukukuna Yansıması

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.24, pp.1111-1124, 2018 (Other Refereed National Journals)

6502 Sayılı TKHK Çerçevesinde Tüketici İşlemi Niteliği Taşıyan Eser Teslim Sözleşmesinde Ayıptan Doğan Sorumluluk İçin Uygulanacak Hükümler

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.22, pp.3164-3177, 2016 (Other Refereed National Journals)

Bilgi Vermeden Dolayı Üçüncü Kişiye Karşı Güven Sorumluluğuna İlişkin BGE 130 III 345 No.lu Federal Mahkeme Kararınının incelenmesi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.17, pp.473-496, 2011 (Other Refereed National Journals)

İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Maddi Tazminat Yükümlülüğü

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.13, pp.265-289, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Biological Father in the Lawsuit of Rejection of Paternity

İstanbul Aydın Üniversitesi Aile Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu (Online) 23-24 Eylül 2020, İstanbul, Turkey, 23 - 24 September 2020 Sustainable Development

Books & Book Chapters