Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2004 - 2010 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji Ve Genetik (Dr), Türkiye

 • 2000 - 2003 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Gastroenteroloji Enstitüsü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2010 Doktora

  Üst Gastrointestinal Sistem Hastalıkları (GİS) ve Mide Kanseri Gelişiminde H. Pylori ve MDR İlişkisi

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji Ve Genetik (Dr)

 • 2003 Yüksek Lisans

  Lamivudin ve benzeri antiviral tedavisi almamış asemptomatik hepatit B taşıyıcısı ve kronik B hepatit'li hastalarda YMDD motif mutasyonları saptanması ve genotip tayini yapılması

  Marmara Üniversitesi, Gastroenteroloji Enstitüsü

Yabancı Diller

 • C2 Yeterlilik İngilizce