Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ECONOMIC-GROWTH AND STRUCTURAL CHANGE IN TURKEY 1960-88

INTERNATIONAL JOURNAL OF MIDDLE EAST STUDIES, cilt.26, ss.37-56, 1994 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TWO PHASES OF DEINDUSTRIALIZATION POLICIES IN ISTANBUL

Journal of Research in Economics, cilt.2, ss.186-201, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Bölgeler ve Sektörler Arasında Verimlilik ve Ücret Farklılıkları

Efil Journal of Economic Research, cilt.1, ss.72-90, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

WAGE INEQUALITY IN TURKEY: WHAT CHANGED DURING 1994 - 2011?

Marmara İktisat Dergisi, cilt.1, ss.171-194, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Self-Employment and Unemployment in Turkey

Middle Eastern and North African Economies, cilt.17, ss.133-152, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Deindustrialization of old industrial regions in Turkey

Rives méditerranéennes, cilt.2013, ss.93-108, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sources of Inequality in Selected MENA Countries

Structural Change and Economic Dynamics, cilt.23, ss.276-285, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Changes in Exchange Rates and the Performance of the Manufacturing Sectors in Turkey

Topics in Middle Eastern and North African Economies, cilt.12, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

An Anatomy of Deindustrialization in Developing Countries

6. Uluslararası Ekonomi Konferansı – Türkiye Ekonomi Kurumu, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018

FDI in Turkey from the Perspective of Industrial Policies and Regional Development

Istanbul Technical University, Department of Economics, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Ekim 2018

Türkiye’de Bölgelerarası ve Sektörler Arası Verimlilik ve Ücret Farklılıkları

İTÜ Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (İTÜESAM), Sagalassos Çalıştayı: “Globalleşmenin Gölgesinde Eşitsizlikler, Burdur, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2018

Türkiye’nin Sanayi Bölgelerinde İki Kriz Arasında Verimlilik Nasıl Değişti?

18. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018

Türkiye’de Belirsizlik Altında Sanayi Politikaları

Türkiye Ekonomi Kurumu 19. Ulusal İktisat Sempozyumu, Girne, Kıbrıs (Kktc), 3 - 04 Kasım 2017

Türkiye’de Bölgesel Farklılıkların Dinamikleri ve Bölgesel Esneklik

17. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Burdur, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017

Chinese Economic Expansion and the Manufacturing Sector in the MENA Region

16th International Conference of MEEA, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2017

Universities, Regional Policies and Regional Development

UNIVERSITIES REGIONS WORKSHOP, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, 16 - 17 Mart 2017

China s Effects on Manufacturing in the Mena Region Is There a Deindustrialization

International Conference on Economics - Turkish Economic Association ICE-TEA 2016, MUĞLA-BODRUM, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2016

Structural Change and Unemployment in the MENA Region

36th Annual MEEA Meeting in Conjunction with the Allied Social Science Association (ASSA), San Francisco, 3 - 06 Ocak 2016

Changing Structures in Industrial Regions of Turkey

36th Annual MEEA Meeting In Conjunction with the Allied Social ScienceAssociation (ASSA), San Francisco, 3 - 06 Ocak 2016

External Shocks and Regional Variations in Economic Performance in Turkey

55th European Regional Science Association (ERSA) Congress 2015, Lisbon, Portekiz, 25 - 28 Ağustos 2015

Self Employment and Unemployment in Turkey

Topics in Middle Eastern and African Economies, presented in Allied Social Science Associations (ASSA) Conference 2015, Boston, ABD., 3 - 06 Ocak 2015, cilt.17, ss.133-152

Structural Change and Regional Unemployment in Turkey

14th Annual International Conference of the Middle East Economic Association (MEEA) 2015, Hammamet, Tunus., 23 - 25 Mart 2015

How does Structural Change Affect Unemployment in Selected Middle Income Countries

4th International Conference on Economics,Turkish Economic Association, Antalya, 18 - 20 Ekim 2014

Sectoral Composition and Unemployment in Turkey

Topics in Middle Eastern and African Economies, presented in the Thirty-First Annual Meeting of The Middle East Economic Association (MEEA). Denver, CO, A.B.D., 6 - 09 Ocak 2011, cilt.13, ss.1-28

Türkiye de Bölgesel Yakınsama Kalkınmada Öncelikli İller Politikasi Başarılı Mı

ODTÜ Uluslararası Ekonomi Konferansı VI, Ankara, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2002

Kitap & Kitap Bölümleri

Resilience, Crisis and Innovation Dynamics

External Shocks and Regional Economic Performance in Turkey, T. Baycan ve H. Pinto, Editör, Edward Elgar, ss.169-187, 2018

Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Dönüşüm Taner Berksoy’a Armağan

Türkiye’de Yapısal ve Teknolojik Değişme, N. Engin, E. Aslanoğlu, O. Erdoğan, B. C. Karahasan ve K. Tata, Editör, İmge Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.267-286, 2018

Cari Acik Enerji Sektoru ve Ortadogu ve Asya ile Ekonomik Iliskiler Cilt 2

Ticaret Acigi, Cari Acik ve Buyume, D. S. Saraçoğlu ve F. Öztürk, Editör, Türkiye Ekonomi Kurumu, Ankara, ss.93-118, 2016

Son on Beş Yılda Türkiye Ekonomisi

Dönemler İtibariyle Türkiye’de EkonomikBüyüme, Karahasan Burhan Can, Bilgel Fırat, Soydan Aylin, Editör, Okan Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.30-52, 2014

Küresel Kriz Çerçevesinde Türkiye’nin Cari Açık Sorunsalı

Türkiye’de Cari Açık: Temel Sorunlar ve Dinamikler, Subaşat, T. ve Yetkiner , H., Editör, Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık, ss.50-67, 2010

History of Inflation in Turkey

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2006

Bıçak Sırtında Büyüme ve İstikrar

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006

Değişen Türkiye Dönüşen Mekan

Türkiye’xxde Bölgesel Politikalar, Ayda Eraydın, Editör, Dost Kitapevi Yayınları, Ankara, ss.164-195, 2006

Türkiye de Enflasyonun Tarihi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2005

İktisat Üzerine Yazılar I Küresel Düzen Birikim Devlet ve Sınıflar Korkut Boratav a Armağan

Türkiye’xxde Bölgesel Gelir Farklılıkları ve Büyüme, , A. H. Köse, F. Şenses ve E. Yeldan, Editör, İletişim Yayınları, İstanbul, ss.287-318, 2003