Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1788 1825 Hicrî 1203 1240 Dönemine Ait Bir İcmâl Defterine Göre Darphanenin Maden Temin ve Sikke Darp Faaliyeti

Vakanüvis - Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.92-119, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ziynet Altını 1898 1922

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, ss.113-132, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstanbul Sarrafları 1691 1835

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, ss.19-96, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Taşra Darphaneleri 1697 1758

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, ss.27-76, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kara Kuruş: Mahiyeti ve Osmanlı Para Tarihindeki Yeri

II. ULUSLARARASI OSMANLI ARASTIRMALARI KONGRESI, Tirane, Arnavutluk, 17 - 20 Ekim 2018

Osmanlı Ticaretine Darphane Kayıtlarından Bakmak: Anadolu ve Rumeli’de Tedavül Eden Yabancı Sikkeler (1766-1802)

Osmanlı Anadolusunda Ticaret ve Üretim, Düzenleyen Kurumlar: University of Cambridge Skilliter Centre for Ottoman Studies Koç Üniversitesi VEKAM, Ankara, Türkiye, 28 - 29 Eylül 2017

Napolyon un Mısır ı İşgali Sırasında Edirne deki Fransızlar

Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi (OSARK) 14-17 Ekim 2015, Sakarya, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2015

Darbhâne i Âmire nin Yakacak İhtiyacının Temininde Kocaeli nin Yeri ve Önemi

Uluslararası Gazi Akça Koca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2014, cilt.1, ss.557-561

İstanbul da Köklü Bir Osmanlı Kurumu Darbhâne i Amire 1750 1800

Osmanlı İstanbulu, II. Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2014, cilt.2, ss.405-415

XVIII Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul Darphanesi ve Para Darbı

Tarih İçinde İstanbul Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 14 - 17 Aralık 2010, ss.229-240

Kitap & Kitap Bölümleri

I, II, III. bölümler

Geçmişten Günümüze Türkiye’de Çekin Tarihi, , Editör, Tarih Vakfı, Kredi Kayıt Bürosu, İstanbul, ss.1-124, 2020

Osmanlı Darphaneleri ve Darbhâne-i Âmire

Tarih Boyunca Söğüt ve Kültürü, Taner Bilgin, Halim Demiryürek, Editör, Söğüt Kaymakamlığı, Bilecik / Söğüt, ss.65-74, 2016

Napolyon'un Mısır'ı İşgali Sırasında Kıbrıs'ta Bir Fransız: André Benoît Astier ve Mallarının Müsaderesi

Bir İnsan ı Selîm Prof Dr Azmi Özcan a Armağan, Refik Arıkan, Halim Demiryürek, Editör, Lotus Yayınevi, Antalya, ss.555-588, 2016

XVIII Yüzyılın İkinci Yarısında Darbhane i Amire

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2013

Tezyid i Varidat ve Tenkih i Masarifat Sultan II Abdülhamid Döneminde Mali İdare

Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi Yayınları, İstanbul, 2005

Ansiklopedide Bölümler

Mangır EI3

Brill, ss.110-111, 2021

Darphane

Brill, Leiden , ss.45-46, 2019

Guruş

Brill, Leiden , ss.55-56, 2019

Riyal

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İSAM, ss.430-432, 2016

Fuad Pasha

Facts On File, Inc. , ss.225, 2009