Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

PEDIATRIK KRANIOFARENGIOM TEDAVISINDE 2010-2018YILLARINDA MARMARA ÜNIVERSITESI LGK DENEYIMIMIZ

Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019, cilt.29, ss.179

Metastatik Hastalık

VIII. Multidisipliner Nöroonkoloji Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 6 - 07 Kasım 2015

Linkage analysis identifies a novel locus for MRI negative generalized tonic clonic epilepsy

Congress of Neurological Surgeons annual meeting, san diego, Amerika Birleşik Devletleri, 17 - 20 Eylül 2007

Kitap & Kitap Bölümleri

Progresyon Sonrası Glioblastomda Bir Tedavi Seçeneği Olarak Yeniden Işınlama

Türkiye Klinikleri Tıbbi Onkoloji-Özel sayı, Fulden Öncü Yumuk, Editör, Klinik Bilimler, Ankara, ss.43-49, 2019

İNTRAKRANİAL VASKÜLER MALFORMASYONLARIN EMBRİYOLOJİSİ VE GENETİĞİ

KLİNİK BİLİMLER DERGİSİ-BEYİN CERRAHİSİ ÖZEL SAYISI, NEZİH ÖZKAN, Editör, TÜRKİYE KLİNİKLERİ, Ankara, ss.1-6, 2019