Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

  • Mayıs 2019 Türkan Saylan Bilim Ödülü

    Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (Çydd)

  • Nisan 2019 Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı (BAGEP)

    Bilim Akademisi

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1044

h-indeksi (WOS): 19