Araştırma Alanları

 • Baskı Devreler, İnce Film, Kalın Film ve Hibrid Tümleşik Devreler

 • Nanoteknoloji

 • Yenilenebilir Enerji

 • Dielektrik Malzeme ve Aygıtlar

 • Yarı İletken Malzeme ve Aygıtlar

 • Seramik Malzemeler

 • Yarıiletken ve Süperiletken Malzemeler

 • Polimerik Malzemeler

 • Nanomalzemeler

 • Biyosensör

 • Fizik

 • Disiplinlerarası Fizik ve İlgili Bilim ve Teknoloji Alanları

 • Malzeme Bilimi

 • Yüzeyler ve arayüzeyler; İnce filmler ve nanosistemler

 • Yoğun Madde 2:Elektronik Yapı, Elektrik, Manyetik ve Optik Özellikler

 • Bulk malzemenin elektronik yapısı

 • Elektronik yapı, arayüzeylerin, ince filmlerin ve düşük boyutlu yapıların elektrik özellikleri

 • Optik özellikler, Yoğun madde spektroskopisi

 • Yoğun maddede elektronik taşınım

 • Sensörler